Η εταιρεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ ανακοινώνει τις ακόλουθες μεταβολές οι οποίες θα ισχύσουν από 01/04/2024:

Α. Μεταβολές σε Προγράμματα Συμβολαίου και καρτοπρογράμματος για Ιδιώτες και Επαγγελματίες από 01/04/24: Αυξάνεται η ονομαστική τιμή του παγίου των παρακάτω προγραμμάτων: Κατά €1,00 στα: Vodafone Family RED Start (2o, 3ο & 4ο μέλος), Vodafone Family RED Plus (2o, 3ο & 4ο μέλος), Vodafone Family RED Max (2o, 3ο & 4ο μέλος). Κατά €1,99 στα: Vodafone Flex Basic, Vodafone RED 3GB. Κατά €2,99 στα: Vodafone RED 5GB, Vodafone RED 10GB, Vodafone Family RED Start (1ο μέλος), Vodafone Family RED Plus (1ο μέλος). Κατά €5,99 στα: Vodafone  RED 20GB, Vodafone Family RED Max (1ο μέλος), Vodafone RED Unlimited Play, Vodafone RED Unlimited, Vodafone RED Unlimited Play New, Vodafone RED Unlimited New.

Επίσης αυξάνεται η ονομαστική τιμή του παγίου των παρακάτω προγραμμάτων: My Business 1 κατά 1,91€, My Business 2 κατά 2,64€, My Business 3 κατά 3,42€ My Business 4 κατά 4,09€, My Business RED 1 κατά 5,37€, My Business RED 2 κατά 7,65€, My Business RED 3 κατά 9,51€, My Business RED 4 κατά 12,69€, My Business RED Pass 1 κατά 5,54€, My Business RED Pass 2 κατά 5,76€, My Business Ελεύθερα 1 κατά 3,18€, My Business Ελεύθερα 3 κατά 4,59€, Βασικό Επαγγ. κατά 1,56€, Βασικό Επαγγ. + Σταθερό 1,93€, Ευέλικτο Επαγγ. 1500 κατά 12,06€, Ευέλικτο Επαγγ. 180 κατά 2,88€, Ευέλικτο Επαγγ. 180 + Απεριόρ. Ενδ/κές κατά 3,58€, Ευέλικτο Επαγγ. 180 + Απεριορ. Ενδ/κές & Σταθ. κατά 3,95€, Ευέλικτο Επαγγ. 180 + Σταθ. κατά 3,25€, Ευέλικτο Επαγγ. 300 κατά 3,73€, Ευέλικτο Επαγγ. 300 + VF & Σταθ. κατά 4,43€, Ευέλικτο Επαγγ. 300 + Απεριόρ. Ενδ/κές κατά 4,43€, Ευέλικτο Επαγγ. 300 + Απεριόρ. Ενδ/κές & Σταθ. κατά 4,80€, Ευέλικτο Επαγγ. 420 κατά 4,57€, Ευέλικτο Επαγγ. 420 + Απεριόρ. Ενδ/κές κατά 5,27€, Ευέλικτο Επαγγ. 420 + VF & Σταθ. κατά 5,28€, Ευέλικτο Επαγγ. 420 + Απεριόρ. Ενδ/κές & Σταθ. κατά 5,64€, Ευέλικτο Επαγγ. 540 κατά 5,42€, Ευέλικτο Επαγγ. 540 + VF & Σταθ. κατά 6,13€, Ευέλικτο Επαγγ. 540 + Σταθ. κατά 5,79€, Ευέλικτο Επαγγ. 720 κατά 6,49€, Ευέλικτο Επαγγ. 720 + Απεριόρ. Ενδ/κές κατά 7,19€, Ευέλικτο Επαγγ. 90 κατά 2,31€, Ευέλικτο Επαγγ. 90 + Απεριόρ. Ενδ/κές κατά 3,01€, Ευέλικτο Επαγγ. 90 + Απεριόρ. Ενδ/κές & Σταθ. κατά 3,38€, Ευέλικτο Επαγγ. 90 + Σταθ. κατά 2,68€, Ευέλικτο Επαγγ. 960 κατά 7,96€, Ευέλικτο Επαγγ. 960 + VF & Σταθ. κατά 8,67€,

Ευέλικτο Επαγγ. 960 + Απεριόρ. Ενδ/κές κατά 8,66€, Νέο Επαγγ 180 +Απεριόρ.Ενδ/κές κατά 3,76€, Νέο Επαγγ 90 +Απεριόρ.Ενδ/κές κατά 3,13€, Νέο Επαγγελμ/κό 180+Ενδ/κό 60 κατά 3,19€, Νέο Επαγγελμ/κό 90+Ενδ/κό 60 κατά 2,57€, Business 100 κατά 0,91€, Business Basic κατά 1,41€, Business Lite & Business Pass Lite κατά 2,37€, Business Start κατά 2,12€, Business RED 1 & Business Pass RED 1 κατά 2,82€, Business RED 2 & Business Pass RED 2 κατά 3,68€, Business RED 3 & Business Pass RED 3 κατά 4,67€, Business RED Platinum & Business Pass RED Platinum κατά 9,09€, Business Talk 1500 κατά 1,51€, Business Talk 500 κατά 1,01€, VF Giga Business Unlimited Lite κατά 3,65€, VF Giga Business Unlimited Max κατά 4,28€, Business Pass Start κατά 2,12€, Business Pass RED 4 κατά 5,84€, VF Giga Business Unlimited Ultra κατά 4,54€ , Εταιρ. Καρ/γραμμα 350 κατά 2,69€, Εταιρ. Καρ/γραμμα Extra Surf 1 κατά 2,94€, Εταιρ. Καρ/γραμμα Extra Surf 2 κατά 3,22€, Εταιρ. Καρ/γραμμα Extra Talk 1 κατά 2,07€, Εταιρ. Καρ/γραμμα Extra Talk 2 κατά 2,46€ ,Εταιρ. Καρ/γραμμα Extra Talk 3 κατά 2,66€, Εταιρ. Καρ/γραμμα Extra Talk 4 κατά 2,69€,

Εταιρ. Καρ/γραμμα Βασικό κατά 1,79€, Εταιρ. Καρ/γραμμα 1 κατά 1,19€, Εταιρ. Καρ/γραμμα 2 κατά 1,35€, Εταιρ. Καρ/γραμμα 3 κατά 1,64€, Εταιρ. Καρ/γραμμα 500 κατά 1,69€, Νέο Εταιρ. Καρ/γραμμα Extra Surf 1 κατά 3,08€, Νέο Εταιρ. Καρ/γραμμα Extra Surf 2 κατά 3,37€,  Νέο Εταιρ. Καρ/γραμμα Extra Talk 1 κατά 2,24€, Νέο Εταιρ. Καρ/γραμμα Extra Talk 2 κατά 2,58€, Νέο Εταιρ. Καρ/γραμμα Extra Talk 3 κατά 2,80€, Business Plus 1 κατά 0,41€, My Business RED +1(extra) & My Business RED +1 (2o μέλος) & My Business RED +2 (extra) & My Business RED +2 (2ο μέλος) κατά 0,56€, My Business RED +1 (1o μέλος) κατά 5,62€, My Business RED +2 (1o μέλος) κατά 7,88€.

Β. Μεταβολή στην υπηρεσία Διεθνών κλήσεων προς Ε.Ε.. Από 1/4/2024 αυξάνεται η ονομαστική τιμή της υπηρεσίας Διεθνών Κλήσεων προς Ε.Ε.  από €2,20/μήνα σε €3,90€/μήνα. Η ελάχιστη διάρκεια κλήσης και το βήμα χρέωσης δεν μεταβάλλονται.

Γ. Κατάργηση μη εμπορικά διαθέσιμων Προγραμμάτων Συμβολαίου για Ιδιώτες και Επαγγελματίες:
Από 01/04/2024 και για κάθε συνδρομητή την ημερομηνία της τιμολόγησής του, καταργούνται τα παρακάτω μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα. Οι υφιστάμενοι συνδρομητές των εν λόγω προγραμμάτων θα μεταφερθούν, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια εκ μέρους τους, σε εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα με αναβαθμισμένες παροχές υπηρεσιών ως ακολούθως: Οι συνδρομητές των προγραμμάτων Vodafone Προς όλους 200 με ονομαστική τιμή προγράμματος (εφεξής «ον.τ.π.») 36,65€, Vodafone Προς όλους 400 με ον.τ.π. 50,85€ και Vodafone 1000 Exclusive με ον.τ.π. 53,29€, θα μεταφερθούν στο Vodafone RED 3GB, με ον.τ.π. 34,85€. Οι συνδρομητές του προγράμματος Vodafone Προς όλους 700 με ον.τ.π. 67,34€, θα μεταφερθούν στο Vodafone RED 5GB, με ον.τ.π. 49,69€. Η τελική τιμή παγίου των συνδρομητών με σύμβαση ορισμένου χρόνου δεν επηρεάζεται. Οι συνδρομητές των ανωτέρω προγραμμάτων που θα μεταφερθούν αυτόματα σε νέα προγράμματα, θα λάβουν εξατομικευμένη ενημέρωση μέσω SMS.

Δ. Κατάργηση υπηρεσιών: Από 01/04/2024 καταργείται η παρακάτω υπηρεσία

  • Vodafone Contact List . Οι υφιστάμενοι συνδρομητές, δε θα έχουν πλέον πρόσβαση στην υπηρεσία cloud εταιρικού καταλόγου και διαμοιρασμού εταιρικών επαφών.

Δικαίωμα καταγγελίας: Οι τροποποιήσεις των σημείων Α και Γ ισχύουν από 01/04/2024 με ημερομηνία εφαρμογής -για κάθε συνδρομητή- την αντίστοιχη ημερομηνία μηνιαίας τιμολόγησης της σύνδεσής του μετά την ανωτέρω ημερομηνία & μόνο εφόσον έχει παρέλθει η ορισμένη διάρκεια του χρόνου της σύμβασής τους. Δυνάμει των ανωτέρω αλλαγών οι υφιστάμενοι συνδρομητές που επηρεάζονται έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως (εξαιρούνται τυχόν επιδοτήσεις εξοπλισμού ή συσκευής), οποτεδήποτε & έως δύο (2) μήνες από την ημερομηνία εφαρμογής των τροποποιήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται όχι νωρίτερα από την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας εφαρμογής των νέων τιμολογίων. Οι τροποποιήσεις του σημείου Β’ ισχύουν από 1/4/2024 για όλους τους συνδρομητές. Στους συνδρομητές που έχουν ενεργοποιημένο το πακέτο της υπηρεσίας Διεθνών Κλήσεων προς Ε.Ε. με αυτόματη ανανέωση και δεν θα προβούν σε απενεργοποίησή του μέχρι και 31 Μαρτίου, θα ενεργοποιείται το πακέτο με την αυξημένη τιμή (με αυτόματη ενεργοποίηση).

Σημειώσεις: Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες χρεώσεις περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% & Φόρο κινητής τηλεφωνίας 10% (όπου εφαρμόζεται).

Ακολουθήστε το Techmaniacs.gr στο Google News για να διαβάζετε πρώτοι όλα τα τεχνολογικά νέα. Ένας ακόμα τρόπος να μαθαίνετε τα πάντα πρώτοι είναι να προσθέσετε το Techmaniacs.gr στον RSS feeder σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο: https://techmaniacs.gr/feed/.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.