Σημείωση: Το θέμα πρώτο ανέδειξε το adslgr.com

Με την από 3 Ιουνίου 2020 απάντηση της ΕΕΤΤ, στην ερώτηση του Βουλευτή Μάξιμου Χαρακόπουλου, η Αρχή αναφέρει πως δεν υπάρχει δυνατότητα ρυθμιστικής παρέμβασης στις τιμές της κινητής τηλεφωνίας, ισχυρίζεται πως τα πρόσφατα στοιχεία της έκθεσης της Κομισιόν και της Rewheel, βασίζονται σε δεδομένα προηγούμενων ετών και δίνει δικά της παραδείγματα.

Σε απάντηση της ερώτησης που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1) Αναφορικά με τις χρεώσεις των εταιρειών της κινητής τηλεφωνίας και τη δυνατότητα επιβολής από την ΕΕΤΤ ανωτάτων ορίων τιμών λιανικής, επισημαίνεται ότι οι δυνατότητες ex ante ρυθμιστικής παρέμβασης της ΕΕΤΤ διέρχονται μέσα από τη διαδικασία ορισμού και ανάλυσης σχετικών αγορών υποκείμενων σε ρύθμιση που ορίζει ο Ν.4Ο7Ο/2Ο12, κατ’ επιταγή της ενωσιακής νομοθεσίας. Στο ως άνω πλαίσιο, η εν ισχύ Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις σχετικές αγορές υποκείμενες σε ex ante κανονιστική παρέμβαση], δεν συμπεριλαμβάνει την αγορά κινητής τηλεφωνίας, αλλά μόνο τον τερματισμό φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, σε επίπεδο χονδρικής.

Προς διευκρίνιση, ο ορισμός από την ΕΕΤΤ (και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές) μιας αγοράς, εκτός αυτών που περιλαμβάνει η Σύσταση, διέρχεται υποχρεωτικά από το σωρευτικό τεστ των τριών κριτήριων και υπόκειται σε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια έχουν ως εξής: 1) Ύπαρξη υψηλών και μη παροδικών φραγμών εισόδου, διαθρωτικού, νομοθετικού ή κανονιστικού χαρακτήρα, 2) Διάρθρωση της αγοράς που δεν τείνει προς πραγματικό ανταγωνισμό εντός του σχετικού χρονικού ορίζοντα και 3) Το δίκαιο ανταγωνισμού και μόνο να μην επαρκεί για την κατάλληλη αντιμετώπιση της ή των αδυναμιών που έχουν εντοπιστεί στην αγορά„

Σημειώνεται ότι η υπό αναθεώρηση νέα Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι μόνο εξακολουθεί να μην συμπεριλαμβάνει την αγορά κινητής τηλεφωνίας στον κατάλογο των υποκείμενων σε ex ρυθμιστική παρέμβαση αγορών, αλλά προτείνει ενδεχομένως και την αφαίρεση της αγοράς χονδρικού τερματισμού κλήσεων από τη λίστα, με τον ορισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενός ενιαίου τέλους (Eurorate) για τις τιμές τερματισμού.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, με δεδομένο ότι στη λιανική αγορά της κινητής τηλεφωνίας δεν προβλέπεται με βάση την ανωτέρω ανάλυση αγοράς, ρύθμιση, δεν υπάρχει, επί του παρόντος, και η δυνατότητα επιβολής ρυθμιστικών μέτρων, όπως π.χ, ενδεικτικά περιορισμός του ύψους των χρεώσεων, υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστοστρέφειας, κλπ.

2) Περαιτέρω, αρκετά από τα συμπεράσματα της μελέτης που παρατίθενται έχουν ήδη αναφερθεί από την ΕΕΤΤ στην ετήσια έκθεση επισκόπησης των αγορών, όπως άλλωστε μνημονεύεται και εντός της μελέτης, καθώς και από την ΕΕ στις ετήσιες έρευνες για το κόστος της κινητής ευρυζωνικότητας, των οποίων την υλοποίηση παρακολουθεί η ΕΕΤΤ επιχειρώντας να διασφαλίσει την εγκυρότητα των στοιχείων που αφορούν στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, η μελέτη αναφέρεται στην τελευταία δημοσιευμένη έρευνα της ΕΕ που βασίζεται σε τιμές Φεβρουαρίου 2019. Ωστόσο, η συγκεκριμένη μελέτη φαίνεται να εστιάζει στα προγράμματα συμβολαίου για οικιακούς πελάτες. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (31-12-2019) αυτά αφορούν περί του 26% των συνδρομητών κινητής στην Ελλάδα και δη, όσων εξ αυτών έχουν ανάγκη για μεγάλο όγκο δεδομένων και πολλά λεπτά ομιλίας. Επομένως, τα όποια συμπεράσματά της δεν αφορούν, κατ’ ανάγκη, στο υπόλοιπο 74% των συνδρομητών καθώς και σε όσους οικιακούς συνδρομητές συμβολαίου δεν έχουν τις παραπάνω απαιτήσεις χρήσης όγκου δεδομένων και λεπτών ομιλίας. Τέλος, στο σκέλος των διαπιστώσεων κατάταξης της χώρας, εκκρεμεί η επιβεβαίωση ή μη της ισχύος τους από την νέα, υπό δημοσίευση έρευνα της ΕΕ. Σημειώνεται, όμως, ότι καθώς η δειγματοληψία για τη συγκεκριμένη έρευνα αφορά στον Οκτώβριο του 2019 δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στην κατάταξη, τουλάχιστον στα “βαριά” προφίλ χρήσης.

Ορισμένες από τις διαπιστώσεις που καταγράφονται στο ερώτημα φαίνεται να μην ισχύουν πλέον. Ειδικότερα:

Α) Αναφορικά με τη διαπίστωση ότι «Είναι η μόνη χώρα της ΕΕ και του ΟΟΣΑ όπου οι καταναλωτές δε μπορούν να αγοράσουν GB δεδομένων σε προγράμματα 4G κινητής που περιλάμβαναν 1000 λεπτά ομιλίας εντός Ελλάδας με προϋπολογισμό έως και 30€ το μήνα» αναφέρουμε ότι δεν ισχύει. Ενδεικτικά, εδώ κατ μερικούς μήνες υπάρχει πρόγραμμα με 1000 λεπτά ομιλίας, 1000 SMS και 3GB στα €27,95, ενσωματωμένου του τέλους συνδρομητών κινητής. Σημειώνεται επίσης ότι η υπόθεση αγοράς 1000′ ομιλίας τον μήνα επί της οποίας επιχειρείται η άντληση συμπερασμάτων για τη χώρα και η σύγκρισή της με άλλες, δεν συνάδει με την μέση μηνιαία χρήση λεπτών ομιλίας στην Ελλάδα, ανερχόμενη το 2019 στα 283 λεπτά ομιλίας το μήνα για χρήστες συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας ή 204 λεπτά ομιλίας το μήνα για όλους.

Β) Παράλληλα για τη διαπίστωση ότι «Κατατάχθηκε ως η χώρα με τα λιγότερα gigabytes δεδομένων που θα μπορούσαν να αγοραστούν με 60€» αναφέρουμε ότι τους τελευταίους μήνες υπάρχει πρόγραμμαΙπροσφορά με 44,9€ στην οποία καταγράφεται ότι ο συνδρομητής προμηθεύεται 3000′ προς σταθερά και κινητά, 3000 SMS και απεριόριστη χρήση δεδομένων. Δηλαδή, στην Ελλάδα με κόστος 44,9€ παρέχεται απεριόριστος όγκος δεδομένων. Απουσία του τέλους συνδρομητών κινητής στο συγκεκριμένο παράδειγμα εντάσσει αυτή τη λύση στην περιοχή των €40.

Ακόμη, το μέσο μηνιαίο έσοδο ανά τύπο συνδρομητή κινητής ανέρχεται στα 6€ ανά ενεργό συνδρομητή καρτοκινητής, στα 22€ ανά συνδρομητή κινητής συμβολαίου και στα €12 ανά συνδρομητή κινητής, εν γένει. Τα μεγέθη αυτά προέρχονται από απολογιστικά στοιχεία της αγοράς για το 2019 και δε συμπεριλαμβάνουν φόρους και τέλη. Ως εκ τούτου, διαπιστώνονται διαφορές μεταξύ των δαπανών που προκύπτουν από τις χρεώσεις βάσει ονομαστικών τιμών και αξιοποιούνται στις μελέτες σύγκρισης, με την πραγματική δαπάνη του συνδρομητή για τη χρήση υπηρεσιών κινητής. Κατ’ επέκταση τα όποια συμπεράσματα αυτών των μελετών πρέπει να αξιολογούνται υπό το πρίσμα αυτών των διαφορών μεταξύ ονομαστικών και πραγματικών χρεώσεων στην εγχώρια αγορά.

3) Περαιτέρω, οι υπό εξέλιξη καθώς και οι μελλοντικές ενέργειες της στρατηγικής της ΕΕΤΤ για τη μείωση των τιμών κινητής τηλεφωνίας και παροχής intemet, περιλαμβάνουν ένα μείγμα ρυθμιστικών παρεμβάσεων που έχουν άμεσο αντίκτυπο στις τελικές τιμές. Παράλληλα, η ΕΕΤΤ παρακολουθεί τον αντίκτυπο των τελών και της φορολογίας στο ύψος των λιανικών τιμών.

Ακολούθως, η ΕΕΤΤ έχει ήδη δεσμευθεί σε παρεμβάσεις στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της όπως η ανάλυση αγορών σταθερής πρόσβασης (που επηρεάζει άμεσα τη χρήση intemet, τη χρήση υπηρεσιών video streaming και υπηρεσιών Β2Β, B2C e-commerce), η πολυπαραμετρική ανάλυση και αξιολόγηση των τιμών κινητής τηλεφωνίας, κλπ.

Αξίζει επιπλέον ν ‘αναφερθεί πως η ΕΕΤΤ, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, εισόδου νέου παρόχου στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας, δεδομένου ότι απαιτούνται σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες, έχει, (μεταξύ των ενεργειών της), ήδη προβλέψει στις σχετικές άδειες απονομής φάσματος την υποχρέωση των παρόχων δικτύου κινητής να δίνουν πρόσβαση σε εικονικούς παρόχους κινητών επικοινωνιών, με στόχο την εισαγωγή MVNO (Mobile Virtual Network Operators) στην Ελληνική αγορά. Σημειωτέον μάλιστα ότι με σχετικές αποφάσεις της (οι οποίες κοινοποιήθηκαν και έλαβαν και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), εκδοθείσες κατόπιν αιτήματος επίλυσης διαφοράς της εταιρείας Forthnet, επέβαλε στις εταιρείες Vodafone και Cosmote, την παροχή πρόσβασης MVNO στην εταιρεία Forthnet, με συγκεκριμένους τεχνικούς και οικονομικούς όρους, προκειμένου να διευκολύνει την είσοδό της στην Ελληνική αγορά της κινητής τηλεφωνίας (ΑΠ ΕΕΤΤ 881/09128-01-2019 και 881110/28-01-2019).

4) Τέλος, η ΕΕΤΤ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Αρχή Ανταγωνισμού, βάσει των οποίων δύναται να παρέμβει ex post στην ως άνω αγορά της κινητής τηλεφωνίας (Ν.4Ο7ΟΙ2Ο12 και Ν.3959Ι2Ο11), παρακολουθεί τις συνθήκες ανταγωνισμού σε αυτήν και προβαίνει σε διάφορες συστηματικές ελεγκτικές δράσεις, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ελέγχου που της δίνει ο νόμος, βάσει των οποίων συγκεντρώνει σε τακτικό και έκτακτο επίπεδο στοιχεία πλήθους εμπορικών προϊόντων, πραγματοποιεί έρευνες καταναλωτών, προβαίνει δια των συνεργείων ελέγχου της σε επιτόπιους ελέγχους στις εταιρείες παρόχους (εποπτεύοντας τις υποχρεώσεις διαφάνειας και προσήκουσας πληροφόρησης των καταναλωτών, ιδίως ως προς την τιμολόγηση), διατηρεί αρχείο στατιστικών, και βεβαίως διατηρεί και εμπλουτίζει το “Παρατηρητήριο Τιμών” της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΤΤ, ασκεί τις ανωτέρω αναφερόμενες αρμοδιότητες της, χωρίς όμως να έχει ολοκληρώσει τις έρευνές της στην λιανική αγορά της κινητής τηλεφωνίας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση που άπτεται των αρμοδιοτήτων μας.

Ακολουθήστε το Techmaniacs.gr στο Google News για να διαβάζετε πρώτοι όλα τα τεχνολογικά νέα. Ένας ακόμα τρόπος να μαθαίνετε τα πάντα πρώτοι είναι να προσθέσετε το Techmaniacs.gr στον RSS feeder σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο: https://techmaniacs.gr/feed/.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.