Δημοσιεύτηκε η ετήσια αναφορά της ΕΕΤΤ για τα αποτελέσματα μετρήσεων ταχύτητας και άλλων παραμέτρων ποιότητας στην πλατφόρμα «ΥΠΕΡΙΩΝ» για το έτος 2019. Η αναφορά βασίζεται στην επεξεργασία των μετρήσεων των εγγεγραμμένων χρηστών στην πλατφόρμα και αφορά στην απόδοση των ευρυζωνικών συνδέσεων μέσω σταθερών δικτύων. Στην αναφορά παρουσιάζονται στατιστικά για τις βασικές μετρικές απόδοσης (ταχύτητα, καθυστέρηση, διακύμανση καθυστέρησης, ποσοστό απωλειών πακέτων), το ποσοστό της ονομαστικής ταχύτητας που επιτυγχάνεται στα εμπορικά πακέτα, καθώς και για τις διαφορές μεταξύ ωρών αιχμής – μη αιχμής.

Τα βασικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η έρευνα είναι τα εξής:

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά (από το 2016) σημειώθηκε αύξηση της ταχύτητας πρόσβασης στο Διαδίκτυο στο σύνολο των χρηστών. Η αύξηση αποδίδεται στην αντίστοιχη αύξηση των χρηστών με υψηλότερες ονομαστικές ταχύτητες (πακέτα με ταχύτητες 50 και 100 Mbps στην ροή καθόδου). Ωστόσο, δεν εμφανίζεται γενικότερη βελτίωση στις υπόλοιπες παραμέτρους απόδοσης, όπως η καθυστέρηση, η διακύμανση της καθυστέρησης και το ποσοστό απωλειών πακέτων. Επίσης, παρουσιάζεται αύξηση της διακύμανσης των τιμών όλων των μετρικών. Φαίνεται ότι ανοίγει η ψαλίδα μεταξύ χρηστών με πολύ υψηλές ταχύτητες και χρηστών με χαμηλές, ενώ ακόμα και χρήστες με υψηλές ταχύτητες δεν έχουν ανάλογη βελτίωση στις υπόλοιπες παραμέτρους που χαρακτηρίζουν την ποιότητα της σύνδεσης.

Αναφορικά με το ποσοστό της ονομαστικής ταχύτητας που επιτυγχάνεται, που αποτελεί ένδειξη για την παρεχόμενη αξία ενός πακέτου σε σχέση με τη διαφημιζόμενη, βελτίωση σε σχέση με το 2018 παρατηρείται μόνο για το πακέτο 100 Mbps/10 Mbps και για το πακέτο 50 Mbps/5 Mbps στη ροή καθόδου. Το πακέτο με το μεγαλύτερο ποσοστό ονομαστικής ταχύτητας που επιτυγχάνεται στη ροή καθόδου παραμένει το 50 Mbps/5 Mbps, ενώ το μικρότερο ποσοστό ονομαστικής ταχύτητας στη ροή καθόδου παραμένει στο πακέτο 24 Mbps/1 Mbps.

Στα θετικά αποτελέσματα συγκαταλέγεται επίσης η μικρή διαφορά της ταχύτητας μεταξύ ωρών αιχμής και μη αιχμής (λιγότερη από 1.5 Mbps στο σύνολο των χρηστών), ενώ λεπτομερέστερη ανάλυση έδειξε ότι μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ ωρών αιχμής και μη αιχμής παρατηρείται σε πακέτα με μεγαλύτερη ονομαστική ταχύτητα.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την αναφορά εδώ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.