Ένα άρθρο για να το έχουμε ως σημείο αναφορά τι ισχύει στη καρτοκινητή Wind και πόσο διαρκεί το χρηματικό υπόλοιπο.

Ο Συνδρομητής προκειμένου να διενεργεί εξερχόμενη κίνηση από τη Σύνδεσή του θα πρέπει να ανανεώνει το χρηματικό υπόλοιπο αυτής με τους εκάστοτε διαθέσιμους τρόπους. Το χρηματικό υπόλοιπο που διαθέτει ο Συνδρομητής στο λογαριασμό του μπορεί να καταναλωθεί εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την τελευταία ημερομηνία ανανέωσης.

Μετά το πέρας των δύο (2) μηνών από την τελευταία ημερομηνία ανανέωσης, το εναπομείναν στην Σύνδεση χρηματικό υπόλοιπο διαγράφεται αυτόματα, ακόμη κι αν δεν έχει αναλωθεί.  Διευκρινίζεται ότι το διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο από προηγούμενους μήνες διατηρείται στη Σύνδεση του Συνδρομητή εφόσον προβαίνει σε ανανέωση εντός διμήνου.

Το διαθέσιμο κάθε φορά χρηματικό υπόλοιπο δύναται να χρησιμοποιηθεί από τον Συνδρομητή για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (κλήσεων, μηνυμάτων και δεδομένων), η δε ανάλωσή του στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες  Τιμοκαταλόγους της Εταιρείας, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στους ακόλουθους συνδέσμους https://www.wind.gr/gr/f2g/timokatalogos/ και https://www.myq.gr/gr/xrewseisq/.

Επιπλέον, ο Συνδρομητής δύναται να χρησιμοποιήσει το διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του προκειμένου να ενεργοποιήσει προπληρωμένα πακέτα υπηρεσιών, οι τιμές, παροχές και η διάρκεια των οποίων προσδιορίζονται στον εκάστοτε δημοσιευμένο Τιμοκατάλογο της Εταιρείας. Εφόσον ο Συνδρομητής έχει ενεργοποιημένα πακέτα, προηγείται η κατανάλωση των ενσωματωμένων σε αυτά υπηρεσιών και όταν αυτές εξαντληθούν, καταναλώνεται το διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο, σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογο της Εταιρείας.

Τα 3 βασικότατα backups στο smartphone σου για να μην χάσεις τίποτα και ποτέ

Διευκρινίζεται ότι μετά την παρέλευση της διάρκειας ισχύος κάθε πακέτου, η ενσωματωμένη χρήση, που αυτό περιέχει αυτόματα διαγράφεται από τη Σύνδεση του Συνδρομητή, ακόμη κι αν δεν έχει καταναλωθεί και εκκινεί η χρέωση με βάση τον Τιμοκατάλογο της Εταιρείας, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο.

 Μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών από την τελευταία αγορά χρηματικού υπολοίπου, ενεργοποιείται φραγή εξερχομένων κλήσεων, μηνυμάτων και δεδομένων και παραγράφεται πιθανό εναπομείναν χρηματικό υπόλοιπο, ενώ εντός του ως άνω διαστήματος ο Συνδρομητής δύναται να πραγματοποιεί κλήσεις σε Αριθμούς Έκτακτης Ανάγκης.

Μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) μηνών από την τελευταία ανανέωση του χρηματικού υπολοίπου, ενεργοποιείται επιπλέον φραγή εισερχομένων κλήσεων, μηνυμάτων και δεδομένων. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση των δεκατριών μηνών (13) από την τελευταία ανανέωση ο Συνδρομητής δύναται να προβεί σε ανανέωση του χρηματικού υπολοίπου της Σύνδεσής του προκειμένου να επαναφέρει πλήρως την δυνατότητα διενέργειας εξερχόμενης και εισερχόμενης κίνησης.

Μετά την παρέλευση δεκατριών μηνών (13) από την τελευταία ανανέωση χρηματικού υπολοίπου, η Σύνδεση διακόπτεται πλήρως και παύει να συνδέεται με το δίκτυο κινητής της Εταιρείας, ενώ η εκ νέου ενεργοποίησή της δεν είναι πλέον δυνατή με απλή ανανέωση του χρόνου ομιλίας, αλλά απαιτείται εκ νέου υποβολή Αίτησης Σύνδεσης. Μετά το πέρας  έξι (6) μηνών από την από την ημερομηνία διακοπής της Σύνδεσης, ο τηλεφωνικός αριθμός που αντιστοιχεί σε αυτήν μπορεί να εκχωρηθεί σε νέο συνδρομητή.

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Ψηφισμένοι νόμοι από βουλευτές που εξυπηρετούν συμφέροντα !!!
    Αυτό λέγεται καθαρα ΚΛΟΠΗ !!!!
    Με πιο δικαίωμα μηδενίζουν χρηματικά υπόλοιπα;;;λες και σου κλέβουν α χρήματα ΔΟΥ από την τσέπη !! Αίσχος και στην ελληνική δικαιοσύνη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.