Σε ένα σχόλιο στην επίσημη ιστοσελίδα της η εταιρεία ενημερώνει ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στην έκδοση λογαριασμών και πως το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να περιμένεις μερικές ημέρες ακόμη. Βέβαια, δεν θα προκαλέσει καμιά εντύπωση σε ορισμένους να έχουν εκδοθεί κανονικά. Στη περίπτωσή μας η λήξη της τιμολόγησης είναι στις 31 Ιανουαρίου. Οι λόγοι της καθυστέρησης η ενοποίηση με την Wind.

nova λογαριασμός

Παράλληλα από 2.12 είχαν ανακοινώσει τα εξής:

Η NOVA M.A.E. ενημερώνει ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2023, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των συστημάτων της, προγραμματίζει τις ακόλουθες τροποποιήσεις στους γενικούς όρους και στα τιμολόγια των υφιστάμενων συνδέσεων, τα οποία αφορούν τους συνδρομητές Nova, που διαθέτουν υπηρεσίες Internet και Σταθερής Τηλεφωνίας με διμηνιαίο κύκλο τιμολόγησης.

Αναλυτικότερα οι μεταβολές που θα πραγματοποιηθούν:

  • Μεταβολή του κύκλου τιμολόγησης από διμηνιαία σε μηνιαία βάση
  • Μεταβολή της ημερομηνίας έκδοσης λογαριασμού, για τους συνδρομητές που ο λογαριασμός τους εκδίδεται την 30η του εκάστοτε μήνα, στην 2η ημέρα του εκάστοτε μήνα
  • Μεταβολή (μείωση) της χρέωσης πλήρους έντυπης αναλυτικής κίνησης λογαριασμού, από 2,10€ ανά λογαριασμό σε 1,05€ ανά λογαριασμό, σε όσους συνδρομητές έχουν επιλέξει αυτή την υπηρεσία

Παρακάτω, παρατίθενται αυτούσιοι οι όροι που τροποποιούνται από την 1η Ιανουαρίου του 2023, με τη σχετική επισήμανση:

7.1. Η χρέωση για την παροχή των υπηρεσιών αρχίζει από την ημερομηνία ενεργοποίησης της υπηρεσίας από την Nova, με βάση τις τιμές που ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Nova, όπως αυτός κοινοποιείται στον δικτυακό τόπο της Εταιρίας και διατίθεται από όλα τα σημεία πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας.

Ο Συνδρομητής προκαταβάλλει εξαρχής το τίμημα του επόμενου διμήνου μήνα και η Nova εκδίδει το αντίστοιχο παραστατικό που προβλέπεται από την νομοθεσία περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν. 4308/2014), ως εκάστοτε ισχύει, εκτός εάν άλλως έχει συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η εκάστοτε μείωση τιμοκαταλόγου από τη Nova δεν ισχύει επί των ειδικών τιμών που η εταιρεία τυχόν παρέχει στα πλαίσια ειδικών προσφορών εκτός εάν η ειδική τιμή είναι μεγαλύτερη της νέας μειωμένης τιμής τιμοκαταλόγου.

Η Nova εκδίδει λογαριασμό για χρονικό διάστημα έως και δύο μηνών ενός μήνα για την αξία της υπηρεσίας που παρεσχέθη το χρονικό αυτό διάστημα, πλέον Φ.Π.Α. Ο Συνδρομητής επιβαρύνεται επιπλέον με το τέλος σταθερής τηλεφωνίας και Internet, ήτοι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού που αναλογεί στις υπηρεσίες επικοινωνίας, όπως προσδιορίζεται στην κείμενη νομοθεσία με ισχύ από 1/1/2017.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις, έχουν ως ημερομηνία εφαρμογής, για κάθε συνδρομητή, την αντίστοιχη ημερομηνία τιμολόγησης της υπηρεσίας του, μετά τον Ιανουάριο 2023.

Να σημειωθεί πως οι ανωτέρω μεταβολές δεν επηρεάζουν το πάγιο και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών των υφιστάμενων συνδρομητών και λειτουργούν προς όφελος των τελικών χρηστών, καθώς επιμερίζουν τις συνολικές χρεώσεις που θα αφορούσαν διάστημα 2 μηνών σε μηνιαίους λογαριασμούς και κατά συνέπεια δεν εγείρεται δικαίωμα αζήμιας καταγγελίας της σύμβασης, για τους υφιστάμενους συνδρομητές που διαθέτουν υπηρεσίες με τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζουμε ότι για μεγαλύτερη ευελιξία, μπορείτε να εξοφλείτε τους λογαριασμούς σας άμεσα και δωρεάν στο Nova.gr, μέσω Μy Account ή στα καταστήματα Nova.

Ακολουθήστε το Techmaniacs.gr στο Google News για να διαβάζετε πρώτοι όλα τα τεχνολογικά νέα. Ένας ακόμα τρόπος να μαθαίνετε τα πάντα πρώτοι είναι να προσθέσετε το Techmaniacs.gr στον RSS feeder σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο: https://techmaniacs.gr/feed/.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.