Ανακοινώνεται ότι:
Α) για όλους τους συνδρομητές WHAT’S UP, COSMOKΑΡΤΑ & FROG διατίθενται οι παρακάτω προσφορές:
i. το πακέτο Unlimited Giga Week, που παρέχει απεριόριστα GB για 7 ημέρες θα κοστίζει 4,5€ από  6,5€. Η προσφορά ισχύει έως και 16/10/2023.
ii. το πακέτο Unlimited Giga 4ΣΚ, που παρέχει απεριόριστα GB για 4 συνεχόμενα Σαββατοκύριακα θα κοστίζει 4,5€ από 6,5€. Η προσφορά ισχύει έως και 31/10/2023.

Cosmote What’s UP: Εκτοξεύει την ελάχιστη ανανέωση κάρτας

B) από την 13/11/2023:
i. διατίθενται εμπορικά νέα πακέτα WHAT’S UP DIY και νέα φοιτητικά πακέτα WHAT’S UP STUDENT DIY αποκλειστικά μέσα από την εφαρμογή του WHAT’S UP, που προσφέρουν επιλογές με ακόμα περισσότερα data σε προσιτές τιμές, για να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των συνδρομητών WHAT’S UP. Τα χαρακτηριστικά των νέων πακέτων φαίνονται στον πίνακα 1 .

Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των νέων πακέτων WHAT’S UP DIY και WHAT’S UP STUDENT DIY είναι τα εξής:

• Η διάρκεια ισχύος του κάθε πακέτου είναι 30 ημέρες.
• Ο ελάχιστος χρόνος χρέωσης είναι 3 λεπτά για κλήσεις ομιλίας και video κλήσεις ενώ στη συνέχεια η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο.
• Τα GΒ, τα λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα και τα SMS, που δεν καταναλώνονται εντός της διάρκειας ισχύος του πακέτου, μεταφέρονται εάν ενεργοποιηθεί εκ νέου πακέτο WHAT’S UP DIY ή CALLS TO ALL (αντίστοιχα στην περίπτωση των φοιτητών το WHAT’S UP STUDENT DIY ή τo πακέτο STUDENT CALLS TO ALL), πριν την ημερομηνία λήξης του, οπότε τα συνολικά λεπτά ομιλίας προς όλους και ΜΒ μπορούν να καταναλωθούν μέχρι τη λήξη του πακέτου με τη μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης.

• Τα λεπτά ομιλίας και τα SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα αφορούν χρήση προς όλα τα εθνικά δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας), εξαιρουμένων των κλήσεων προς μη γεωγραφικούς αριθμούς (εκτός των αριθμών κινητής τηλεφωνίας).

• Τα GΒ, SMS & λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα του πακέτου είναι διαθέσιμα για χρήση και σε περιαγωγή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ii. Για τους συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP το εμπορικά διαθέσιμο πακέτο Giga Month που παρέχει 4GB Internet για 30 ημέρες μετονομάζεται σε DATA Month. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν ως έχουν.

iii. Παύει η εμπορική διάθεση των υφιστάμενων πακέτων WHAT’S UP DIY & WHAT’S UP STUDENT DIY. Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιήσει έως και την 13/11/2023 πακέτο WHAT’S UP DIY που καταργείται, θα μπορούν να κάνουν χρήση των διαθέσιμων παροχών τους μέχρι την κατανάλωση ή τη λήξη τους.

iv. Για τους συνδρομητές COSMOΚΑΡΤΑ, ενισχύεται το Bonus Ανανέωσης με χρεωστική/πιστωτική κάρτα από 600 ΜΒ για 15 ημέρες σε 1GB για 30 ημέρες για 13€ ανανέωση, και από 900 ΜΒ για 15 ημέρες σε 2GB για 30 ημέρες για 15€ ανανέωση και πάνω.

v. Τροποποιούνται τα ακόλουθα εμπορικά διαθέσιμα πακέτα για υφιστάμενους και νέους συνδρομητές WHAT’S UP & COSMOΚΑΡΤΑ:
• Τα πακέτα CALLS TO ALL και CALLS TO ALL με αυτόματη ενεργοποίηση κάθε μήνα, για τους συνδρομητές WHAT’S UP, που παρέχουν 800 λεπτά ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα, 300 γραπτά μηνύματα (SMS) προς όλα τα εθνικά δίκτυα και 512MB Internet για 30 ημέρες θα παρέχουν πλέον 1000 λεπτά ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα, 300 γραπτά μηνύματα (SMS) προς όλα τα εθνικά δίκτυα και 1,5GB Internet για 30 ημέρες, ενώ η τιμής τους αυξάνεται από 10,90€ σε 11,50€.

• Τα πακέτα COSMOΚΑΡΤΑ COMBO TO ALL και COSMOΚΑΡΤΑ COMBO TO ALL AUTO, για τους συνδρομητές COSMOΚΑΡΤΑ, που παρέχουν 1000 λεπτά ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα, 300 γραπτά μηνύματα (SMS) προς όλα τα εθνικά δίκτυα και 500MB Internet για 30 ημέρες θα παρέχουν πλέον 1000 λεπτά ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα, 300 γραπτά μηνύματα (SMS) προς όλα τα εθνικά δίκτυα και 1,5GB Internet για 30 ημέρες, ενώ η τιμή τους αυξάνεται από 10,90€ σε 11,50€.

• Το φοιτητικό πακέτο WHAT’S UP Student Calls to all που παρέχει 1200 λεπτά ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα, 1200 γραπτά μηνύματα (SMS) προς όλα τα εθνικά δίκτυα και 1,2GB Internet για 30 ημέρες για συνδρομητές με φοιτητική προσφορά WHAT’S UP, θα παρέχει πλέον 1500 λεπτά ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα, 1500 γραπτά μηνύματα (SMS) προς όλα τα εθνικά δίκτυα και 1,5GB Internet για 30 ημέρες, ενώ η τιμή του αυξάνεται από 8,50€ σε 9€.

Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των πακέτων παραμένουν ως έχουν. Οι συνδρομητές που έχουν ενεργά τα παραπάνω πακέτα τα διατηρούν ως έχουν μέχρι την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης ή τη λήξη τους. Οι συνδρομητές που έχουν ενεργό το πακέτο CALLS TO ALL με αυτόματη ενεργοποίηση και το πακέτο COSMOΚΑΡΤΑ COMBO TO ALL AUTO θα μεταβούν αυτόματα στα νέα πακέτα και θα πάρουν τις βελτιωμένες παροχές των πακέτων τους στην επόμενη αυτόματη ανανέωσή τους.

vi. Παύει η εμπορική διάθεση των πακέτων ΒΑSIC CALLS για τους συνδρομητές WHAT’S UP, COMBO BASIC για τους συνδρομητές COSMOΚΑΡΤΑ και BASIC COMBO για τους συνδρομητές FROG. Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιήσει τα παραπάνω πακέτα έως και την 13/11/23, τα διατηρούν ως έχουν μέχρι την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης ή τη λήξη τους.

Οι συνδρομητές COSMOΚΑΡΤΑ που την παραπάνω ημερομηνία θα έχουν ενεργό το πακέτο COMBO BASIC AUTO, το διατηρούν και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις παροχές του πακέτου.

vii. Το ελάχιστο ποσό ανανέωσης χρηματικού υπολοίπου για συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP, COSMOΚΑΡΤΑ, FROG μέσω των MyCOSMOTE app, WHAT’S UP app, cosmote.gr, whatsup.gr και μέσω φυσικών σημείων λιανικής πώλησης αυξάνεται από 8€ σε 13€, ενώ παραμένει στα 8€ για ανανέωση χρηματικού υπολοίπου μέσω των καταστημάτων COSMOTE, GERMANOS.

viii. Μειώνεται κατά 20%, από 0,5952€/λεπτό σε 0,474€/λεπτό η χρέωση κλήσεων & βιντεοκλήσεων εντός Ελλάδας προς όλα τα εθνικά δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, μετά την κατανάλωση ή λήξη των διαθέσιμων λεπτών ομιλίας από πακέτα για συνδρομητές WHAT’S UP, COSMOΚΑΡΤΑ και FROG. Η χρέωση αφορά γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας εξαιρουμένων των σύντομων κωδικών και σύντομων κωδικών δικτύου.

ix. Μειώνεται κατά 20%, από 0,25€/SMS σε 0,20€/SMS η χρέωση μηνυμάτων προς εθνικά δίκτυα για συνδρομητές WHAT’S UP & COSMOΚΑΡΤΑ. Οι συνδρομητές WHAT’S UP, COSMOΚΑΡΤΑ & FROG έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβασή τους εντός 30 ημερών από τη θέση σε ισχύ των ανωτέρω τροποποιήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται όχι νωρίτερα από την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα ενεργοποίησης των ανωτέρω τροποποιήσεων. Οι συνδρομητές που θα καταγγείλουν τη σύμβασή τους σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορούν να αιτηθούν την επιστροφή του χρηματικού τους υπολοίπου το οποίο θα τους επιστραφεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προβεί σε ανανέωση χρηματικού υπολοίπου μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, εντός τριάντα (30) ημερών από την αίτησή
τους.

Από το χρηματικό ποσό της ανανέωσης αφαιρείται τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας 10%. Εφαρμόζεται μηδενικό τέλος (0%) για φυσικά πρόσωπα δεκαπέντε (15) έως και είκοσι εννέα (29) ετών, αφού εγγραφούν σε ειδική εφαρμογή του gov.gr, για ένα αριθμό ανά δικαιούχο, στην επόμενη ανανέωση στη καρτοκινητή.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε από κινητό την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση) ή επισκεφτείτε τo cosmote.gr. Η καρτοκινητή FROG είναι προϊόν COSMOTE. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών FROG στο 1299 από κινητό FROG (χρέωση 0,190 €/κλήση) ή στο (+30) 697 100 1299 από σταθερό ή άλλο κινητό τηλέφωνο. Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%.

Ακολουθήστε το Techmaniacs.gr στο Google News για να διαβάζετε πρώτοι όλα τα τεχνολογικά νέα. Ένας ακόμα τρόπος να μαθαίνετε τα πάντα πρώτοι είναι να προσθέσετε το Techmaniacs.gr στον RSS feeder σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο: https://techmaniacs.gr/feed/.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.