Η WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι από 17 Οκτωβρίου 2019 ξεκινάει η εμπορική διάθεση των νέων υπηρεσιών Data, διαθέσιμες για υφιστάμενους συνδρομητές συμβολαίου κινητής ιδιωτών στα μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα W & WIND to all και στα προγράμματα Καρτοσύνδεσης Ιδιωτών.

Οι παραπάνω υπηρεσίες  δεν είναι διαθέσιμες για ενεργοποίηση σε συνδρομητές στα προγράμματα W 2GBWGB & W Unlimited με η χωρίς συνδυασμό WIND ONE. Η ενσωματωμένη χρήση είναι διαθέσιμη και κατά την περιαγωγή στην Ε.Ε.

Επίσης, από την ίδια ημερομηνία, παύει η εμπορική διάθεση για τις παρακάτω υπηρεσίες Data, με διάρκεια 20/30 ημερών ή με μηνιαία ανανέωση για συνδρομητές Συμβολαίου & Καρτοσύνδεσης ιδιωτών:

  • Data 1GB : 1GB Mobile Internet με κόστος 5,05€ με μηνιαία ανανέωση

(για συνδρομητές στα προγράμματα W/WIND to ALL & τους συνδυασμούς τους σε Triple Play/WIND ONE και για συνδρομητές στα προγράμματα WIND Καρτοσύνδεση)

  • Data 2,5GB : 2,5GB Mobile Internet με κόστος 7,57€ με μηνιαία ανανέωση

(για συνδρομητές στα προγράμματα W/WIND to ALL & τους συνδυασμούς τους σε Triple Play/WIND ONE και για συνδρομητές στα προγράμματα WIND Καρτοσύνδεση)

  • Data 600MB : 600MB Mobile Internet με κόστος 6€ και διάρκεια 20 ημέρες

(για συνδρομητές στα προγράμματα W/WIND to ALL & τους συνδυασμούς τους σε Triple Play/WIND ONE )

  • Data 1,2GB : 1,2GB Mobile Internet με κόστος 6€ και διάρκεια 30 ημέρες

(για συνδρομητές στα προγράμματα WIND Καρτοσύνδεση)

  • Data 10GB : 10GB Mobile Internet με διάρκεια 30 ημέρες και κόστος 20€ (συνδρομητές στα προγράμματα W/WIND to ALL & WIND Καρτοσύνδεση), κόστος 10€ (για συνδρομητές στα προγράμματα W/WIND to ALL με συνδυασμό Triple Play)

Η διακοπή εμπορικής διάθεσής των ανωτέρω υπηρεσιών ισχύει για νέες ενεργοποιήσεις από την ως άνω ημερομηνία. Οι υφιστάμενοι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιήσει τις παραπάνω υπηρεσίες έως και την 16η Οκτωβρίου 2019, δεν επηρεάζονται. Οι συνδρομητές με ενεργοποιημένη υπηρεσία διάρκειας 20 ή 30 ημερών  θα συνεχίζουν να έχουν διαθέσιμες τις υπηρεσίες έως τη λήξη τους ή μέχρι την εξάντληση των παροχών τους, ενώ όπου η σχετική υπηρεσία χορηγείται με μηνιαία ανανέωση, συνεχίζει κανονικά να ανανεώνεται κάθε μήνα  και παύει όταν η Συνδρομητής αιτηθεί την απενεργοποίηση της.

Όλα τα λοιπά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών (χρεώσεις, παροχές) παραμένουν ως έχουν.

Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α 24%. Εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας που υπολογίζεται ως ποσοστό επί του μηνιαίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ: για μέχρι 50€ 12% / 50,01-100€ 15% / 100,01 -150€ 18% / 150,01€ και άνω 20%).

Περισσότερες πληροφορίες στο www.wind.gr, στο 13800 (με χρέωση 0,25€* /κλήση) ή στο Δίκτυο Καταστημάτων WIND.

*Η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.Α 24%. Εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Συνδρομητών Κινητής / Σταθερής Τηλεφωνίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.