Δεν είναι δάνειο από τράπεζα, αλλά αντίθετα μια υπηρεσία της Vodafone μέσω της οποίας μπορείς ακόμη και χωρίς εισόδημα να αγοράσεις συσκευές και να βάλεις δόσεις στο λογαριασμό της κινητής σου. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στα καταστήματα Vodafone μόνο για Ιδιώτες και Ελεύθερους Επαγγελματίες.

Προϊόντα
Τα προϊόντα που μπορούν να βάλουν οι συνδρομητές σε δόσεις στο λογαριασμό, είναι:
• Smartphones
• Tablets
• Gaming Consoles
• Console Games
• Smart TV
• Επιλεγμένα αξεσουάρ

Είναι ένας εύκολος δηλαδή τρόπος για αγορά συσκευών με δόσεις χωρίς εισόδημα από τη Vodafone και όχι μόνο.

Δικαιούχοι
• Είναι επιλεγμένοι συνδρομητές Ιδιώτες ή Ελεύθεροι Επαγγελματίες, κινητής με συμβόλαιο ή καρτοπρόγραμμα, με ενεργή σύνδεση πάνω από 12 μήνες. Εξαιρούνται συνδρομητές συνδέσεων Giga WiFi, καρτοκινητής ή/και σταθερής (Vodafone Home)

• Κατά την αίτηση του συνδρομητή, δεν θα πρέπει να υφίσταται υπάρχει ενεργή φραγή λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών σε οιοδήποτε ενεργό ή/και μη ενεργό μητρώο της Vodafone

Ειδικοί όροι
• Η τιμολόγηση της μηνιαίας δόσης, πραγματοποιείται μέσα από το Vodafone λογαριασμό που λαμβάνει ο συνδρομητής
• Ο αριθμός των δόσεων μπορεί να κυμανθεί από 2 έως 24. Ο μέγιστος αριθμός δόσεων δεν μπορεί να ξεπερνάει τη διάρκεια του συμβολαίου του συνδρομητή ανεξαρτήτως αξίας προϊόντος.

• Δεν υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των προϊόντων που μπορούν να συμπεριληφθούν ταυτόχρονα στο πρόγραμμα δόσεων, με την εξαίρεση περιπτώσεων ανανέωσης σύμβασης με επιδότηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (όπως smartphones και tablet) η οποία δεν συνδυάζεται με την αγορά παρελκόμενων συσκευών στο ίδιο πρόγραμμα δόσεων

• Σε περιπτώσεις μεταβίβασης, κατάργησης σύνδεσης (μέσω Φορητότητας, κατόπιν αιτήματος συνδρομητή ή λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών), τυχόν υπολοιπόμενες δόσεις τιμολογούνται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό που θα λάβει ο πελάτης

• Οι Ιδιώτες συνδρομητές, σε περίπτωση αγοράς από απόσταση (όπως ενδεικτικά μέσω του Internet), μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα υπαναχώρησης επιστρέφοντας το αγορασθέν προϊόν στην αρχική του άριστη κατάσταση (as new) εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, οι σχετικές χρεώσεις, που θα έχουν εμφανισθεί στον λογαριασμό του συνδρομητή, θα διαγραφούν. Σημειώνεται ότι ο συνδρομητής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων ως αποτέλεσμα χρήσης αυτών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας τους.

Μπέρδεμα με τον ειδικό φόρο συνδρομητικής! Αλλαγή έδρας η Cosmote TV

• Δεν υφίσταται δικαίωμα υπαναχώρησης σε αγορές που δεν έχουν γίνει από απόσταση (όπως ενδεικτικά μέσω φυσικών καταστημάτων) ή σε αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί από μη Ιδιώτες συνδρομητές.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.