Το shopflix.gr δίνει 15 ευρώ στη κάρτα σου Visa επιστροφή για αγορές άνω των 100 ευρώ, μέσω μιας νέας συνεργασίας που ανακοίνωσε με τη Visa. Οι όροι αναφέρονται παρακάτω.

Cosmote σταθερή και κινητή: Ο νέος όρος των συμβολαίων – αυξήσεις ως 3 ευρώ

1. Αντικείμενο

Η Εταιρεία με την επωνυμία «WELLCOMM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «WELLCOMM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – WELLCOMM SINGLE MEMBER S.A.», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών 31-33 & Σπύρου Πάτση, με ΑΦΜ 801526697 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αριθμό ΓΕΜΗ 158526807000 και αριθμό μητρώου 56621 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως ο «Διοργανωτής») διοργανώνει Προωθητική Ενέργεια (εφεξής «Προωθητική Ενέργεια») μέσω της διαδικτυακής της πλατφόρμας SHOPFLIX.gr (εφεξής η «Πλατφόρμα»), πιστώνοντας δεκαπέντε (15) ευρώ επιστροφή στους πελάτες της Πλατφόρμας για κάθε αγορά αξίας άνω των εκατό (100) ευρώ που εξοφλείται με κάρτα Visa (εφεξής η «πίστωση»).

2. Διάρκεια

 • Οι παρόντες όροι θα ισχύον για όλη τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, η ημερομηνία έναρξης της οποίας είναι η Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 και λήξης Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2023.
 • Ο Διοργανωτής δικαιούται να ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια και να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, εφόσον κριθεί απαραίτητο, ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο μέσο τους χρήστες της Πλατφόρμας για την εν λόγω ματαίωση ή τροποποίηση, ιδίως με ανάρτηση σχετικής ενημέρωσης ή των τροποποιημένων όρων στην Πλατφόρμα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Διοργανωτής δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια ματαίωση ή τροποποίηση, και οι συμμετέχοντες ή τρίτοι δε δικαιούνται να στραφούν εναντίον του για την αιτία αυτή.

3. Δικαίωμα συμμετοχής

 • Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους της Προωθητικής Ενέργειας που αναγράφονται και θα παραμείνουν αναρτημένοι στην Πλατφόρμα έως την ολοκλήρωση της Προωθητικής Ενέργειας.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν οι πελάτες της Πλατφόρμας οι οποίοι προβαίνουν σε αγορές άνω των εκατό (100) ευρώ μέσω της Πλατφόρμας, είτε ως απλοί επισκέπτες είτε ως εγγεγραμμένοι χρήστες, οι οποίες (αγορές) εξοφλούνται ηλεκτρονικά με κάρτα Visa, μέσω του συνεργαζόμενου Ιδρύματος Πληρωμών της Πλατφόρμας.
 • Για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια απαιτείται να έχει γίνει ηλεκτρονική εξόφληση αγοράς με κάρτα Visa, ανεξαρτήτως εάν η κάρτα είναι χρεωστική ή πιστωτική ή εάν η πληρωμή έγινε με επιλογή δόσεων.

4. Απόδοση της πίστωσης

Το ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ θα πιστώνεται στην κάρτα του πελάτη αμέσως μετά την είσπραξη της πληρωμής της αγοράς από την Πλατφόρμα.

5. Προϋποθέσεις και όροι

 • Για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια δεν τίθεται ανώτατο όριο ποσού αγοράς.
 • Το ελάχιστο ποσό της αγοράς είναι εκατό (100) ευρώ για κάθε παραγγελία (καλάθι αγορών), συμπεριλαμβανομένων και των μεταφορικών εξόδων, ανεξαρτήτως των υποπαραγγελιών ή/και των ξεχωριστών αποστολών.
 • Προϋπόθεση για την πίστωση των δεκαπέντε (15) ευρώ είναι ο πελάτης να έχει διαθέσιμο υπόλοιπο στην κάρτα του ολόκληρο το ποσό της αγοράς του. Η Πλατφόρμα εισπράττει ολόκληρο το ποσό της αγοράς και στη συνέχεια (άμεσα), εφόσον η αξία της αγοράς του υπερβαίνει τα 100 ευρώ, του επιστρέφει το ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ, πιστώνοντάς το στην κάρτα του.
 • Η Προωθητική Ενέργεια αφορά ηλεκτρονικές πληρωμές με κάρτα Visa μέσω του συνεργαζόμενου Ιδρύματος Πληρωμών της Πλατφόρμας.
 • Η Προωθητική Ενέργεια δεν αφορά:

– πληρωμή με χρήση POS στην αντικαταβολή

– πληρωμή με ταυτόχρονη εξαργύρωση δωροκαρτών

 • Η πίστωση της Προωθητικής Ενέργειας χορηγείται για κάθε ξεχωριστή αγορά αξίας άνω των εκατό (100) ευρώ που εξοφλείται με κάρτα Visa

6. Τύχη της πίστωσης σε περίπτωση Επιστροφών / Ακυρώσεων / Απορρίψεων παραγγελιών

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. σε περίπτωση ακύρωσης, επιστροφής ή απόρριψης υποπαραγγελίας ή/και της συνολικής παραγγελίας) δεν εκτελεστεί η παραγγελία συνολικής αξίας άνω των εκατό (100) ευρώ, παύουν να υφίστανται οι προϋποθέσεις χορήγησης της πίστωσης των δεκαπέντε (15) ευρώ.

Για παράδειγμα, σε περίπτωση που κάποιος πελάτης έχει προβεί σε αγορά συνολικής αξίας 115€, η οποία αποτελείται από δύο υποπαραγγελίες, η πρώτη αξίας 95€ και η δεύτερη αξίας 20€ και ακυρώσει την υποπαραγγελία αξίας 20€, παύουν να υφίστανται οι προϋποθέσεις χορήγησης της πίστωσης των δεκαπέντε (15) ευρώ, με αποτέλεσμα να του επιστραφεί το ποσό των 5€. (20€ – 15€ της πίστωσης που του είχαν επιστραφεί).

7. Ευθύνη

Η πίστωση των δεκαπέντε (15) ευρώ θα πιστώνεται στην κάρτα του πελάτη με ευθύνη του Διοργανωτή.

8. Προσωπικά Δεδομένα

O Διοργανωτής, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας της Προωθητικής Ενέργειας συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων-πελατών της Πλατφόρμας, με σκοπό την υλοποίηση της Προωθητικής Ενέργειας. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ συμμετεχόντων και Διοργανωτή (συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια) και το έννομο συμφέρον του Διοργανωτή για την εμπορική εκμετάλλευση της Προωθητικής Ενέργειας και την ομαλή ολοκλήρωση αυτής. Σημειώνεται ότι για τις λοιπές διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων (του email ή/ και λοιπών) που συλλέγονται από τον Διοργανωτή ανάλογα με τον τρόπο συμμετοχής που επιλέγεται από τον ενδιαφερόμενο και δεν αφορούν την Προωθητική Ενέργεια (π.χ. επεξεργασία για τις ανάγκες ολοκλήρωσης της παραγγελίας), ισχύει η Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων Χρηστών, στην οποία μπορούν να ανατρέχουν οι συμμετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Διοργανωτή ή την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Για τη διεκπεραίωση των πληρωμών μέσω της Πλατφόρμας, η Visa χρησιμοποιεί τα στοιχεία των κατόχων κάρτας Visa που βρίσκονται ήδη στην κατοχή της λόγω της συναλλακτικής σχέσης με τους πελάτες της. Πέραν αυτών, η Visa δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων. Ο Διοργανωτής δεν διαβιβάζει στην Visa δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων.

9. Eπίλυση Διαφορών – Δικαιοδοσία

Για κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που απορρέει από τους παρόντες όρους ή σχετίζεται με αυτούς θα επιχειρείται φιλική επίλυση. Κάθε περαιτέρω διένεξη, διαφορά ή διαφωνία από ή με αφορμή την Προωθητική Ενέργεια θα επιλύεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας.

10. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί με τον Διοργανωτή στο email [email protected].

Ακολουθήστε το Techmaniacs.gr στο Google News για να διαβάζετε πρώτοι όλα τα τεχνολογικά νέα. Ένας ακόμα τρόπος να μαθαίνετε τα πάντα πρώτοι είναι να προσθέσετε το Techmaniacs.gr στον RSS feeder σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο: https://techmaniacs.gr/feed/.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.