Η ιστοσελίδα lifewire συνέταξε μια λίστα με 54 μυστικούς κωδικούς που μπορείς να χρησιμοποιήσεις στο Android για την επιτέλεση πλήθος διεργασιών. Όλα τα τηλέφωνα που τρέχουν Android έχουν ενσωματωμένο το πρωτόκολλο USSD, ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή της συσκευής.

Αν η συσκευή σου υποστηρίζει τον κωδικό, θα τον εκτελέσει αυτόματα.

 • *#*#2663#*#* – Display the touch-screen version information.
 • *#*#44336#*#* – Display your phone’s build time.
 • *#*#3264#*#* – Check your RAM version.
 • *#*#1111#*#* – Display FTA software version.
 • *#*#2222#*#* – Display FTA hardware version.
 • *#*#232337#*# – View Bluetooth device address.
 • *#06#  View your phone’s IMEI number.
 • *#*#232338#*#* – Display your Wi-Fi network’s MAC address.
 • *#*#4986*2650468#*#* – View your phone’s firmware information.
 • *#*#34971539#*#* – View your camera firmware information.
 • *#*#1234#*#* – View your phone’s firmware information including the PDA software version.
 • *#03# – View the NAND flash serial number.
 • *#*#7594#*#* – Change power button behavior.
 • *#*#197328640#*#* – Access Service Mode to perform tests and change phone settings.
 • *3001#12345#* – Access Field Mode and view information about local networks and cell towers.
 • *#3282*727336*# – View storage and data consumption information.
 • *#*#4636#*#* – Display battery information, WLAN status, and usage statistics.
 • *#*#225#*#* – Display Calendar data stored on your phone.
 • *#2263# – Display the RF band selection.
 • *3282# – Get a text message with your billing information.
 • *#0*# – Enter test mode (only available on some devices).
 • *#*#1472365#*#* – Perform a GPS test.
 • *#*#2664#*#* – Test the touch-screen.
 • *#*#526#*#* – Perform a WLAN test.
 • *#*#232331#*#* – Test Bluetooth.
 • *#*#7262626#*#* – Perform a field test.
 • *#*#0842#*#* – Test vibration and backlight.
 • *#*#0283#*#* – Perform a packet loopback test.
 • *#*#0588#*#* – Perform a proximity sensor test.
 • *#*#0673#*#* or *#*#0289#*#* – Perform an audio and melody tests.
 • #0782*# – Perform a real-time clock test.
 • #*#426#*# – Run Google Play Services diagnostics.
 • *#0589# – Perform a light sensor test.
 • *#0228# – Check your battery status and details.
 • *#7284# – Access USB 12C mode control.
 • *#872564# – Access USB logging control.
 • *#745# – Open the RIL dump menu.
 • *#746# – Open the Debug dump menu.
 • *#9900# – Access System dump mode.
 • *#3214789# – Display the GCF mode status.
 • *#9090# – Display diagnostic configuration.
 • *#7353# – Open the Quick test menu.
 • *#*#273282*255*663282*#*#* – Make a backup of your media files.
 • *#*#7780#*#* – Factory reset your Android phone.
 • *#67# – Display call forwarding information on your phone.
 • *#61# – See how long it takes to forward calls.
 • *31# – Turn on caller ID.
 • #31# – Turn off caller ID.
 • *43# – Turn on call waiting.
 • #43# – Turn off call waiting.
 • *5005*7672# – See your SMS message center number.

Κωδικοί που λειτουργούν σε ορισμένες συσκευές μόνο

 • 7764726 – Open the hidden services menu (Motorola Droid).
 • 1809#*990# – Open the hidden services menu (LG Optimus 2x).
 • 3845#*920# – Open the hidden services menu (LG Optimus 3D).
 • *#0*# – Open the hidden services menu (Samsung Galaxy S3).
 • *#011# – Display network connection and serving cell information (Samsung phones).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.