Η εταιρεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ (Vodafone) ανακοινώνει

A. Τιμολογιακές αλλαγές για Επαγγελματίες συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας

A1. Από 1/07/2024, σε όλα τα επαγγελματικά προγράμματα συμβολαίου Vodafone One Net Enterprise (Ethernet), Vodafone One Net 30 Κανάλια Φωνής, Vodafone One Net 60 Κανάλια Φωνής η χρέωση για κλήσεις προς εθνικά κινητά μετά την κατανάλωση του ενσωματωμένου χρόνου ομιλίας μεταβάλλεται από:

€0,0662 σε €0,0861/λεπτό για κλήσεις προς εθνικά κινητά Vodafone
€0,0704 σε €0,0915/λεπτό για κλήσεις προς εθνικά κινητά τρίτων
Επιπλέον, η χρέωση ομιλίας των διεθνών κλήσεων, διαμορφώνεται ως εξής:
για κλήσεις προς Σταθερά στη Ζώνη 1 από 0,0313€/λεπτό σε 0,0407€/λεπτό,
για κλήσεις προς Κινητά στη Ζώνη 1 από 0,2422€/λεπτό σε 0,3149€/λεπτό,
για κλήσεις προς προς Σταθερά στη Ζώνη 2 από 0,1172€/λεπτό σε 0,1524€/λεπτό,
για κλήσεις προς προς Κινητά στη Ζώνη 2 από 0,2422€/λεπτό σε 0,3149€/λεπτό.

Α2. Από 1/07/2024, σε όλα τα επαγγελματικά προγράμματα συμβολαίου VodafoneOneNet30 (πρώην VodafoneBusinessConnect30 ), VodafoneOneNet60 (πρώην VodafoneBusinessConnect60 ) η χρέωση για κλήσεις προς εθνικά κινητά μετά την κατανάλωση του ενσωματωμένου χρόνου ομιλίας μεταβάλλεται από:

€0,0625 σε €0,0813/λεπτό για κλήσεις προς εθνικά κινητά Vodafone
€0,0746 σε €0,0971/λεπτό για κλήσεις προς εθνικά κινητά τρίτων
Επιπλέον, η χρέωση ομιλίας των διεθνών κλήσεων, διαμορφώνεται ως εξής:
για κλήσεις προς Σταθερά στη Ζώνη 1 από 0,0313€/λεπτό σε 0,0407€/λεπτό,
για κλήσεις προς Κινητά στη Ζώνη 1 από 0,2422€/λεπτό σε 0,3149€/λεπτό,
για κλήσεις προς προς Σταθερά στη Ζώνη 2 από 0,1172€/λεπτό σε 0,1524€/λεπτό,
για κλήσεις προς προς Κινητά στη Ζώνη 2 από 0,2422€/λεπτό σε 0,3149€/λεπτό.

Η ελάχιστη διάρκεια χρέωσης και το βήμα χρέωσης δεν τροποποιούνται.

Όλες οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και τέλος σταθερής τηλεφωνίας & internet 5%. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.vodafone.gr.

Δυνάμει των ανωτέρω αλλαγών οι υφιστάμενοι επαγγελματίες συνδρομητές Σταθερής που επηρεάζονται έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως (εξαιρούνται τυχόν επιδοτήσεις εξοπλισμού ή συσκευής), οποτεδήποτε & έως δύο (2) μήνες από την ημερομηνία εφαρμογής των τροποποιήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται όχι νωρίτερα από την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας εφαρμογής των νέων τιμολογίων.

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.