Τις εναλλακτικές και δυνατότητες βελτιστοποίησης της δραστηριοποίησής της στον τομέα της συνδρομητικής τηλεόρασης με σκοπό τη μείωση του κόστους λειτουργίας της”, διερευνά  ο ΟΤΕ. Με ανακοίνωση  προς το ΧΑΑ  ο ΟΤΕ ενημερώνει πως  θα προχωρήσει σε πιο αναλυτική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού κατά τον χρόνο λήψης των αποφάσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα.

Οι ΗΠΑ τραβάνε άσχημα το σχοινί! Φόβοι για περιορισμούς στη Samsung

Η πίεση που αντιμετωπίζει ο κλάδος εξαιτίας της υψηλής φορολόγησης, ο αθέμιτος ανταγωνισμός από τους διεθνείς streamers και η ανεξέλεγκτη “πειρατεία”, μαζί με το υψηλό κόστος των δικαιωμάτων, ωθούν τον  ΟΤΕ  να εξετάζει τρόπους για τη αντιμετώπιση της κατάστασης, έχοντας αναθέσει σχετική μελέτη σε τρίτη εταιρεία. Σημειώνεται πως η δραστηριότητα της Cosmote TV έχει θετικό οικονομικό πρόσημο, έχοντας ξεπεράσει τους 680.000 συνδρομητές.

Η ανακοίνωση:

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάδειξης των εσωτερικών αξιών και της ενδυνάμωσης της συνολικής δυναμικής του Ομίλου ΟΤΕ, σε συνέχεια των επιτυχημένων αποσχίσεων των κλάδων Εξυπηρέτησης Πελατών, Καταστημάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου και απορρόφησής τους από τις ανώνυμες εταιρείες του Ομίλου COSMOTE E-VALUE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, διερευνά την απόσχιση των δραστηριοτήτων της που σχετίζονται με τον παθητικό εξοπλισμό των κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε 100% θυγατρική εταιρεία. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση και στην αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά την αξία του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου.

Cosmote: επιτέλους προσφορά απεριόριστων data για 7 ημέρες

Μέσω της παραπάνω διαδικασίας και αφού ολοκληρωθεί, κατόπιν της λήψης των σχετικών εγκρίσεων από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας, εκτιμάται ότι επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση των λειτουργιών του Ομίλου, καθώς και η αποτελεσματικότερη διοικητική οργάνωση. Η απόσχιση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι διερευνά εναλλακτικές και δυνατότητες βελτιστοποίησης της δραστηριοποίησής της στον τομέα της συνδρομητικής τηλεόρασης με σκοπό την μείωση του κόστους λειτουργίας της.

Η Εταιρεία θα προχωρήσει σε πιο αναλυτική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού κατά το χρόνο λήψης των αποφάσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα.

Η ανακοίνωση εκδίδεται ως Ρυθμιζόμενη Πληροφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), και άρθρο 21] και του Κανονισμού 596/2014 (άρθρο 17) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.