Τα χρωματιστά τιμολόγια του ρεύματος είναι εδώ και στην ουσία δεν αλλάζει τίποτα πέρα από το ότι ξεχωρίζεις τι τιμολόγιο έχεις με μία ματιά στο χρώμα του. Το 2024 είναι εδώ και ο Ιανουάριος μόλις ξεκίνησε, οπότε έχουμε στη διάθεση μας τις τιμές ανά πάροχο και ανά χρώμα.

Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζεται, τα στοιχεία αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ στην σχετική ενότητα για τα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας τόσο για οικιακούς χρήστες, όσο και για επαγγελματίες.

Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, για τη διευκόλυνση των καταναλωτών στη σύγκριση των τιμών των προϊόντων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η Αρχή θα διατηρεί στην ιστοσελίδα της δυναμικό «Πίνακα Δημοσίευσης των Τιμών Ρεύματος», ο οποίος θα περιλαμβάνει τις τιμές των ειδικών «πράσινων» τιμολογίων, καθώς και τις τιμές των σταθερών «μπλε» τιμολογίων, δηλαδή των τιμολογίων που η τιμή τους παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, χρονικής έκτασης τουλάχιστον ενός (1) έτους, και των κυμαινόμενων «κίτρινων» τιμολογίων.

Κατά τον τρόπο αυτόν, οι καταναλωτές θα μπορούν εύκολα και γρήγορα να συγκρίνουν τις τιμές όλων των προϊόντων όλων των προμηθευτών. Ο καταναλωτής δύναται να επιλέξει κατηγορία τιμολογίου (οικιακό, επαγγελματικό), καθώς και τον μήνα κατανάλωσης. Ως προεπιλογή εμφανίζονται τα ειδικά τιμολόγια του τρέχοντος μήνα. Οι τιμές του εκάστοτε μήνα θα αναρτώνται στον πίνακα δημοσίευσης των τιμών ρεύματος ως εξής:

 • Οι τιμές των ειδικών πράσινων τιμολογίων θα αναρτώνται στον πίνακα έως την 5η ημέρα κάθε μήνα.
 • Οι τιμές των σταθερών μπλε τιμολογίων θα αναρτώνται στον πίνακα την 1η ημέρα κάθε μήνα. Σε περίπτωση νέου προϊόντος, αυτό θα προστίθεται εντός δύο ημερών από τη διάθεσή του από τον προμηθευτή.
 • Οι τιμές των κυμαινόμενων, κίτρινων τιμολογίων θα αναρτώνται στον πίνακα εντός δύο ημερών από την ημέρα που οριστικοποιούνται.

Αναλυτικότερα, οι τιμές των κίτρινων ex-ante τιμολογίων (αυτά των οποίων όλοι οι όροι τιμολόγησης ανακοινώνονται πριν τον μήνα κατανάλωσης, ή το αργότερο την 1η μέρα του μήνα κατανάλωσης) θα αποτυπώνονται στον πίνακα την 1η ημέρα κάθε μήνα, ενώ οι τιμές των κίτρινων ex-post τιμολογίων θα αναρτώνται στον πίνακα κατά μέγιστο δύο μήνες μετά τον μήνα εφαρμογής τους (για παράδειγμα, την 1η Μαρτίου 2024 θα συμπληρωθούν στον πίνακα που αφορά τον Ιανουάριο 2024 οι τιμές των ex-post κίτρινων τιμολογίων).

Οι χρεώσεις ανά χρωματιστό τιμολόγιο και πάροχο

Στα πράσινα τιμολόγια, οι χρεώσεις κυμαίνονται από 13,63 έως 19,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα, για τον μήνα Ιανουάριο. Ο πίνακας περιλαμβάνει την πάγια χρέωση και την τελική τιμή προμήθειας του σχετικού μήνα, κατόπιν υπολογισμού τυχόν εκπτώσεων. Για τη διαφανή ενημέρωση των καταναλωτών αναγράφεται η προϋπόθεση βάσει της οποίας χορηγείται η εκάστοτε έκπτωση. Συνοπτικά, οι τιμές ανά εταιρεία στο πράσινο οικιακό τιμολόγιο:

 • ΔΕΗ: Τελική χρέωση για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες 0,13635 ευρώ/kWh και για τις 500 και πάνω 0,14595. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνεται και η έκπτωση 20%, ενώ η τελική τιμή προμήθειας στη νυχτερινή χρέωση διαμορφώνεται στα 0,11155 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
 • PROTERGIA: Στο 0,1426 ευρώ/kW και μηνιαίο πάγιο 4 ευρώ.
 • ΗΡΩΝ: Πράσινο τιμολόγιο στα 14,05 λεπτά του ευρώ/kW με την έκπτωση συνέπειας.
 • Elpedison: 0,1706 ευρώ/kW με πάγιο 5 ευρώ.
 • Volton: Διαμορφώνεται στα 0,1442 ευρώ/kW με αρχική έκπτωση 20% και 20% έκπτωση συνέπειας.
 • Φυσικό Αέριο: Πράσινο τιμολόγιο στα 0,14265 ευρώ/kWh, με πάγιο στα 5 ευρώ.
 • Ζενίθ: Πράσινο τιμολόγιο (Power Home Start) στα 0,16947 ευρώ/kWh.
 • Voltera: Στα 14,39 λεπτά του ευρώ/kWh με την έκπτωση συνέπειας.
 • NRG: 14,1 λεπτά του ευρώ/kWh με την έκπτωση συνέπειας.
Ρεύμα 202401 Πράσινο Οικιακό
Πράσινο Οικιακό – Ιανουάριος 2024

Τα τιμολόγια του πράσινου τιμολογίου για τους επαγγελματικούς χρήστες κυμαίνονται από 14,4 μέχρι 217,35 λεπτά. Ενδεικτικά, οι τιμές ανά εταιρεία στο πράσινο επαγγελματικό τιμολόγιο:

 • Volterra: Στο 0,144 ευρώ/kW
 • Volton: Στο 0,14425 ευρώ/kW με έκπτωση συνέπειας
 • Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρία Ενέργειας: Από 0,14865 ευρώ/kW με έκπτωση συνέπειας
 • ΔΕΗ: Από 0,16035 ευρώ/kW
 • ΕΛΙΝΟΪΛ: Στα 163,58 ευρώ/kW
 • NRG: Στα 0,1662 ευρώ/kW
 • ELPEDISON: Στα 0,17058 ευρώ/kW
 • ΗΡΩΝ: Από 0,17737 ευρώ/kW
 • ΖΕΝΙΘ: Στα 179,47 ευρώ/kW
 • PROTERGIA: Στα 182,6 ευρώ/kW
Ρεύμα 202401 1 Πράσινο Επαγγελματικό
Πράσινο Επαγγελματικό – Ιανουάριος 2024

Στα μπλε (σταθερά) τιμολόγια ρεύματος οι τιμές κλιμακώνονται από 14,9 έως 36 λεπτά. Ενδεικτικά, οι τιμές ανά εταιρεία στο μπλε τιμολόγιο:

 • ΕΛΙΝΟΪΛ: Στα 0,149 ευρώ/kW – Στα 0,139 ευρώ/kW το νυχτερινό
 • ΖΕΝΙΘ: Από 0,16 ευρώ/kW
 • PROTERGIA: Στα 0,165 ευρώ/kW
 • ΗΡΩΝ: Στα 0,165 ευρώ/kW
 • ΔΕΗ: Από 0,175 ευρώ/kW – Από 0,166 ευρώ/kW το νυχτερινό
 • VOLTON: Από 0,211 ευρώ/kW με έκπτωση συνέπειας
 • SOLAR ENERGY: Στα 0,36 ευρώ/kW
Ρεύμα 202401 2 Μπλε
Μπλε – Ιανουάριος 2024

Στα κίτρινα τιμολόγια ρεύματος (όσα έχουν ανακοινωθεί) οι τιμές σημειώνονται από 12,65 έως 16,69 λεπτά. Ενδεικτικά, οι τιμές ανά εταιρεία στο κίτρινο τιμολόγιο:

 • ΔΕΗ: Από 0,12653 ευρώ/kW – Στα 0,10573 ευρώ/kW για το νυχτερινό
 • PROTERGIA: Από 0,1328 ευρώ/kW
Ρεύμα 202401 3 Κίτρινο
Κίτρινο – Ιανουάριος 2024

Ακολουθήστε το Techmaniacs.gr στο Google News για να διαβάζετε πρώτοι όλα τα τεχνολογικά νέα. Ένας ακόμα τρόπος να μαθαίνετε τα πάντα πρώτοι είναι να προσθέσετε το Techmaniacs.gr στον RSS feeder σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο: https://techmaniacs.gr/feed/.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.