Α) Νέο επιπρόσθετο πακέτο υπηρεσιών φωνής (στο εξής υπηρεσίαγια συνδρομητές προγραμμάτων Συμβολαίου Κινητής Επιχειρήσεων 

Η WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι από 15 Οκτωβρίου 2019 ξεκινάει η εμπορική διάθεση της νέας υπηρεσίας «300 λεπτά προς όλους για 30 ημέρες»διαθέσιμη για νέους & υφιστάμενους συνδρομητές συμβολαίου κινητής επιχειρήσεων στα οικονομικά προγράμματα Συμβολαίου W Business (xGBW Business Unlimited & Unlimited PlusXS Business & Business to All. 

Η υπηρεσία προσφέρει 300 λεπτά ομιλίας προς όλους τους εθνικούς προορισμούς με κόστος ανά ενεργοποίηση 10€. Εφαρμόζεται ελάχιστος χρόνος χρέωσης 60, με βήμα χρέωσης το 1”. 

ΒΑλλαγές σε υφιστάμενα επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών (στο εξής υπηρεσίες) για συνδρομητές προγραμμάτων Συμβολαίου Κινητής Επιχειρήσεων  

Από 15 Οκτωβρίου 2019, αλλάζει η εμπορική ονομασία των υπηρεσιών «Business 100 min ToAll» σε «100 λεπτά προς όλους για 30 ημέρες» και «Business 100 SMS ToAll» σε «100 SMS προς όλους για 30 ημέρες» αντίστοιχα. 

Επιπροσθέτως, η διάρκεια των υπηρεσιών αυτών αυξάνεται από 20 σε 30 μέρες, η τιμή τους μειώνεται από 5,03€ σε 5,00€ και αίρεται ο περιορισμός των 2 ενεργοποιήσεων κατά μέγιστο ανά μήνα. 

Για τις υπηρεσίες Data 1 GB για 30 ημέρες, Data 5 GB για 30 ημέρες, Data 30 GB για 30 ημέρες αίρεται ο περιορισμός της 1 ενεργοποίησης κατά μέγιστο ανά μήνα. 

Όλα τα λοιπά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών αυτών (χρεώσεις, παροχές, τρόπος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης), που δεν αναφέρονται σε αυτή την παράγραφο, παραμένουν ως έχουν.   

Συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που αναφέρονται παραπάνω, με ισχύ από 15 Οκτωβρίου 2019. 

ΓΚατάργηση υφιστάμενων επιπρόσθετων πακέτων υπηρεσιών (στο εξής υπηρεσίες) για συνδρομητές προγραμμάτων Συμβολαίου Κινητής Επιχειρήσεων  

Από 15 Οκτωβρίου 2019, παύει η εμπορική διάθεση των υπηρεσιών  Business to ALL 500 MB, Business 50 min ToAll, Business 50 SMS ToAll, SMS 500, Business 10 GB DATA, Business 2 GB DATA, Business 500 min to ALL και Business to ALL 100 SMS. 

Οι τιμές των επιπρόσθετων πακέτων υπηρεσιών περιλαμβάνουν Φ.Π.Α 24%. Εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας που υπολογίζεται ως ποσοστό επί του μηνιαίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ: για μέχρι 50€ 12% / 50,01-100€ 15% / 100,01 -150€ 18% / 150,01€ και άνω 20%). 

Περισσότερες πληροφορίες στο www.wind.gr στο 1277 ή στο Δίκτυο Καταστημάτων WIND. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.