Η υπηρεσία CU Liquid από 22/04/2024 δεν θα είναι εμπορικά διαθέσιμη για νέες ενεργοποιήσεις και θα καταργηθεί στις 24/06/2024. Οι εγγεγραμμένοι συνδρομητές θα μπορούν να κάνουν χρήση των υφιστάμενων παροχών μέχρι την ημερομηνία κατάργησης του πακέτου, δηλαδή έως 24/06/2024. Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας δεν θα ισχύει η αυτόματη ανανέωση του χρηματικού υπολοίπου μέσω πιστωτικής κάρτας. Οι συνδρομητές, εφόσον επιθυμούν τη διατήρηση της υπηρεσίας τους, μπορούν να επιλέξουν νέο πακέτο Vodafone CU καθώς και τρόπο πληρωμής έως την ανωτέρω ημερομηνία κατάργησης.

Altstore: Το πρώτο εναλλακτικό App Store διαθέσιμο στο iPhone στην Ευρώπη

Σημειώσεις:

  1. Οι συνδρομητές που θα έχουν ενεργοποιήσει τα ανωτέρω πακέτα πριν την τροποποίησή τους, θα μπορούν να κάνουν χρήση των υφιστάμενων διαθέσιμων παροχών τους μέχρι την κατανάλωση ή τη λήξη τους.

  2. Δυνάμει των ανωτέρω αλλαγών οι συνδρομητές έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και για δύο (2) μήνες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8.2 των γενικών όρων παροχής προπληρωμένων κινητών ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον έχουν προβεί σε αγορά των ανωτέρω πακέτων μέχρι την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, οι συνδρομητές δύνανται να υποβάλλουν σχετικό αίτημα προς την Εταιρεία προκειμένου να τους επιστραφεί το εναπομείναν στην κάρτα χρηματικό υπόλοιπο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

  3. Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%. Το παραπάνω τέλος δεν εφαρμόζεται στους δικαιούχους απαλλαγής.

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.