Πριν από λίγο χρονικό διάστημα, είχαμε γνωρίσει την υπηρεσία της Vodafone, δόσεις στο λογαριασμό, η οποία πραγματικά σου λύνει τα χέρια. Ιδίως, όταν δεν σου εγκρίνει η τράπεζα καταναλωτικό δάνειο, έστω και μικρό για δόσεις για την αγορά μιας συσκευής. Η Cosmote περιγράφει τι ακριβώς ισχύει για την έκπτωση παγίου με αγορά συσκευής με δόσεις στο λογαριασμό.

Vodafone: Συσκευή με δόσεις στο λογαριασμό! Πως λειτουργεί και ποιους αφορά

  • Ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι για κάθε σύνδεση με παράλληλη αγορά συσκευής για την οποία έχει επιλέξει να λαμβάνει «Έκπτωση Παγίου με αγορά συσκευής με δόσεις» με την αντίστοιχη Αίτηση – Σύμβαση Σύνδεσης στο Δίκτυο της COSMOTE ή/και την αντίστοιχη Δήλωση Ανανέωσης Σύμβασης Σύνδεσης, θα καταβάλει κατά την αγορά της εν λόγω συσκευής μέρος της αξίας της και το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
  •  Η αξία της συσκευής, το καταβληθέν κατά την αγορά της συσκευής ποσό, το υπόλοιπο ποσό οφειλής και η αξία κάθε δόσης αναφέρονται στο αντίστοιχο τιμολόγιο αγοράς της κάθε συσκευής.
  • Ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι το ποσό της κάθε δόσης θα συμπεριλαμβάνεται στο μηνιαίο λογαριασμό της COSMOTE για τις συνδέσεις του και θα
    εξοφλείται με αυτόν.
  • Για την υλοποίηση των ανωτέρω, εάν το κατάστημα/σημείο πώλησης στο οποίο ο Συνδρομητής σύναψε/υπέγραψε την Αίτηση – Σύμβαση Σύνδεσης στο Δίκτυο της COSMOTE ή/και την αντίστοιχη Δήλωση Ανανέωσης Σύμβασης Σύνδεσης με «Έκπτωση Παγίου με αγορά συσκευής με δόσεις » είναι εμπορικός συνεργάτης του δικτύου της COSMOTE, ο Συνδρομητής με το παρόν αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα κάθε εκχώρηση που έχει λάβει χώρα από τον ή τους εμπορικούς συνεργάτες του Δικτύου της COSMOTE και κατά συνέπεια ο Συνδρομητής καθίσταται μοναδικός οφειλέτης της COSMOTE και η COSMOTE μοναδικός δανειστής του Συνδρομητή όσον αφορά τις ισόποσες μηνιαίες δόσεις που υπολείπονται για την εξόφληση της συσκευής.
  • Το συνολικό ποσό του λογαριασμού COSMOTE (συμπεριλαμβανομένων των δόσεων της συσκευής με την ένταξή του Συνδρομητή στην «Έκπτωση Παγίου με αγορά συσκευής με δόσεις») θα εξοφλείται όπως αναφέρεται στο λογαριασμό και σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών της COSMOTE.
  • Σε περίπτωση που η Σύμβαση Σύνδεσης ή/και Ανανέωσης του Συνδρομητή λυθεί πριν τη παρέλευση της συμφωνημένης διάρκειας (συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας της Σύμβασης λόγω φορητότητας), ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει στην COSMOTE, για κάθε σύνδεση για την οποία έχει επιλέξει να λαμβάνει «Έκπτωση Παγίου με αγορά συσκευής με δόσεις», το σύνολο των ποσών που έχει λάβει ως έκπτωση στο πάγιο και το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στις εναπομείνασες δόσεις της συσκευής εφάπαξ μετά την έκδοση του αντίστοιχου λογαριασμού από την COSMOTE.
  • Σε περίπτωση μεταβίβασης της σύνδεσης ο Συνδρομητής (εκχωρητής) δηλώνει ότι έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον νέο δικαιούχο της σύνδεσης (Εκδοχέας) για τους παρόντες όρους, ευθυνόμενος άλλως έναντι της COSMOTE για κάθε ζημία της.

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Μόλις μίλησα με cosmote.. Δεν υπαρχει τέτοια δυνατότητα. Ούτε σε παλιούς ούτε σε νέους συνδρομητές. Αυτό το Έκπτωση Παγίου με αγορά συσκευής με δόσεις» έκαναν σα να το άκουγαν πρώτη φορά. Και οι 3 υπάλληλοι..

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.