Από 22/07/2024 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στην ενεργοποίηση της μεταφοράς δεδομένων μεταξύ συνδέσεων (Data Sharing), με την οποία οι συνδρομητές συμβολαίου μπορούν να μοιράζονται το διαθέσιμο δωρεάν όγκο δεδομένων μιας σύνδεσης φωνής ή μίας σύνδεσης COSMOTE Mobile Internet (εφεξής «Κύρια Σύνδεση») με μία (1) έως τέσσερις (4) κατ’ ανώτατο όριο, συνδέσεις COSMOTE Mobile Internet Extra SIM (εφεξής «Extra SIM»).

Α. Οι συνδέσεις «Extra SIM» μπορούν να ενεργοποιηθούν σε συνδυασμό μόνο με μία «Κύρια Σύνδεση» ενταγμένη σε πρόγραμμα με ενσωματωμένη χρήση δεδομένων, εξαιρουμένων των προγραμμάτων Καρτοκινητής, ΚαρτοΣυμβολαίου, Business Cost Control, ΙοΤ, COSMOTE Mobile Basic-Platinum-60 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ-ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 15 ΠΑΛ, COSMOTE ΒΑΣΙΚΟ 1-ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1, Internet On The Go Basic-200MB-300MB-5GB-Student, COSMOTE Mobile Internet 100MB ΠΑΛ-500MB ΠΑΛ-1GB ΠΑΛ2GB ΠΑΛ-3GB ΠΑΛ-10GB ΠΑΛ-20GB ΠΑΛ-25 HU-Unlimited, COSMOTE Mobile i-Data 500MB-5GB, COSMOTE Mobile Internet Any Way 2GB ΠΑΛ-5GB, Whats Up Student Mobile Internet 4GB-10GB-30GBευρυ where 4GB-10GB-20GB,COSMOTE Mobile Internet Speed Booster 40GB.

Β. Οι συνδρομητές, ανάλογα με τα ενσωματωμένα δεδομένα της Κύριας Σύνδεσης μπορούν να επιλέξουν μεταξύ τριών (3) διαφορετικών τύπων «EXTRA SIM» ως ακολούθως:

1. COSMOTE Mobile Internet EXTRA SIM Basic (μετονομασία της υπάρχουσας COSMOTE Mobile Internet Extra SIM, εφεξής «EXTRA SIM Basic») Η EXTRA SIM Basic εφεξής μπορεί να συνδυαστεί μόνο με «Κύρια Σύνδεση» ενταγμένη σε πρόγραμμα με ενσωματωμένη χρήση δεδομένων εκτός των προγραμμάτων με απεριόριστη χρήση δεδομένων. Υφιστάμενες Κύριες Συνδέσεις με απεριόριστο όγκο δεδομένων, με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα Data Sharing με EXTRA SIM Basic πριν την ως άνω ημερομηνία (22/7/24), δεν επηρεάζονται ως προς την κατανάλωση δεδομένων.

Διευκρινίζεται ότι από την ως άνω ημερομηνία τo μηνιαίο πάγιο της «EXTRA SIM Basic», αυξάνεται από 3€ σε 5€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

2. COSMOTE Mobile Internet EXTRA SIM Unlimited Standard (εφεξής «EXTRA SIM Standard») Η EXTRA SIM Standard μπορεί να συνδυαστεί μόνο με «Κύρια Σύνδεση» η οποία είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα με απεριόριστο όγκο δεδομένων.

Από την «EXTRA SIM Standard», μπορούν να καταναλωθούν κατ’ ανώτατο όριο 20GB ανά κύκλο τιμολόγησης της «Κύριας Σύνδεσης», εντός Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την κατανάλωση των 20GB δεν είναι δυνατή η χρήση δεδομένων από την «EXTRA SIM Standard» για τον τρέχοντα κύκλο τιμολόγησης (εφεξής Service Cut-off). Το μηνιαίο πάγιο της «EXTRA SIM Standard» ανέρχεται σε 5€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

3. COSMOTE Mobile Internet EXTRA SIM Unlimited Advanced (εφεξής «EXTRA SIM Advanced») Η «EXTRA SIM Advanced» μπορεί να συνδυαστεί μόνο με «Κύρια Σύνδεση» η οποία είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα με απεριόριστο όγκο δεδομένων. Η «EXTRA SIM Advanced» μπορεί να καταναλώσει δεδομένα της «Κύριας Σύνδεσης» χωρίς περιορισμό εντός Ελλάδος ενώ για χρήση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει το εκάστοτε όριο στα ΜΒ για δωρεάν κατανάλωση εντός ΕΕ (πολιτική ορθής χρήσης περιαγωγής – FUP). Το μηνιαίο πάγιο της «EXTRA SIM Advanced» ανέρχεται σε 25€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Οι συνδρομητές με «Κύρια Σύνδεση» με απεριόριστο όγκο δεδομένων μπορούν να ενεργοποιήσουν έως τέσσερις (4) EXTRA SIM Standard ή Advanced. Οι υφιστάμενοι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιήσει συνδέσεις «EXTRA SIM», σε περίπτωση που επιθυμούν να ενεργοποιήσουν επιπλέον «EXTRA SIM» στην Σύνδεσή τους (έως 4 συνολικά), θα μπορούν να επιλέξουν ένα από τους νέους τύπους «ΕXTRA SIM», ανάλογα και με το πρόγραμμα της «Κύριας Σύνδεσης» που διαθέτουν.

Οποιαδήποτε από τις παρακάτω υπηρεσίες είναι ενεργοποιημένη στην «Κύρια Σύνδεση» θα ενεργοποιείται αυτόματα και στην «ΕΧΤRA SIM».
• Περιαγωγή
• Υπηρεσία Cost Control
• Travel Pass
• Cosmote My Internet
• Myinternet – Limited Access
• Split Bill

Από τις ανωτέρω υπηρεσίες, όσες είναι ενεργοποιημένες στην «Κύρια Σύνδεση» των υφιστάμενων συνδρομητών, θα ενεργοποιηθούν αυτόματα μέχρι την ως άνω ημερομηνία και στις «EXTRA SIM» που είναι συνδεδεμένες με αυτή.

Οποιαδήποτε από τις παρακάτω υπηρεσίες μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόνομα είτε από την Κύρια Σύνδεση είτε από την «EXTRA SIM» εκτός των ενεργοποιήσεων των πακέτων GB οι οποίες μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο από την «EXTRA SIM Basic».
• Cosmote Mobile Security
• Επιλογή Ανώτατου Ορίου Χρήσης (Bill Shock Limit)
• Roaming Data Limit
• Giga Now Month 4gb
• Giga Now Day Unlimited
• Giga Now Week Unlimited
• Προσφορά Ηλεκτρονικής Πληρωμής (3GB 7 Μέρες)

Γ. Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της μεταφοράς δεδομένων (Data Sharing) μεταξύ μίας σύνδεσης φωνής και μίας σύνδεσης Mobile Internet.

Αναλυτικά οι νέοι όροι μεταφοράς δεδομένων μεταξύ συνδέσεων (Data Sharing) θα αναφέρονται από 22/07/2024 στην ιστοσελίδα https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/symbaseis_kinhth.html με ισχύ από
την ως άνω ημερομηνία.

Οι υφιστάμενοι συνδρομητές με συνδέσεις «EXTRA SIM» έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβασή τους αζημίως έως και δύο (2) μήνες, από τη θέση σε ισχύ των άνω τροποποιήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται όχι νωρίτερα από την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα ενεργοποίησης της τροποποίησης.

Για τους συνδρομητές με σύμβαση ορισμένου χρόνου εξακολουθούν να ισχύουν οι υποχρεώσεις τους για την καταβολή τυχόν υπολοίπου σχετικά με επιδότηση συσκευής ή τερματικού εξοπλισμού που δεν έχει αποσβεστεί μέχρι την στιγμή της καταγγελίας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασής τους.

Περισσότερες πληροφορίες στην Εξυπηρέτηση Πελάτων της COSMOTE καλώντας 13888 για οικιακούς πελάτες (ατελώς από Σταθερό COSMOTE και από κινητό COSMOTE δωρεάν για τα 4 πρώτα λεπτά της κλήσης και στη συνέχεια χρέωση 0,21€ / κλήση) και 13818 για εταιρικούς πελάτες (ατελώς από Σταθερό COSMOTE και εταιρικό κινητό COSMOTE) ή στο Δίκτυο Καταστημάτων COSMOTE – ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Παράλληλα

Ανακοινώνεται ότι από 17/06/2024:
Α. Τροποποιούνται οι όροι του COSMOTE OΝΕ. Οι νέοι όροι θα ισχύουν για συνδέσεις Συμβολαίου Κινητής, ΚαρτοΣυμβολαίου,
Καρτοκινητής, Σταθερής Τηλεφωνίας (με ή χωρίς ενσωματωμένη COSMOTE TV) που θα ενταχθούν για πρώτη φορά στο COSMOTE ONE μετά την άνω ημερομηνία, ενώ για συνδέσεις ενταγμένες στο COSMOTE One πριν την άνω ημερομηνία θα ισχύουν από την ανανέωσή τους με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Συγκεκριμένα οι παροχές του COSMOTE One που θα ισχύουν από την άνω ημερομηνία είναι οι εξής:
α) Έκπτωση 10% επί του μηνιαίου παγίου σε κάθε Σύνδεση Συμβολαίου, Καρτοσυμβολαίου Κινητής, εφόσον στο COSMOTE ONE συμμετέχει και μία σύνδεση Σταθερής,
β) Επιπλέον χρηματική αξία 10% επί του καθαρού ποσού ανανέωσης μετά την εφαρμογή τέλους κινητής σε κάθε ανανέωση του χρηματικού υπολοίπου
Σύνδεσης Καρτοκινητής, εφόσον στο COSMOTE ONE συμμετέχει και μία
σύνδεση Σταθερής,
γ) Επιπλέον χρηματική αξία 10% επί του ποσού της μηνιαίας χρέωσης που έχουν επιλέξει οι συνδρομητές COSMOTE Neo, εφόσον στο COSMOTE ONE συμμετέχει και μία σύνδεση Σταθερής.

Παράλληλα με τις παραπάνω παροχές, από την ανωτέρω ημερομηνία, οι συνδρομητές Συμβολαίου, ΚαρτοΣυμβολαίου και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας COSMOTE, έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν και τις παρακάτω παροχές:

α) Έκπτωση 5% επί του μηνιαίου παγίου σε κάθε Σύνδεση Συμβολαίου, Καρτοσυμβολαίου Κινητής, εφόσον στο COSMOTE ONE συμμετέχουν 2 ή περισσότερες συνδέσεις Συμβολαίου ή/και Καρτοσυμβολαίου Κινητής COSMOTE,

β) 1.000 λεπτά δωρεάν χρόνο ομιλίας σε κάθε Σύνδεση Καρτοκινητής, εκτός του COSMOTE Neo, προς όλες τις συνδέσεις Κινητής που συμμετέχουν στο COSMOTE ONE.

Β. Παύει η εμπορική διάθεση των προγραμμάτων COSMOTE Gigamax Family για νέους συνδρομητές ή για συνδρομητές που θέλουν να ανανεώσουν για ορισμένο χρόνο τη σύμβασή τους.

Περισσότερες πληροφορίες στην Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE καλώντας 13888 για οικιακούς πελάτες (ατελώς από Σταθερό COSMOTE και από κινητό COSMOTE δωρεάν για τα 4 πρώτα λεπτά της κλήσης και στη συνέχεια χρέωση 0,21€ / κλήση) ή στο Δίκτυο Καταστημάτων COSMOTE – ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Ακολουθήστε το Techmaniacs.gr στο Google News για να διαβάζετε πρώτοι όλα τα τεχνολογικά νέα. Ένας ακόμα τρόπος να μαθαίνετε τα πάντα πρώτοι είναι να προσθέσετε το Techmaniacs.gr στον RSS feeder σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο: https://techmaniacs.gr/feed/.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.