Η Apple θα ανακοινώσει πληθώρα χαρακτηριστικών AI με το iOS 18. Μια νέα έκθεση του AppleInsider, αποκαλύπτει μερικά από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, που έρχονται στην Siri, τα Notes και τις φωτογραφίες. Η εσωτερική κωδική ονομασία για το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης είναι “Greymatter”.

Αρχικά έχουμε το το Catch Up, που παρέχει μια περίληψη των ειδοποιήσεων που έχουμε, μια λειτουργία που είχαμε ακούσει σαν smart recaps. Θα παρέχει περηλιπτικές πληροφορίες για χαμένες μας ειδοποιήσεις, για σελίδες, σημειώσεις και αρχεία. Τώρα μαθαίνουμε πως θα μπορούμε απλά να ρωτήσουμε την Siri για να μας κάνει περίληψη σε συγκεκριμένες ειδοποιήσεις.

Θα δούμε και βελτίωση στην Siriμ που θα προσφέρει LLM δυνατότητες, απευθείας από την συσκευή. Αυτό είναι ένας ριζικός ανασχεδιασμός της Siri, σε ένα πλάισιο εξυπνότερης απόκρισης της. Αυτό θα οδηγήσει σε πιο φυσικές απαντήσεις, με περισσότερες γνώσεις και με βαθύτερη ενοποίηση επαφών, εταιριών, τοποθεσιών και συμβάντων ημερολογίου. Παράλληλα, η Apple φαίνεται  πως εργάζεται σε λειτουργίες που θα επιτρέπουν τον έλεγχο πολυμέρων μεταξύ συσκευών της εταιρίας. Έτσι, ο χρήστης θ αμπορεί να ελέγξει την αναπαραγωγή πολυμέσων στο Apple TV τους, από το κινητό τους ή το Apple Watch τους, κάπως όπως κάνει η Google με το φωνητικό βοηθό της, αν έχουμε συσκευές του οικοστήματός της.

Τα Notes, θα πάρουν τεχνητή νοημοσύνη που θα κάνει περίληψη σε μεγάλα κείμενα, ενώ θα μπορούμε να ζητήσουμε από την Siri να το κάνει και να μας απαγγείλει την περίληψη.

Εκτός από τις λειτουργίες περίληψης στο Notes, θα έχουμε και την δυνατότητα υπαγόρευσης κειμένου, ενώ θα επιτρέπει και την εγγραφή ήχου, για ενσωμάτωση στις σημειώσεις μας. Οι χρήστες θα μπορούν να προσθέσουν κείμενο, ήχο και φωτογραφίες σε μία σημείωση.

ios 18 AI
Το Clean up σε MacOS 15

Θα δούμε και Generative AI στην εφαρμογή των φωτογραφιών, τόσο σε iOS18, iPad OS 18 και MacOS 15. Η λειτουργία Clean Up θα επιτρέπει στους χρήστες να αφαιρούν ανεπιθύμητα αντικείμενα από τις φωτογραφίες τους, κάπως όπως το Magic Eraser της Google. Όμως, το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό θα είναι το Generative Playground, που θα επιτρέπει στους χρήστες την δημιουργία και επεξεργασία φωτογραφιών, απευθείας από την εφαρμογών Φωτογραφιών, ενώ παράλληλα θα έχει και επέκταση στο iMessage.

Στο iOS 18 θα έρθει και το Math Notes, που είναι μεγάλη προσθήκη, σαν πρόσθετο του Notes. Θα υποστηρίζει μαθηματική σημειογραφία και τη δυνατότητα αναγνώρισης κειμένου με τη μορφή μαθηματικών εξισώσεων και παροχής λύσεων σε προβλήματα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.