Όποιος θέλει να δει τις ταχύτητες του δικτίου κινητής της Nova μπορεί να το κάνει μέσω του χάρτη που υπάρχει σε αυτόν τον σύνδεσμο. Θα πρέπει να σημειώσουμε βέβαια, ότι ο χάρτης σε πολλά τετράγωνα απλά δεν εμφανίζει κάτι και γενικώς δεν θα τον χαρακτηρίζαμε ως πλήρως λειτουργικός παρά το γεγονός ότι αναφέρεται στα συμβόλαια που υπογράφεις.

Σε περίπτωση συνεχούς ή επαναλαμβανόμενης, αρνητικής απόκλισης από τη μέγιστη αναμενόμενη ταχύτητα, αν το πρόβλημα δεν αποκατασταθεί εντός τριάντα (30) ημερών από το χρόνο υποβολής του σχετικού παραπόνου, ο Συνδρομητής δικαιούται επανορθώσεων.

Είδη επανορθώσεων αποτελούν ενδεικτικά, η παροχή επιπλέον υπηρεσιών χωρίς επιβάρυνση, η παροχή έκπτωσης στο πάγιο του Συνδρομητή. Σε κάθε περίπτωση, το περιεχόμενο των προτεινόμενων επανορθώσεων επαφίεται στην κρίση της Εταιρείας και εξαρτάται από την εκάστοτε εμπορική πολιτική αυτής, ενώ συνεκτιμώνται κατά περίπτωση το μέγεθος της απόκλισης και οι ανάγκες του Συνδρομητή.

Η Εταιρεία δύναται να αποσύρει τη χορηγηθείσα επανόρθωση σε περίπτωση αποκατάστασης της ποιότητας των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο. Αν η συνεχής ή επαναλαμβανόμενη απόκλιση χαρακτηριστεί και ως σημαντική, ο Συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα αζήμιας καταγγελίας της σύμβασής του. Διευκρινίζεται ότι ο Συνδρομητής δεν δικαιούται επανορθώσεων σε περίπτωση που οι αποκλίσεις οφείλονται σε ανωτέρα βία.

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.