Στις 23-11-2022 και ώρα 11:00 π.μ. έληξε η προθεσμία κατάθεσης από νέους ενδιαφερόμενους αιτήσεων συμμετοχής, κατά τη Φάση 2 της διαδικασίας, στη δημοπρασία για την επιλογή Παρόχου / Παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας, χωρίς να υποβληθεί νέα αίτηση συμμετοχής.

Η ΕΕΤΤ με την Απόφασή της ΑΠ ΕΕΤΤ 1055/1/23-11-2022 «Διενέργεια δημοπρασίας για την επιλογή παρόχου / παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας – Ανακήρυξη Υπερθεματιστή», ανακηρύσσει Υπερθεματιστή για την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας την εταιρεία WIND HELLAS A.E., με εκπλειστηρίασμα το οποίο ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια πενήντα δύο χιλιάδες ευρώ (2.052.000,00 €) και αποτελεί το μέγιστο ποσό το οποίο δύναται να αιτηθεί να αποζημιωθεί ανά έτος.

Πως να πάρεις τα χρήματά σου πίσω από τον Ant1+

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.