Η Cosmote δίνει 20% επιστροφή με κάρτες Payzy για όλους σε οικιακές μικροσυσκευές από το Γερμανό. Οι όροι της ενέργειας ακολουθούν από κάτω.

Αποδέξου τη πρόσκληση βάζοντας το email σου εδώ και κάνε εγγραφή στο Payzy εδώ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE PAYMENTS – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», (εφεξής «COSMOTE Payments» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει  στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 99), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τον τίτλο «20% payzy cashback» (εφεξής «Προωθητική Ενέργεια»), η οποία ανταμείβει με 20% payzy cashback τους κατόχους καρτών πληρωμών της COSMOTE Payments αποκλειστικά για αγορά οικιακών μικροσυσκευών συνολικής αξίας εξήντα εννέα (69) ευρώ και άνω, στα φυσικά καταστήματα της εταιρείας «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», στο ηλεκτρονικό  κατάστημά του (germanos.gr), καθώς και στα καταστήματα των εμπορικών συνεργατών του (δικαιοδόχων) που χρησιμοποιούν το σήμα ΓΕΡΜΑΝΟΣ (εφεξής «Καταστήματα»).

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που είναι ικανοί για δικαιοπραξία και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν στο όνομά τους λογαριασμό πληρωμών στην COSMOTE Payments και είναι κάτοχοι της άυλης/εικονικής (“virtual”) ή/και της φυσικής (“physical”) payzy by COSMOTE VISA χρεωστικής κάρτας (εφεξής «Κάρτα») που συνδέεται/-ονται με τον ως άνω λογαριασμό πληρωμών (εφεξής «Συμμετέχων/-οντες»).
 2. Η διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται από04/03/2024, ώρα 00:00:01 έως και17/03/2024, ώρα 22:59:59.
 3. Η Προωθητική Ενέργεια αφορά σε συναλλαγές πληρωμών αποκλειστικά για αγορές οικιακών μικροσυσκευών συνολικής αξίας, ανά συναλλαγή, εξήντα εννέα (69) ευρώ και άνω που θα πραγματοποιηθούν με την Κάρτα.
 4. H Προωθητική Ενέργεια αφορά την πλήρη εξόφληση του αντιτίμου της αγοράς, εντός της διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας, απευθείας και αποκλειστικά με τη χρήση της Κάρτας στα Καταστήματα και όχι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως ενδεικτικά όταν ο Συμμετέχων χρησιμοποιήσει την Κάρτα του για πληρωμή με αντικαταβολή μέσω του POS ταχυμεταφορέα (courier).
 5. Ο Συμμετέχων θα λαμβάνει στον λογαριασμό πληρωμών που διατηρεί στην COSMOTE Payments ποσό σε ευρώ ( εφεξής “Cashback”), το οποίο θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί της τελικής αξίας της συναλλαγής, που έχει εξοφληθεί με τη χρήση της Κάρτας στα Καταστήματα, για την αγορά οικιακών μικροσυσκευών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.
 6. Ο Συμμετέχων, προκειμένου να επωφεληθεί από την Προωθητική Ενέργεια, λαμβάνοντας Cashback, θα χρειαστεί να επισυνάψει την απόδειξη αγοράς από τα Καταστήματα στην εφαρμογή payzy by COSMOTΕ ακολουθώντας μία σειρά βημάτων, όπως ορίζονται παρακάτω. Αρχικά, θα εισέλθει στην εφαρμογή payzy by COSMOTE και, πατώντας την εικόνα του προφίλ του (που βρίσκεται πάνω αριστερά), θα επιλέξει την ενότητα «Βοήθεια & Υποστήριξη». Έπειτα, θα ακολουθήσει την επιλογή «Ρώτα τον Yzy» και εν συνεχεία το θέμα «Προωθητικές Ενέργειες». Τέλος, για να επισυνάψει την απόδειξη αγοράς θα πατήσει την επιλογή «Κέρδισε 20% payzy cashback σε οικιακές μικροσυσκευές στον ΓΕΡΜΑΝΟ», θα προχωρήσει σε «Όλες οι συναλλαγές» όπου θα επιλέξει την συναλλαγή που αφορά την αγορά από τα Καταστήματα και επιλέγοντας το πεδίο «Επισύναψη απόδειξης αγοράς», θα επισυνάψει την απόδειξη αγοράς, είτε με την μορφή φωτογραφίας είτε με την μορφή αρχείου pdf.
 7. Το ανώτατο ποσό Cashback που μπορεί να πιστωθεί ανά λογαριασμό πληρωμών στο πλαίσιο της Προωθητικής Ενέργειας είναι 200€, ανεξαρτήτως του ύψους και του αριθμού των συναλλαγών που ο Συμμετέχων θα πραγματοποιήσει.
 8. Η Προωθητική Ενέργεια δεν ισχύει στην περίπτωση που η συνολική αξία του/των προϊόντος/ων προκύπτει μικρότερη από εξήντα εννέα (69) ευρώ, λόγω απόδοσης από τα Καταστήματα τυχόν εκπτώσεων, προσφορών ή άλλου είδους προνομίων.
 9. Ο Συμμετέχων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πιστότητας (Loyalty) «Coins», οι όροι του οποίου περιγράφονται στους όρους Χρήσης της Εφαρμογής “payzy by COSMOTE”, θα συλλέγει τόσα Coins όσα και το ποσό της συναλλαγής που έχει εξοφληθεί με τη χρήση της Κάρτας και τα οποία ισοδυναμούν με επιπλέον 1% εξαργύρωσης σε ευρώ στο λογαριασμό πληρωμών που διατηρεί στην COSMOTE Payments.
 10. Η απόδοση του Cashback θα πραγματοποιείται μετά το πέρας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία εκτέλεσης της πράξης πληρωμής και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της συναλλαγής πληρωμής που έχει πραγματοποιηθεί με την Κάρτα.
 11. Η COSMOTE Payments δεν υπέχει καμία ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία, καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική με την υλοποίηση της Προωθητικής Ενέργειας.
 12. Η ευθύνη της COSMOTE Payments περιορίζεται αποκλειστικά στην απόδοση του Cashback. Η COSMOTE Payments δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη ούτε και εμπλέκεται ή μεσολαβεί αναφορικά με οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει με τα προϊόντα των εταιρειών, για τα οποία ευθύνονται αποκλειστικά οι τελευταίες.
 13. Υπεύθυη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Διοργανώτρια, δηλ. η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE PAYMENTS – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 99).

Για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συλλέγονται και καθίστανται αντικείμενο επεξεργασίας τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων:

– Τα στοιχεία της Κάρτας με την χρήση της οποίας πραγματοποιείται πληρωμή.
– Ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης της πράξης πληρωμής.
– Συνολικό ποσό πληρωμής με τη χρήση της Κάρτας.
– Αριθμός λογαριασμού πληρωμών στην COSMOTE Payments.
– Κωδικός προϊόντος από την κατηγορία οικιακές μικροσυσκευές.

Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό τη διενέργεια της Προωθητικής Ενέργειας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, καθώς και για την εξυπηρέτηση της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ των Συμμετεχόντων και της COSMOTE Payments, βάσει της οποίας οι Συμμετέχοντες διατηρούν λογαριασμό πληρωμών στην COSMOTE Payments, έχουν στη νόμιμη κατοχή τους Κάρτα ή Κάρτες που συνδέονται με τον ως άνω λογαριασμό πληρωμών και χρησιμοποιούν την Κάρτα ή τις Κάρτες αυτές ως μέσο πληρωμής του αντιτίμου των συναλλαγών τους με τις εταιρείες, σύμφωνα με τους όρους της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, που μπορείτε να βρείτε εδώ. Σύμφωνα με τους ως άνω όρους, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία εκτέλεσης της πράξης πληρωμής. Κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τα δεδομένα διαγράφονται, εκτός αν επιβάλλεται από άλλη διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη η φύλαξή τους για μακρότερο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη (π.χ. για φορολογικούς σκοπούς).

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στην Προωθητική Ενέργεια είναι επίσης οι ακόλουθες τρίτες εταιρίες :

– η NEXI GREECE PROCESSING SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία παρέχει υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών και έκδοσης καρτών και εδρεύει στην Ελλάδα.
– Η NETCOMPANY-INTRASOFT S.A., η οποία παρέχει και υποστηρίζει τη λειτουργία των τραπεζικών συστημάτων της COSMOTE Payments και εδρεύει στην Ελλάδα.
– η Cognity S.A, η οποία υποστηρίζει τη λειτουργία της εφαρμογής payzy by COSMOTE και εδρεύει στην Ελλάδα.

Οι ως άνω τρίτες εταιρείες είναι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της COSMOTE Payments, είναι δηλαδή συνεργάτες της COSMOTE Payments, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου ακολουθώντας τις οδηγίες της COSMOTE Payments και εφαρμόζοντας τις αυστηρές διαδικασίες του Ομίλου ΟΤΕ αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων. Η COSMOTE Payments εξακολουθεί να έχει την ευθύνη αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στην οποία προβαίνουν οι συνεργάτες της. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων για τους ανωτέρω σκοπούς από τους συνεργάτες της COSMOTE Payments πραγματοποιείται, κυρίως εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε).

 1. Πέραν των προαναφερόμενων εταιρειών, η COSMOTE Payments δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η κοινοποίηση /διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Οι Συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:
 • Δικαίωμα πρόσβασης:το δικαίωμα να λάβουν ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που καθίστανται αντικείμενο επεξεργασίας (π.χ. τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους τύπους δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιούνται, το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούνται) και να τους χορηγηθούν αντίγραφα αυτών.
   Δικαίωμα διόρθωσης: το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση των δεδομένων τους (π.χ. διόρθωση στοιχείων επικοινωνίας).
  • Δικαίωμα διαγραφής: το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή σε περίπτωση που ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: το δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας για συγκεκριμένο σκοπό.
  • Δικαίωμα εναντίωσης : το δικαίωμα να εναντιωθούν, στις περιπτώσεις που δεν επιθυμούν, στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων
 1. Η Διοργανώτρια έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Privacy Officer- DPO) με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Για την επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, οι Συμμετέχοντες μπορούν να αποστείλουν e-mail στο[email protected] .

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι Συμμετέχοντες μπορούν να:
α. στείλουν e-mail στο [email protected]  , ή
β. fax στο 2102511888 ή
γ. επιστολή στη διεύθυνση Εξυπηρέτηση Πελατών COSMOTE Payments, Λ. Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων»
αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου τους.

 1. Οι Συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.
  Η Διοργανώτρια θα απαντήσει δωρεάν στα αιτήματα χωρίς καθυστέρηση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται η προθεσμία αυτή να παραταθεί για δύο (2) μήνες, εάν αυτό απαιτείται λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματος. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια θα ενημερώνει για την εν λόγω παράταση και για τον λόγο της καθυστέρησης.
  Εάν κριθεί ότι το αίτημα είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή εύλογου τέλους για την ικανοποίηση του λαμβάνοντος υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την εκτέλεσή του ή ακόμα και να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.
 2. Η Διοργανώτρια λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
 3. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων από την εκ μέρους τους κοινοποίηση τυχόν δεδομένων τους μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.
 4. Οι Όροι συνεχίζουν να δεσμεύουν τους Συμμετέχοντες και μετά την λήξη αυτής και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
 5. Η Διοργανώτρια, κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, διατηρεί το δικαίωμα να την τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει, να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ή οποιονδήποτε άλλο όρο της, να αλλάξει ή τροποποιήσει τo ποσοστό Cashback και τον τρόπο απόδοσής του, ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο τρόπο (π.χ. μέσω email ή push notification ή sms ή ιστοσελίδας) τους Συμμετέχοντες.
 6. Η συμμετοχή στη Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της Προωθητικής Ενέργειας.
 7. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε είδους διαφορά σε σχέση με την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή τους επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας, κατά ρητή παρέκταση κάθε άλλης τοπικής αρμοδιότητας.

Ακολουθήστε το Techmaniacs.gr στο Google News για να διαβάζετε πρώτοι όλα τα τεχνολογικά νέα. Ένας ακόμα τρόπος να μαθαίνετε τα πάντα πρώτοι είναι να προσθέσετε το Techmaniacs.gr στον RSS feeder σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο: https://techmaniacs.gr/feed/.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.