Η εταιρία VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ (Vodafone) ανακοινώνει ότι από 24 Δεκεμβρίου 2019 αυξάνονται τα παρεχόμενα MBs γενικής χρήσης στο πακέτο Surf & Email Max (το οποίο μετονομάζεται σε Surf & Email) από 1,5GB σε  3GB. Η διάρκεια ισχύος  (30 ημέρες)  και το κόστος του εν λόγω πακέτου (10€) δεν μεταβάλλονται.

Επίσης, ανακοινώνει τις παρακάτω μεταβολές στα πακέτα καρτοκινητής, οι οποίες θα ισχύσουν από την 3η Φεβρουαρίου 2020:

Το νέο πακέτο CU Combo XL θα είναι διαθέσιμο για όλους τους νέους και υφιστάμενους συνδρομητές του Vodafone CU, το οποίο θα προσφέρει 700 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής, 700 SMS προς όλα τα δίκτυα και 700ΜΒ για 30 ημέρες με 15€.

Το νέο πακέτο Vodafone καρτοκινητού θα είναι διαθέσιμο για όλους τους νέους και υφιστάμενους συνδρομητές του Vodafone Καρτοκινητού και θα προσφέρει 300’ λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής, 300’ λεπτά ομιλίας προς συνδρομητές Vodafone, 100 SMS προς όλα τα δίκτυα και 600ΜΒ για 30 μέρες με 10€

Τα παρακάτω εμπορικά διαθέσιμα πακέτα για τους υφιστάμενους και νέους συνδρομητές του Vodafone CU, θα παρέχουν περισσότερα λεπτά ομιλίας προς όλους ή περισσότερα MB γενικής χρήσης, και μεταβάλλονται ως εξής:

 • Το πακέτο Talk 2 Vodafone Max που προσφέρει 300 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής, 300 λεπτά προς Vodafone και 200ΜΒ για 30 ημέρες με 10€, μετονομάζεται σε CU Combo και θα προσφέρει 300 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής, 300 λεπτά προς Vodafone, 300 SMS προς όλα τα δίκτυα και 300ΜΒ γενικής χρήσης για 30 ημέρες με 10€.
 • Το πακέτο OPEN VOICE & SOCIAL 30 που προσφέρει 500 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής, 300 sms προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής και 2GB για χρήση στα παρακάτω social media: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Pinterest, Linkedin, Trumblr, Facebook Messenger, Whatsapp, Viber, Vodafone Message+, Call+, Telegram για 30 ημέρες με 12€, μετονομάζεται σε CU Combo L και θα προσφέρει 500 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής, 500 sms προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής(αντί για 300 sms) και 500ΜΒ γενικής χρήσης για 30 ημέρες με 12€.
 • Το πακέτο SPECIAL 8,5 που προσφέρει 600 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής, 100 SMS προς όλα τα δίκτυα και 1GB γενικής χρήσης για 30 ημέρες με 8,5€, θα παρέχει 600 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής, 600 SMS προς όλα τα δίκτυα και 1,2GB γενικής χρήσης για 30 ημέρες με 10€. Το νέο όνομα του πακέτου είναι SPECIAL 10

Τα παρακάτω εμπορικά διαθέσιμα πακέτα που αφορούν τους νέους και υφιστάμενους συνδρομητές του Vodafone CU, Καρτοκινητού Vodafone, Vodafone International, Tazamobile και Καρτοκινητού Ολυμπιακός, θα παρέχουν περισσότερα MBs γενικής χρήσης και μεταβάλλονται ως εξής:

 • Το πακέτο ΓΚΙΓΚΑ ΝΥΧΤΕΣ, που προσφέρει 10GB γενικής χρήσης για 30 ημέρες για χρήση καθημερινά το χρονικό διάστημα 20.00 – 08.00 με 6€, θα παρέχει 12GB γενικής χρήσης για 30 ημέρες για χρήση καθημερινά το χρονικό διάστημα 20.00 – 08.00 με 7€.
 • Το πακέτο NATA GIGA WEEK, που προσφέρει 3GB γενικής χρήσης για 7 ημέρες με 4€, θα παρέχει 4GB  γενικής χρήσης για 7 ημέρες με 5€.
 • Το πακέτο ΝΑΤΑ GIGA WEEKEND, που προσφέρει 3GB γενικής χρήσης για 1 Σαββατοκύριακο (από Παρασκευή 17.59 έως Κυριακή 23.59) με 2€, θα παρέχει 5GB  για 1 Σαββατοκύριακο (από Παρασκευή 17.59 έως Κυριακή 23.59) με 3€.
 • To αυτόματο πακέτο Surf & Email που προσφέρει 1,2GB για 30 ημέρες με 8,5€ θα παρέχει 4GBγια 30 ημέρες με 10€

Τα παρακάτω εμπορικά διαθέσιμα πακέτα για τους υφιστάμενους και νέους συνδρομητές του Vodafone Καρτοκινητού (για εφάπαξ και αυτόματες ανανεώσεις) μεταβάλλονται ως εξής:

 • Το πακέτο που προσφέρει 300’ λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής και 500ΜΒ για 30 μέρες με 8,50€, θα προσφέρει 300’ λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής, 300’ λεπτά ομιλίας προς συνδρομητές Vodafone, 100 SMS προς όλα τα δίκτυα και 600ΜΒ για 30 μέρες με 10€.
 • Το πακέτο που προσφέρει 300’ λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής και 50 SMS προς όλα τα δίκτυα και 500 λεπτά προς  συνδρομητές Vodafone για 30 μέρες με 8,50€, θα προσφέρει 300’ λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής, 300’ λεπτά ομιλίας προς συνδρομητές Vodafone, 100 SMS προς όλα τα δίκτυα και 600ΜΒ με 10€.
 • Tο μη εμπορικά διαθέσιμο (για νέους πελάτες) αυτόματο πακέτο που προσφέρει 300 λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής, 300 λεπτά προς συνδρομητές Vodafone και 30 SMS προς όλα τα δίκτυα με αυτόματη χρέωση 6€, θα προσφέρει 400 λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής, 300 λεπτά προς συνδρομητές Vodafone, 30 sms προς όλα τα δίκτυα και 100ΜΒ με χρέωση €7,50

Επίσης, τα παρακάτω πακέτα Vodafone You μεταβάλλονται ως εξής:

 • Το πακέτο 400 λεπτά & 40 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα & 700MB με 9,90€ σε 400 λεπτά & 100 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα & 800MB με 10€
 • Το πακέτο 500 λεπτά & 50 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα & 700MB με 11,10€ σε 500 λεπτά & 100 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα & 800MB  11€
 • Το πακέτο 600 λεπτά & 60 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα & 700MB με 12,30€ σε 600 λεπτά & 100 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα & 800MB 12€
 • Το πακέτο 400 λεπτά & 40 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα & 1GB με 11,10€ σε 400 λεπτά & 100 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα & 1,1GB 11€
 • Το πακέτο 500 λεπτά & 50 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα & 1GB με 12,30€ σε 500 λεπτά & 100 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα & 1,1GB 12€
 • Το πακέτο 600 λεπτά & 60 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα & 1GB με 13,50€ σε 600 λεπτά & 100 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα & 1,1GB 13€
 • Το πακέτο 400 λεπτά & 40 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα & 1,5GB με 12,30€ σε 400 λεπτά & 100 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα & 1,6GB 13€
 • Το πακέτο 500 λεπτά & 50 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα & 1,5GB με 13,50€ σε 500 λεπτά & 100 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα & 1,6GB 14€
 • Το πακέτο 600 λεπτά & 60 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα & 1,5GB με 14,70€ σε 600 λεπτά & 100 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα & 1,6GB 15€

Καταργούνται τα παρακάτω πακέτα για τους συνδρομητές του Vodafone CU, Καρτοκινητού Vodafone, Vodafone International, Tazamobile και Καρτοκινητού Ολυμπιακός:

 • CU Combo 600 που προσφέρει 300 λεπτά προς CU, 300 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής και 300 SMS προς CU, 300 SMS προς όλα τα δίκτυα και 200ΜΒ, για 30 ημέρες με 8,5€,
 • CU Talk 2 Vodafone 600 που προσφέρει 300 λεπτά προς Vodafone και 300 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής, για 30 ημέρες με 8,5€,
 • CU Combo MAX που προσφέρει 300 λεπτά προς CU, 300 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής και 300 SMS προς CU, 300 SMS προς όλα τα δίκτυα και 400ΜΒ για 30 ημέρες
 • OPEN VOICE & VIDEO 30 που προσφέρει 500 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής, 300 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής και 5GB για χρήση στις παρακάτω Video Streaming και Music Υπηρεσίες: Youtube, ΕΡΤ WebTV, Daily Motion, Netflix, Vimeo, Amazon Video, Napster, Spotify, Deezer για 30 ημέρες με 12€
 • Surf & Email που προσφέρει 1GB για 30 ημέρες με 8,5€
 • Combo Social & Chat Pass που προσφέρει 2GB για χρήση στα παρακάτω social media: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Pinterest, Linkedin, Trumblr, Facebook Messenger, Whatsapp, Viber, Vodafone Message+, Call+, Telegram όπως επίσης και 700ΜΒ γενικής χρήσης, για 30 ημέρες με 8,5€,
 • Combo Video & Music Pass που προσφέρει 5GB για χρήση στις παρακάτω Video Streaming και Music Υπηρεσίες: Youtube, ΕΡΤ WebTV, Daily Motion, Netflix, Vimeo, Amazon Video, Napster, Spotify, Deezer όπως επίσης και 700ΜΒ γενικής χρήσης για 30 ημέρες με 8,5€.
 • Πακέτο Vodafone καρτοκινητού που προσφέρει 300’ λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής, 100 SMS προς όλα τα δίκτυα και 600ΜΒ για 30 μέρες με 10€.

Επίσης, καταργούνται οι παρακάτω συνδυασμοί του  Vodafone You:

 • 300 λεπτά & 30 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα & 500MB με 7,50€
 • 300 λεπτά & 30 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα & 700MB με 8,70€
 • 300 λεπτά & 30 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα & 1GB με 9,90€
 • 300 λεπτά & 30 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα & 1,5GB με 11,10€
 • 400 λεπτά & 40 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα & 500MB με 8,70€
 • 500 λεπτά & 50 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα & 500MB με 9,90€
 • 600 λεπτά & 60 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα & 500MB με 11,10€

Όλες οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιήσει ή θα ενεργοποιήσουν τα παραπάνω πακέτα έως την 3η Φεβρουαρίου 2020, θα συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα πακέτα αυτά με τις υφιστάμενες παροχές έως τη λήξη τους ή μέχρι την εξάντληση των παροχών τους.

Δυνάμει των ανωτέρω αλλαγών οι συνδρομητές Καρτοκινητής που επηρεάζονται έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία εφαρμογής των αλλαγών.

12 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Ας ψάξετε πόσο έχουν αυξηθεί τα τελευταία 2-3 χρόνια η σταθερή και κινητή τηλεφωνία !!!
  Αυτό και μόνο θα έπρεπε κάθε μέρα να παίζει σαν πρώτη είδηση στα ΜΜΕ !!!

 2. Πάλι καλά που σε συμφωνία με την κυβέρνηση θα γίνει το Internet πιο φθηνό.Ειδαμε το τυρακι και τώρα έρχεται και η φάκα.Ετσι όπως πάει το τηλέφωνο μόνο τηλέφωνo δεν θα είναι.

 3. Θυμάμαι πίσω στο μακρινό 2000.. έβαζα μία κάρτα Panafone τότε, αξίας 2.000 δραχμών και έστελνα 20 SMS τον μήνα. 100 δραχμές το SMS. Και κάναμε αναπάντητες με τους φίλους για να συνεννοηθούμε. Τώρα η Vodafone σου δίνει λεπτά ομιλίας και SMS με 8.5 ή 10 ευρώ από τον Φεβρουάριο και έπειτα. Όμως πλέον ο κόσμος θέλει ίντερνετ και τα λεφτά δεν φτάνουν. Μου φαίνεται πως στο τέλος θα βάζω κάρτα μια φορά στο τρίμηνο και ίντερνετ μόνο από WiFi.. Live your paraMyth in Greece!

  • ΣΩΣΤΟΣ…. Αν αυτο κάνουμε οι πολλοί, έστω για λίγο, δεν θα πάθουμε ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ. Αυτοί όμως (κατά βάσιν ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟ TRUST απατεώνων. ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΓΙΟΥΝΑΝΙΣΤΑΝ) έχουν τέτοια “ανοίγματα” και “υπ[οχρεώσεις” που θα τρελαθουν και θα πάνε ξια ξεπούλημα η κλείσιμο,….. ΛΙΓΗ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΘΕΛΕΙ…

 4. ΤΟ ΞΕΦΤΙΛΗΣΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣ.
  ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΚΑΝΤΟΤΑΠΛΑΣΣΙΕΣ.
  ΘΑ ΚΟΠΕΙ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ. ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ.
  ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟ. ΖΟΥΣΑΜΕ ΚΑΙ ΠΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΖΩΗ.

 5. ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΗΝΗ Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ. ΣΕ ΛΙΓΟ ΦΟΒΑΜΕ ΟΤΙ ΤΟΝ ΛΑΓΟ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΩ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ,Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΣΗ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ

 6. Ήμουν με WIND για πάρα-πάρα πολλά χρόνια… ηταν “καθε πέρισυ και καλλίτερα”. Τα τελευταία μερικά χρονάκια, πέρα απο τις κλασσικές λογιστικές κομπίνες (καθαρές ΑΠΑΤΕΣ), κατάργηση οικονομικών πακέτων (πριν λίγα χρόνια με 5€ έπαιρνες ένα πακετάκι για 3 μήνες, εισερχόμενα για 6) σιγά σιγά το πηγαν (ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ του ΤRUST, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ) στα 10-12€ ουσιαστικά τον μήνα με διάρκεια 2 μηνη… ΤΥΧΑΙΑ. ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ. Στην WIND είχαν καβαλήσει ένα καλάμι…. μα ένα καλάμι, ειδικά οι “τσούλες” (λιγότερο οι τσολιαδες) στην ΜΗ εξυpηρέτηση πελατών… ΕΦΥΓΑ απο όλα (και 3 play). Είπα θα πάω με COSMOTE ως πλέον “σοβαρή” και – ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ – με καλή, 95% κάλυψη σε όλη την Ελλάδα… ΜΠΟΥΡΔΕΣ. Μέσα στο κέντρο του χαλανδρίου και ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΥΨΗ… Θα το φτιάξουμε λέει… και μου συνέστησαν απο 4G (αυτο [πληρώνμω) να επιλέξω 3G … ΑΛΛΑ ΠΑΠΑΛΑ. Το site και My Cosmote ΣΚΟΠΙΜΟ ΧΑΟΣ… VODAFON δεν πήγα ποτέ. Λέω να το δοκιμάσω… ΟΛΙΓΟΠΩΛΕΙΑ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ.

 7. Όσοι και να φύγουν απο την Vodafone ή απο άλλες εταιρίες, όσοι και να “καταργήσουν” τα κινητά (χρήση μόνο σε έκτακτη ανάγκη κλπ.) οι εταιρίες και παλι τα δικά τους θα κάνουν και το πολύ πολύ θα “βαρέσουν” αλλού. Μην ξεχνάμε όλες οι εταιρίες κινητής έχουν και υπηρεσίες σταθερής & ίντερνετ οπότε αν δεν τους βγεί ο λογαριασμός απο την κινητή θα ξεσπάσουν το πολύ πολύ στην σταθερή ίντερνετ… Ξέρουν πολύ καλά πόσο όλοι μας λίγο-πολύ σχεδόν κάθε ηλικίας έχουμε “εξαρτηθεί” απο το ίντερνετ για αγορές – ψυχαγωγία – κοινωνικά δίκτυα κλπ….

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.