Αθήνα, 28/08/2019

Νέα επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών data και αλλαγές σε υφιστάμενα προγράμματα και επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών για συνδρομητές προγραμμάτων Συμβολαίου Κινητής Ιδιωτών & Επιχειρήσεων

Α) Νέα επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών data (στο εξής υπηρεσίες) για συνδρομητές
προγραμμάτων Συμβολαίου Κινητής Ιδιωτών

Η WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι από 28 Αυγούστου 2019 ξεκινάει η εμπορική διάθεση των νέων υπηρεσιών Unlimited GB, διαθέσιμες για νέους & υφιστάμενους συνδρομητές συμβολαίου κινητής ιδιωτών στα προγράμματα W 2GB & W 5GB (με ή χωρίς συνδυασμό WIND ONE). Οι συνδρομητές μπορούν να ζήσουν την εμπειρία Unlimited GB με 3 επιλογές:

* Μετά την κατανάλωση 15GB σε πλήρη ταχύτητα εντός Ελλάδος, συνεχίζεται η απεριόριστη χρήση Mobile Internet με μειωμένη ταχύτητα έως και 1Μbps. Η ταχύτητα του 1 Mbps αφορά τη μέγιστη τιμή ταχύτητας και ενδέχεται να είναι χαμηλότερη ανάλογα με τις δυνατότητες του δικτύου. Τα διαθέσιμα Data καταναλώνονται ανά 1ΚΒ. Tα Data που δεν καταναλώνονται κατά την περίοδο ισχύος της υπηρεσίας διαγράφονται και δεν μεταφέρονται.

Επίσης, από 28 Αυγούστου 2019, ξεκινάει η εμπορική διάθεση της μηνιαίας υπηρεσίας Data 15GB, διαθέσιμη για νέους & υφιστάμενους συνδρομητές συμβολαίου κινητής & Καρτοσύνδεσης ιδιωτών (εξαιρούνται οι συνδρομητές στα νέα προγράμματα W 2GB, W 5GB & W Unlimited GB με ή χωρίς συνδυασμό WIND ONE).

Τα διαθέσιμα Data καταναλώνονται ανά 1ΚΒ. Tα Data που δεν καταναλώνονται κατά την περίοδο ισχύος της υπηρεσίας διαγράφονται και δεν μεταφέρονται.

Β) Αλλαγές σε υφιστάμενα οικονομικά προγράμματα για συνδρομητές Συμβολαίου
Κινητής Ιδιωτών & Επιχειρήσεων

Από 28 Αυγούστου 2019, για υφιστάμενους και νέους συνδρομητές συμβολαίου κινητής ιδιωτών στο οικονομικό πρόγραμμα W Unlimited GB και τους συνδρομητές με ενεργή την μηνιαία υπηρεσία ‘Υπηρεσία Unlimited GB’, μετά την κατανάλωση των διαθέσιμων GB από το πρόγραμμά τους ή από επιπλέον υπηρεσίες Mobile Internet σε πλήρη ταχύτητα εντός Ελλάδος, θα απολαμβάνουν απεριόριστη χρήση Mobile Internet εντελώς δωρεάν με μειωμένη ταχύτητα έως και 1Mbps (αντί για ταχύτητα έως και 384 Kbps που ίσχυε μέχρι και 27 Αυγούστου 2019). Η ταχύτητα του 1 Mbps αφορά τη μέγιστη τιμή ταχύτητας και ενδέχεται να είναι χαμηλότερη ανάλογα με τις δυνατότητες του δικτύου. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προγράμματος W Unlimited GB & της μηνιαίας υπηρεσίας ‘Υπηρεσία Unlimited GB’ παραμένουν ως έχουν.

Επίσης, από την ίδια ημερομηνία, για υφιστάμενους και νέους συνδρομητές συμβολαίου κινητής επιχειρήσεων στα οικονομικά προγράμματα W Business Unlimited και W Business Unlimited Plus, μετά την κατανάλωση των διαθέσιμων GB από το πρόγραμμά τους ή από επιπλέον υπηρεσίες Mobile Internet σε πλήρη ταχύτητα εντός Ελλάδος, θα απολαμβάνουν απεριόριστη χρήση Mobile Internet εντελώς δωρεάν με μειωμένη ταχύτητα έως και 1Mbps (αντί για ταχύτητα έως και 384 Kbps που ίσχυε μέχρι και 27 Αυγούστου 2019). Η ταχύτητα του 1 Mbps αφορά τη μέγιστη τιμή ταχύτητας και ενδέχεται να είναι χαμηλότερη ανάλογα με τις δυνατότητες του δικτύου. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων W Business Unlimited και W Business Unlimited Plus παραμένουν ως έχουν.

Γ) Αλλαγές σε υφιστάμενα επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών (στο εξής υπηρεσίες) για συνδρομητές προγραμμάτων Συμβολαίου Κινητής Ιδιωτών & Επιχειρήσεων.

Από 28 Αυγούστου 2019, παύει η εμπορική διάθεση για νέες ενεργοποιήσεις των μηνιαίων υπηρεσιών ‘Mobile Internet 15GB’ & ‘Υπηρεσία Unlimited GB’ για συνδρομητές Συμβολαίου & Καρτοσύνδεσης ιδιωτών χωρίς να επηρεάζονται οι υφιστάμενοι συνδρομητές που διατηρούν ενεργή κάποια από τις 2 υπηρεσίες, οι οποίοι θα συνεχίσουν να έχουν κανονικά πρόσβαση σε αυτές, χωρίς καμία διαφοροποίηση, με μόνη εξαίρεση την αλλαγή των ονομασιών των σχετικών υπηρεσιών, όπως διευκρινίζεται στον ακόλουθο Πίνακα με τίτλο Μη εμπορικά διαθέσιμα επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών με μηνιαία ανανέωση.

Τέλος, στοχεύοντας στην απλοποίηση των ονομασιών εμπορικά & μη εμπορικά διαθέσιμων επιπρόσθετων πακέτων υπηρεσιών σε συνδρομητές συμβολαίου Κινητής Ιδιωτών & Επιχειρήσεων, η WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι από 01 Σεπτεμβρίου 2019, θα ισχύουν νέες απλοποιημένες εμπορικές ονομασίες για εμπορικά & μη εμπορικά διαθέσιμες μηνιαίες υπηρεσίες καθώς και σε εμπορικά διαθέσιμες υπηρεσίες με διάρκεια 20 ή 30 ημέρες για συνδρομητές σε προγράμματα συμβολαίου Κινητής και Καρτοσύνδεσης Ιδιωτών & Επιχειρήσεων. Όλα τα λοιπά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών (χρεώσεις, παροχές, τρόπος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) παραμένουν ως έχουν.

Συνδρομητές σε συμβόλαια Κινητής & Καρτοσύνδεσης για ιδιώτες
 Εμπορικά διαθέσιμα επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών με μηνιαία ανανέωση

Μη εμπορικά διαθέσιμα επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών με μηνιαία ανανέωση

Εμπορικά διαθέσιμα επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών με διάρκεια 20 ή 30
ημερών

Συνδρομητές σε συμβόλαια κινητής για Επιχειρήσεις
 Εμπορικά Διαθέσιμα Μηνιαία Επιπρόσθετα Πακέτα Υπηρεσιών και μη εμπορικά διαθέσιμα

Η ανακοίνωση της Wind εδώ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.