Ανακοινώνεται ότι από 21/02/2022 στα πακέτα 2GB και 5GB για συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας FROG, επέρχονται οι κατωτέρω τροποποιήσεις:

A. Το πακέτο 2GB μετονομάζεται σε Πακέτο 6GB, αυξάνεται η ενσωματωμένη του χρήση από 2GB σε 6GB, αυξάνεται η χρέωσή του από 4,44€ σε 5,35€, και θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Οι συνδρομητές μπορούν να αγοράσουν μέχρι τέσσερα (4) πακέτα κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα.
• Τα δεδομένα (MB) που δεν καταναλώνονται κατά τη διάρκεια ισχύος του πακέτου, δε μεταφέρονται, εκτός εάν ενεργοποιηθεί ίδιο πακέτο πριν την ημερομηνία λήξης του. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα μπορούν να καταναλωθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης του πακέτου που ενεργοποιήθηκε τελευταίο χρονικά.
• Οι συνδρομητές μπορούν να ενημερώνονται για τα διαθέσιμα MB του πακέτου, στέλνοντας
μήνυμα με το λεκτικό Υ στο 1330, με κλήση στο 1314, και μέσω των εφαρμογών FROG app
και Cosmote app.
• Τα δεδομένα του πακέτου είναι διαθέσιμα και κατά την περιαγωγή εντός ΕΕ/ΕΟΧ. Στο πακέτο εφαρμόζεται 3,5GB όριο στη χρήση δεδομένων εντός ΕΕ/ΕΟΧ. Πέραν του ορίου αυτού και μέχρι την κατανάλωση των διαθέσιμων ΜΒ του πακέτου, θα εφαρμόζεται επιπλέον χρέωση περιαγωγής 0,0031€/ΜΒ για την οποία θα ενημερώνονται οι συνδρομητές με γραπτό μήνυμα.
• Η ενεργοποίηση του πακέτου γίνεται μέσω γραπτού μηνύματος στο 1330 και εφόσον υπάρχει χρηματικό υπόλοιπο στη σύνδεση του συνδρομητή με το ακόλουθο όρισμα : 17317 στο 1330 ή μέσα από το frog application ή το IVR. B. Το πακέτο 5GB μετονομάζεται σε NATIONAL COMBO, αυξάνεται η ενσωματωμένη χρήση του από 5GB σε 10GB και 200 λεπτά ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα & 400 λεπτά προς αριθμούς Frog, αυξάνεται η χρέωσή του από 8,50€ σε 8,90€ και θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Οι συνδρομητές μπορούν να αγοράσουν μέχρι τέσσερα (4) πακέτα κατά τη διάρκεια
ενός ημερολογιακού μήνα.
•Η κατανάλωση των λεπτών ομιλίας γίνεται με ελάχιστη διάρκεια κλήσης τα τρία (3) λεπτά
και στη συνέχεια με χρέωση ανά δευτερόλεπτο. Σε περίπτωση κλήσης με διάρκεια μικρότερη των τριών (3) λεπτών, ο χρόνος που αφαιρείται από το σύνολο του χρόνου ομιλίας του πακέτου , είναι τρία (3) λεπτά.

Τα λεπτά ομιλίας & τα MB που δεν καταναλώνονται κατά τη διάρκεια ισχύος του πακέτου
δε μεταφέρονται, εκτός εάν ενεργοποιηθεί ίδιο πακέτο πριν την ημερομηνία λήξης του.
Στην περίπτωση αυτή, τα λεπτά ομιλίας και τα δεδομένα του πακέτου μπορούν να
καταναλωθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης του πακέτου που ενεργοποιήθηκε τελευταίο
χρονικά.
• Οι συνδρομητές μπορούν να ενημερώνονται για τα διαθέσιμα λεπτά/MB του πακέτου, στέλνοντας μήνυμα με το λεκτικό Υ στο 1330, με κλήση στο 1314, και μέσω των
εφαρμογών FROG app και Cosmote app. • Η ενσωματωμένη χρήση του χρόνου ομιλίας προς τα κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα, σχύουν και κατά την περιαγωγή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Τα ενσωματωμένα ΜΒ του πακέτου είναι διαθέσιμα και κατά την περιαγωγή εντός ΕΕ/ΕΟΧ. Στo πακέτo εφαρμόζεται 5,8GB όριο στη χρήση δεδομένων εντός ΕΕ/ΕΟΧ. Πέραν του ορίου αυτού και μέχρι την κατανάλωση των διαθέσιμων ΜΒ, θα εφαρμόζεται επιπλέον χρέωση περιαγωγής 0,0031€/ΜΒ για την θα ενημερώνονται οι συνδρομητές με γραπτό μήνυμα.
• Η ενεργοποίηση του πακέτου γίνεται μέσω γραπτού μηνύματος στο 1330 και εφόσον υπάρχει χρηματικό υπόλοιπο στη σύνδεση του συνδρομητή με το ακόλουθο όρισμα : 14200 στο 1330 ή μέσα από το frog application ή το IVR.
Μετά τη λήξη τής διάρκειας ισχύος των πακέτων ή την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης τους, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, ισχύουν οι χρεώσεις τού εκάστοτε δημοσιευμένου τιμοκατάλογου COSMOTE. Οι συνδρομητές που επηρεάζονται από τις ανωτέρω αλλαγές έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβασή τους εντός 30 ημερών από τη θέση σε ισχύ των ανωτέρω τροποποιήσεων υπό την προϋπόθεση ότι υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται όχι νωρίτερα από την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα ενεργοποίησης των ανωτέρω τροποποιήσεων.

Οι συνδρομητές που θα καταγγείλουν τη σύμβασή τους σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορούν να αιτηθούν την επιστροφή του χρηματικού τους υπολοίπου το οποίο θα τους επιστραφεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προβεί σε αγορά κάποιου εκ των πακέτων μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, εντός τριάντα (30) ημερών από την αίτησή τους.

Η καρτοκινητή FROG είναι προϊόν COSMOTE. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών FROG στο 1299 από κινητό FROG (χρέωση 0,19 € κλήση) ή στο (+30) 697 100 1299 από σταθερό ή άλλο κινητό τηλέφωνο. Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.