Η Vodafone ανακοινώνει τις εξής μεταβολές, καταργήσεις πακέτων, τροποποιήσεις στο CU Shake bonus με ημερομηνία ισχύος από 08/02/2024:

Τροποποιήσεις CU SΗΑΚΕ bonus

Για όλους τους CU συνδρομητές (με ενεργή και μη ενεργή τη φοιτητική προσφορά) το CU SHAKE bonus που παρέχεται στην ανανέωση χρηματικού υπολοίπου από οποιοδήποτε κανάλι ανανέωσης τροποποιείται και θα παρέχει πλέον:
Για ανανεώσεις από 13€ έως και 14€, ως εξής:

 • 3GB δωρεάν για 30 ημέρες.
 • 6GB για 30 ημέρες με χρέωση 2€.

Για ανανεώσεις από 15€ έως και 19€, ως εξής:

 • 4GB δωρεάν για 30 ημέρες.
 • 8GB για 30 ημέρες με χρέωση 2€.

Για ανανέωση 20€ και άνω, ως εξής:

 • 5GB δωρεάν για 30 ημέρες.
 • 10GB για 30 ημέρες με χρέωση 2€.

Για όλους τους CU συνδρομητές
Καταργείται το CU Shake που προσφέρεται στην ανανέωση χρηματικού υπολοίπου αξίας από 12€ έως και 13€ από οποιοδήποτε κανάλι ανανέωσης και παρέχει:

 • 1.5GΒ για ένα (1) μήνα, 2.5GB για 7 ημέρες και 3.5GB για ένα (1) μήνα με 2€ για τους συνδρομητές που δεν έχουν ενεργή τη φοιτητική προσφορά.
 • 2.5GΒ για ένα (1) μήνα, 4.5GB για 7 ημέρες και 5.5GB για ένα (1) μήνα με 2€ για τους συνδρομητές με ενεργή τη φοιτητική προσφορά.
 • Καταργείται το CU Shake που παρέχει:
 • 4.5GB δωρεάν για επτά (7) ημέρες και προσφέρεται στην ανανέωση χρηματικού υπολοίπου αξίας 13€ από οποιοδήποτε κανάλι ανανέωσης, για τους συνδρομητές που δεν έχουν ενεργή τη φοιτητική προσφορά.
 • 6.5GB δωρεάν για επτά (7) ημέρες και προσφέρεται στην ανανέωση χρηματικού υπολοίπου αξίας 13€ από οποιοδήποτε κανάλι ανανέωσης, για τους συνδρομητές που έχουν ενεργή τη φοιτητική προσφορά ή 20€ για τους συνδρομητές που δεν έχουν ενεργή τη φοιτητική προσφορά.

Για συνδρομητές Vodafone CU & Καρτοκινητό μεταβάλλονται τα κάτωθι πακέτα:

 • Το CU MeApOla 18 με Απεριόριστα λεπτά προς όλους, 300 sms και 6.5GB για ένα (1) μήνα με 18€ θα προσφέρει Απεριόριστα λεπτά προς όλους, 300 sms και 7.5GB για ένα (1) μήνα με 15€ και μετονομάζεται σε CU MeApOla 15. Επομένως το πακέτο θα προσφέρει 1GB περισσότερο, με 3€ λιγότερα σε σχέση με τώρα. Για τους συνδρομητές που έχουν ενεργοποιημένο το πακέτο με αυτόματη ανανέωση και δεν θα προβούν σε απενεργοποίηση μέχρι και 07 Φεβρουαρίου, θα ενεργοποιείται το πακέτο CU MeApOla 15 που θα προσφέρει απεριόριστα λεπτά προς όλους, 300 sms και 7.5GB για ένα (1) μήνα με 15€ (με αυτόματη ενεργοποίηση).
 • Το CU MeApOla 27 και Combo Unlimited 200GB αντίστοιχα, με Απεριόριστα λεπτά προς όλους, 300 sms και 200GB για ένα (1) μήνα με 27€ θα προσφέρει Απεριόριστα λεπτά προς όλους, 300 sms και 200GB για ένα (1) μήνα και μετονομάζεται σε CU MeApOla 25 και Combo Unlimited 200GB αντίστοιχα με 25€ για τους συνδρομητές χωρίς ενεργή τη φοιτητική προσφορά και σε CU XCLUSIVE MeApOla 20 με 20€ για τους συνδρομητές με ενεργή τη φοιτητική προσφορά. Για τους συνδρομητές χωρίς ενεργή τη φοιτητική προσφορά που έχουν ενεργοποιημένο το πακέτο με αυτόματη ανανέωση και δεν θα προβούν σε απενεργοποίηση μέχρι και 07 Φεβρουαρίου, θα ενεργοποιείται το πακέτο που θα προσφέρει απεριόριστα λεπτά προς όλους, 300 sms και 200GB για ένα (1) μήνα CU MeApOla 25 με 25€ (με αυτόματη ενεργοποίηση) και για τους συνδρομητές με ενεργή τη φοιτητική προσφορά, το πακέτο CU XCLUSIVE MeApOla 20 με 20€ (με αυτόματη ενεργοποίηση). Επομένως το πακέτο θα κοστίζει 2€ λιγότερα για τους συνδρομητές χωρίς ενεργή τη φοιτητική προσφορά και 7€ λιγότερα για τους συνδρομητές με ενεργή τη φοιτητική προσφορά και θα προσφέρει τις ίδιες παροχές με τώρα.
 • Το CU Mono Scroll Month και Surf and Email Max, με 9GB για (1) μήνα με 10,9€, θα προσφέρει 12GB για (1) μήνα (3GB περισσότερα) με 11,5€.
 • Το CU Mono Scroll Month και Surf and Email με αυτόματη ανανέωση, με 10GB για (1) μήνα με 10,9€, θα προσφέρει 13GB για (1) μήνα (3GB περισσότερα) με 11,5€.
 • Το CU Mono Scroll Day και Data Unlimited Day, με Απεριόριστα δεδομένα για (1) ημέρα με 0,9€, θα προσφέρει Απεριόριστα δεδομένα για (1) ημέρα με 1,1€.
 • Το CU XCLUSIVE MeApOla 9 με Απεριόριστα λεπτά προς όλους, 100 sms και 1.5GB για ένα (1) μήνα με 9€ ,θα προσφέρει Απεριόριστα λεπτά προς όλους, 300 sms και 4GB για ένα (1) μήνα με 10,4€ και μετονομάζεται σε CU XCLUSIVE MeApOla10.4. Για τους συνδρομητές που έχουν ενεργοποιημένο το πακέτο με αυτόματη ανανέωση και δεν θα προβούν σε απενεργοποίηση μέχρι και 07 Φεβρουαρίου, θα ενεργοποιείται το πακέτο CU XCLUSIVE MeApOla10.4. που θα προσφέρει απεριόριστα λεπτά προς όλους, 300 sms και 4GB για ένα (1) μήνα με 10,4€ (με αυτόματη ενεργοποίηση).

Για όλους τους συνδρομητές Vodafone International & Taza μεταβάλλεται:
Το πακέτο με 13GB και 200 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής για 7 ημέρες με 10,90€ και θα προσφέρει 13GB και 200 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής για 10 ημέρες με 11,80€ .

Για συνδρομητές Vodafone CU & Καρτοκινητό καταργούνται τα κάτωθι πακέτα:

 • Το CU XCLUSIVE MeApOla 10.9 με Απεριόριστα λεπτά προς όλους, 300 sms και 4GB για ένα (1) μήνα με 10,9€. Για τους συνδρομητές που έχουν ενεργοποιημένο το πακέτο με αυτόματη ανανέωση και δεν θα προβούν σε απενεργοποίηση μέχρι και 07 Φεβρουαρίου, θα ενεργοποιείται το πακέτο CU XCLUSIVE MeApOla 10.4 που προσφέρει Απεριόριστα λεπτά προς όλους, 300 sms και 4GB για ένα (1) μήνα με 10,4€ (με αυτόματη ενεργοποίηση).
 • Το CU XCLUSIVE MeApOla Extra 10.9 με 400 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής, 300 SMS και 7GΒ για ένα (1) μήνα με 10,9€. Για τους συνδρομητές που έχουν ενεργοποιημένο το πακέτο με αυτόματη ανανέωση και δεν θα προβούν σε απενεργοποίηση μέχρι και 07 Φεβρουαρίου, θα ενεργοποιείται το πακέτο CU XCLUSIVE MeApOla 10.4 που προσφέρει Απεριόριστα λεπτά προς όλους, 300 sms και 4GB για ένα (1) μήνα με 10,4€ (με αυτόματη ενεργοποίηση).
 • Το CU MeApOla 7.2 EXTRA με 600 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής, 100 SMS και 1.5GΒ για ένα (1) μήνα με 7,2€. Για τους συνδρομητές που έχουν ενεργοποιημένο το πακέτο με αυτόματη ανανέωση και δεν θα προβούν σε απενεργοποίηση μέχρι και 07 Φεβρουαρίου, θα ενεργοποιείται το πακέτο CU XCLUSIVE MeApOla 10.4 που προσφέρει Απεριόριστα λεπτά προς όλους, 300 sms και 4GB για (1) μήνα με 10,4€. (με αυτόματη ενεργοποίηση).
 • Το CU MeApOla Extra 13,50 και Combo 7GB αντίστοιχα, με 400 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής, 300 sms και 7GΒ για ένα (1) μήνα με 13,5€. Για τους συνδρομητές CU που έχουν ενεργοποιημένο το πακέτο με αυτόματη ανανέωση και δεν θα προβούν σε απενεργοποίηση μέχρι και 07 Φεβρουαρίου, θα ενεργοποιείται το πακέτο CU MeApOla 13,50 που προσφέρει Απεριόριστα λεπτά προς όλους, 300 sms και 4GB για ένα (1) μήνα με 13,5€ (με αυτόματη ενεργοποίηση).
 • Το CU Special MeApOla 10 με Απεριόριστα λεπτά προς όλους, 100 sms και 1.5GB για ένα (1) μήνα με 10€. Για τους συνδρομητές που έχουν ενεργοποιημένο το πακέτο με αυτόματη ανανέωση και δεν θα προβούν σε απενεργοποίηση μέχρι και 07 Φεβρουαρίου, θα ενεργοποιείται το πακέτο CU MeApOla 11,50 που προσφέρει Απεριόριστα λεπτά προς όλους, 100 sms και 2.5GB για ένα (1) μήνα με 11,5€ (με αυτόματη ενεργοποίηση).
 • Το CU Special MeApOla 11.8 με Απεριόριστα λεπτά προς όλους, 300 sms και 4GB για ένα (1) μήνα με 11,8€. Για τους συνδρομητές που έχουν ενεργοποιημένο το πακέτο με αυτόματη ανανέωση και δεν θα προβούν σε απενεργοποίηση μέχρι και 07 Φεβρουαρίου, θα ενεργοποιείται το πακέτο CU MeApOla 13,50 που προσφέρει Απεριόριστα λεπτά προς όλους, 300 sms και 4GB για ένα (1) μήνα με 13,5€ (με αυτόματη ενεργοποίηση).
 • Το CU Special MeApOla EXTRA 11.8 με 400 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής, 300 sms και 7GΒ για ένα (1) μήνα με 11,8€. Για τους συνδρομητές που έχουν ενεργοποιημένο το πακέτο με αυτόματη ανανέωση και δεν θα προβούν σε απενεργοποίηση μέχρι και 07 Φεβρουαρίου, θα ενεργοποιείται το πακέτο CU MeApOla 13,50 που προσφέρει Απεριόριστα λεπτά προς όλους, 300 sms και 4GB για ένα (1) μήνα με 13,5€ (με αυτόματη ενεργοποίηση).
 • Το CU Special MeApOla 14.5 με Απεριόριστα λεπτά προς όλους, 300 sms και 6.5GB για ένα (1) μήνα με 14,5€. Για τους συνδρομητές που έχουν ενεργοποιημένο το πακέτο με αυτόματη ανανέωση και δεν θα προβούν σε απενεργοποίηση μέχρι και 07 Φεβρουαρίου, θα ενεργοποιείται το πακέτο CU MeApOla 15 που προσφέρει Απεριόριστα λεπτά προς όλους, 300 sms και 7.5GB για ένα (1) μήνα με 15€ (με αυτόματη ενεργοποίηση).
 • Καταργείται η υπηρεσία Friends Button που παρέχει τη δυνατότητα στους CU συνδρομητές να ζητήσουν δωρεάν 100MB/ 200MB/ 400MB ή 500MB δύο (2) φορές το μήνα, από έναν άλλο CU συνδρομητή.

 

Ακολουθήστε το Techmaniacs.gr στο Google News για να διαβάζετε πρώτοι όλα τα τεχνολογικά νέα. Ένας ακόμα τρόπος να μαθαίνετε τα πάντα πρώτοι είναι να προσθέσετε το Techmaniacs.gr στον RSS feeder σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο: https://techmaniacs.gr/feed/.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.