Η εταιρεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ ανακοινώνει τις ακόλουθες μεταβολές στα πακέτα Καρτοκινητής:

ΜΕΡΟΣ Α – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Με σκοπό να καλύψουμε τις ανάγκες των συνδρομητών μας και να απλοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας, συνεχίζουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερες παροχές μέσω των νέων και ανανεωμένων πακέτων μας.
Πιο συγκεκριμένα τα παρακάτω πακέτα από 19/05/2023, προσφέρουν ακόμα περισσότερες παροχές σε υπηρεσίες φωνής και δεδομένων για να καλύψουν τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των συνδρομητών μας. Ειδικότερα:

Vodafone: Η αρχή του τέλους του πραγματικά απεριόριστου internet;

 • Το CU Combo M μετονομάστηκε σε CU MeApOla 10.9  και παρέχει απεριόριστα λεπτά προς όλους, 100 SMS και 1,5GB για 30 ημέρες με σταθερή τιμή 10,9€.
 • Το CU Combo L μετονομάστηκε σε CU MeApOla 13 και παρέχει απεριόριστα λεπτά προς όλους, 300 SMS και 4GB για 30 ημέρες με σταθερή τιμή 13,5€.
 • Το CU Combo 7GB μετονομάστηκε σε CU MeApOla 13.5 EXTRA και παρέχει 400’ προς όλους, 300 SMS και 7GB για 30 ημέρες, με σταθερή τιμή 13,5€.
 • Το CU Combo XL μετονομάστηκε σε CU MeApOla 18 EXTRA  και παρέχει απεριόριστα λεπτά προς όλους, 300 SMS και 6,5GB για 30 ημέρες με τιμή 15€. To πακέτο είναι σε προσφορά και από 07/07/2023 η τιμή του θα διαμορφωθεί στα 18€.
 • Το Combo M μετονομάστηκε σε Combo Unlimited 1,5GB  και παρέχει απεριόριστα λεπτά προς όλους, 100 SMS και 1,5GB για 30 ημέρες με σταθερή τιμή 10,9€.
 • Το Combo Unlimited μετονομάστηκε σε Combo Unlimited 4GB  και παρέχει απεριόριστα λεπτά προς όλους, 300 SMS και 4GB για 30 ημέρες με σταθερή τιμή 13,5€.
 • Το Combo 7GB & 300’  μετονομάστηκε σε Combo 7GB  και παρέχει 400’ προς όλους, 300 SMS και 7GB για 30 ημέρες, με σταθερή τιμή 13,5€.
 • Το Students Xclusive 8.5 μετονομάστηκε σε CU XCLUSIVE MeApOla 9 και παρέχει απεριόριστα λεπτά προς όλους, 100 SMS και 1,5GB για 30 ημέρες με σταθερή τιμή στα 8,5€ μέχρι 07/07/2023. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία η τιμή του θα διαμορφωθεί στα 9€.
 • Το Students Xclusive 10.9 μετονομάστηκε σε CU XCLUSIVE MeApOla 10.9 και παρέχει απεριόριστα λεπτά προς όλους, 300 SMS και 4GB για 30 ημέρες. Το πακέτο μετονομάστηκε σε CU XCLUSIVE MeApOla 10.9 και η τιμή του παραμένει σταθερή στα 10€ μέχρι 07/07/2023. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία η τιμή του θα διαμορφωθεί στα 10,9€.
 • Το Students Xclusive 12 μετονομάστηκε σε CU XCLUSIVE MeApOla 13.5 και παρέχει απεριόριστα λεπτά προς όλους, 300 SMS και 6,5GB για 30 ημέρες. Η τιμή του θα παραμείνει σταθερή στα 12€ μέχρι 7/7/2023. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία η τιμή του θα διαμορφωθεί στα 13,5€.
 • Το CU Special μετονομάστηκε σε CU SPECIAL MeApOla 10 παρέχει απεριόριστα λεπτά προς όλους, 100 SMS και 1,5GB για 30 ημέρες με σταθερή τιμή στα 10€.

Επίσης, τα μικρής διάρκειας πακέτα προς όλους, από 19/5/2023 τροποποιήθηκαν και έγιναν πιο ελκυστικά για να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες των συνδρομητών μας. Συγκεκριμένα:

 • Το Data Day που παρείχε απεριόριστα data για 1 ημέρα με κόστος 1,5€ ανανεώθηκε και παρέχει απεριόριστα data για 1 ημέρα με κόστος 0,9€. Το πακέτο μετονομάστηκε σε CU MONO SCROLL DAY για συνδρομητές CU και Data Unlimited Day για συνδρομητές Vodafone καρτοκινητού.
 • Το Data Unlimited Weekends που παρείχε απεριόριστα data για 4 σαββατοκύριακα με κόστος 3€  ανανεώθηκε και παρέχει απεριόριστα data για 4 σαββατοκύριακα με κόστος 2,7€. Το πακέτο μετονομάστηκε σε CU MONO SCROLL 4 WEEKENDS για συνδρομητές CU και Data Unlimited 4 Weekends για συνδρομητές Vodafone καρτοκινητού.

Από 19/5/2023 είναι διαθέσιμο το πακέτο CU MeApOla 27 για συνδρομητές CU & Combo Unlimited 200GB για συνδρομητές Vodafone καρτοκινητού που παρέχει απεριόριστα λεπτά προς όλους, 300 SMS και 200GB για 30 ημέρες με κόστος 27€.

Το CU Shake bonus από 19/5 ανανεώθηκε και προσφέρει ακόμα περισσότερες παροχές στους CU συνδρομητές, αντικαθιστώντας τα bonus ανανέωσης.

Πιο συγκεκριμένα για τους φοιτητές:

 • Για ανανέωση έως 10€ το CU Shake προσφέρει 200MB για 20 ημέρες δωρεάν ή 400MB για 7 ημέρες δωρεάν ή 3GB για 30 ημέρες με κόστος 2€.
 • Για ανανέωση από 10€ έως 12€ το CU Shake προσφέρει 1,5GB για 30 ημέρες δωρεάν ή 2,5GB για 7 ημέρες δωρεάν ή 3,5GB για 30 ημέρες με κόστος 2€.
 • Για ανανέωση από 12€ έως 13€ το CU Shake προσφέρει 2,5GB για 30 ημέρες δωρεάν ή 4,5GB για 7 ημέρες δωρεάν ή 5,5GB για 30 ημέρες με κόστος 2€.
 • Για ανανέωση από 13€ και άνω το CU Shake προσφέρει 4,5GB για 30 ημέρες δωρεάν ή 6,5GB για 7 ημέρες δωρεάν ή 7,5GB για 30 ημέρες με κόστος 2€.

Για τους υπόλοιπους συνδρομητές CU:

 • Για ανανέωση έως 12€ το CU Shake προσφέρει 200MB για 20 ημέρες δωρεάν ή 400MB για 7 ημέρες δωρεάν ή 3GB για 30 ημέρες με κόστος 2€.
 • Για ανανέωση από 12€ έως 13€ το CU Shake προσφέρει 1,5GB για 30 ημέρες δωρεάν ή 2,5GB για 7 ημέρες δωρεάν ή 3,5GB για 30 ημέρες με κόστος 2€.
 • Για ανανέωση από 13€ έως 20€ το CU Shake προσφέρει 2,5GB για 30 ημέρες δωρεάν ή 4,5GB για 7 ημέρες δωρεάν ή 5,5GB για 30 ημέρες με κόστος 2€.
 • Για ανανέωση από 20€ και άνω το CU Shake προσφέρει 4,5GB για 30 ημέρες δωρεάν ή 6,5GB για 7 ημέρες δωρεάν ή 7,5GB για 30 ημέρες με κόστος 2€.

Το CU Shake προσφέρει 8Gb για κάθε νέα ενεργοποίηση του. Τα bonus κάρτας ανανέωσης που αντικαθίστανται με το παραπάνω σχήμα, είναι τα εξής: 500MB για 15 ημέρες με 12€ online κάρτα ανανέωσης, 1500MB για 15 ημέρες με 15€ online κάρτα ανανέωσης, 2000MB για 15 ημέρες με 20€ online κάρτα ανανέωσης, τα μπόνους ανανέωσης μέσω καταστήματος 900MB για ανανέωση 15€ και άνω, το Just Surf Bonus 100MB για 30 ημέρες για ανανέωση έως 20€ (500MB για τους φοιτητές), το Just Surf Bonus 1GB για 30 ημέρες για κάρτα ανανέωσης από 20€ και πάνω.

Υπενθυμίζουμε ότι ήδη από 27/03/2023, είναι εμπορικά διαθέσιμα τα παρακάτω νέα πακέτα για συνδρομητές CU και Vodafone καρτοκινητού :

 • Το CU MeApOla 7.2 EXTRA για συνδρομητές CU & Combo 400ΜΒ για συνδρομητές Vodafone καρτοκινητού που παρέχει 400’ προς όλους, 40 SMS και 400MB για 30 ημέρες με κόστος 7,2€

Το CU MeApOla 7.2 για συνδρομητές CU & Combo 1.5GB για συνδρομητές Vodafone καρτοκινητού που παρέχει απεριόριστα λεπτά προς όλους, 100 SMS και 1,5GB για 20 ημέρες με κόστος 7,2€. Από 07/07/2023, οι παροχές του πακέτου θα τροποποιηθούν και θα παρέχει 600’ προς όλους, 100 SMS και 1,5GB για 20 ημέρες με κόστος 7,2€.

COSMOTE CHRONOS: Μία καινοτόμος εφαρμογή στη διάθεση του Πολιτισμού

Ακολουθήστε το Techmaniacs.gr στο Google News για να διαβάζετε πρώτοι όλα τα τεχνολογικά νέα. Ένας ακόμα τρόπος να μαθαίνετε τα πάντα πρώτοι είναι να προσθέσετε το Techmaniacs.gr στον RSS feeder σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο: https://techmaniacs.gr/feed/.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.