Όπως διαπιστώσαμε πριν από λίγη ώρα, στο πίσω μέρος του λογαριασμού της Vodafone κινητής υπάρχει σημείωση η οποία αναφέρει τα εξής:

Σε όλα τα προγράμματα συμβολαίου ιδιωτών κινητής, εμπορικά διαθέσιμα & μη, μετά την κατανάλωση των διαθέσιμων παροχών του προγράμματος η χρέωση για τη χρήση Internet αυξάνεται από €0,08/MB σε €0,1/MB εφόσον δεν έχει ενεργοποιηθεί επιπρόσθετο πακέτο Mobile Internet.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ: Η εταιρεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ ανακοινώνει τις ακόλουθες μεταβολές: 

A.Μεταβολές σε Προγράμματα Συμβολαίου για Επαγγελματίες.Α1. Από 01/04/22 αυξάνεται η ονομαστική τιμή του παγίου των παρακάτω προγραμμάτων: Κατά €4,80 στα:My Business RED 1/1N/2/2N/2 Extra/3/3N/3 Extra/4,My Business RED Pass 1/2/3,My Business RED+ 1/2/3(1ο μέλος), My Business 1/2/2 N/2 Old/3 P/3/3 N/3 Old/4/4 P/4 N/4 Old,My Business
Ελ. 1/2/3, Ευέλικτο Επαγγ. 90/180/300/420/540/720/960/1500. Κατά €4,80 στα: Βασικό Επαγγ.,Βασικό Επαγγ+Σταθερό,Νέο Επαγγ90+Ενδ/κό 60,Νέο Επαγγ180+Απεριόρ.Ενδ/κές

Νέο Επαγγ180+Ενδ/κό 60,Νέο Επαγγ90+Απεριόρ.Ενδ/κές, Ετ/κό Καρτ/μα Extra Talk 1/2/3/4, Νέο Ετ/κό Καρτ/μα Extra Talk 1/2/3,Ετ/κό Καρτ/μα Extra Surf 1/2,Νέο Ετ/κό Καρτ/μα Extra Surf 1/2,Ετ/κό Καρτ/μα 350,Ετ/κό Καρτ/μα Βασικό.

Από 03/05/22 αυξάνεται κατά 2.59€ η ονομαστική τιμή του παγίου των παρακάτω μη εμπορικά διαθέσιμων προγραμμάτων: Νέο Σταθερό 1000+60, Νέο Σταθερό 2000 Διεθνή+60, Νέο Σταθερό 3000 Διεθνή+60, Νέο Σταθερό 3000+60, Σταθερά 600, Σταθερά 1000, Νέο Σταθερό 1000 Διεθνή+60, Νέο Σταθερό 2000+60.

A2.Από 01/04/22 σε όλα τα επαγγελματικά προγράμματα συμβολαίου κινητής, εμπορικά διαθέσιμα & μη, μετά την κατανάλωση των διαθέσιμων παροχών του προγράμματος, η χρέωση για τη χρήση Internet αυξάνεται από €0,10/MB σε €0,11/MB εφόσον δεν έχει ενεργοποιηθεί επιπρόσθετο πακέτο Mobile Internet.

A3.Από 03/05/22 η χρέωση για κλήσεις προς εθν. σταθερά & κινητά μετά την κατανάλωση του ενσωματωμένου χρόνου ομιλίας για τα προγράμματα Προνομιακό Ενδοεταιρικά 25 & Προνομιακό Απεριόριστο 25 αυξάνεται από €0,0091/1’’σε €0,0100/1’’. Για τα προγράμματα Βασικό Επαγγ. & Βασικό Επαγγ+Σταθερό αυξάνεται από €0,0088/1’’σε €0,0100/1’’. Για τα μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα της κατηγορίας «Επαγγελματικό» χωρίς διαθέσιμο χρόνο ομιλίας (εμπορική διάθεση έως 24/09/2007), η χρέωση κλήσεων προς εθν. σταθερά καθώς & προς κινητά Vodafone αυξάνεται από €0,0073/1’’σε €0,0079/1’’& προς άλλα εθν. κινητά από €0,0088/1’’σε €0,0100/1’’.

Για τα μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα της κατηγορίας «Επαγγελματικό» χωρίς διαθέσιμο χρόνο ομιλίας (εμπορική διάθεση έως 22/7/2010) η ενιαία χρέωση προς εθν. σταθερά & κινητά αυξάνεται από €0,0073/1’’σε €0,0079/1’’. Για τα My Business Ελ./RED/RED+/RED Pass, Business Talk/100 & Ευέλικτα αυξάνεται από 0,0132€/1’’σε 0,0146€/1’’, για τα Business Pass RED 1/2/3/4/Platinum/Basic/Lite/Start, Business 100 αυξάνεται από 0,0101€/1’’ σε 0,0132 €/1’’.

A4.Από 10/05/22 η χρέωση των εκτός παγίου κλήσεων προς εθνικά κινητά διαμορφώνεται από 0.264€ σε 0.30€/λεπτό, στα προγράμματα Vodafone Business Connect 1/2/4/6/8 κανάλια φωνής, Vodafone Οne Net Office/Business/Enterprise, Vodafone Οne Net με 1/2/4/6/8 κανάλια φωνής.

A5.Από 15/03/22 καταργούνται οι Εκπτώσεις στις άδειες χρήσης One Net στους συνδρομητές των Vodafone One Net Office και των μη εμπορικά διαθέσιμων Vodafone Business 2Play με 1 άδεια χρήσης.

B. Μεταβολές σε Προγράμματα Συμβολαίου για Ιδιώτες & Vodafone Home Telephony για Ιδιώτες από 01/04/22. B1. Αυξάνεται η ονομαστική τιμή του παγίου των παρακάτω προγραμμάτων:

Κατά €0,95 στα: Vodafone Family RED 3 (2o & extra μέλος), Vodafone Family RED 2 (2o & extra μέλος), Vodafone Family RED 1 (2o & extra μέλος).Κατά €1,98 στα: Vodafone προς όλους 700, Vodafone προς όλους 700 (διάθεση έως 11/10/2016), Vodafone προς όλους 400, Vodafone προς όλους 400 (διάθεση έως 11/10/2016), Vodafone Ελ. 20 old, Vodafone προς όλους 200, Vodafone προς όλους 200 (διάθεση έως 11/10/2016), Vodafone Ελ. 20, Vodafone University, VF 2+, Vodafone Βασικό. Κατά €2,59 στα: Vodafone Home telephony basic 1/2/3, Σταθερά 330 Ελλάδα & Εξωτερικό, Προπληρωμένος χρόνος 500, 500+60 Κινητά, 500+VF 200, 500+, Vodafone Home telephony για το εξοχικό, Vodafone για το Σπίτι 1.500 Σταθερά.

Κατά €2,97 στα: Vodafone RED Pass 1/2, Vodafone RED 1, Vodafone RED 1 Old, Vodafone Ελεύθερα 60/50 old/50/45Π/45 Plus/35 old/35+Fixed old/ 30 old/35Π//35 Plus/30/25, Vodafone Οικ/κό 60, Vodafone Family RED 1 (1o μέλος), Vodafone 1000, Vodafone 1000 Exclusive, Vodafone Οικ/κό 30, VF 60+ Parent, VF 10. Κατά €5,93 Vodafone Family RED 3 (1o μέλος), Vodafone RED 4, Vodafone RED 3, Vodafone RED 3 (old), Vodafone RED 2, Vodafone RED 2 (old), Vodafone Family RED 2 (1o μέλος), Vodafone RED 2 Premium, VF 600+ Parent, Vodafone RED Pass 3, Vodafone Ελ. 75.

B2.Σε όλα τα προγράμματα συμβολαίου ιδιωτών κινητής, εμπορικά διαθέσιμα & μη, μετά την κατανάλωση των διαθέσιμων παροχών του προγράμματος η χρέωση για τη χρήση Internet αυξάνεται από €0,08/MB σε €0,1/MB εφόσον δεν έχει ενεργοποιηθεί επιπρόσθετο πακέτο Mobile Internet.

Σημειώσεις: Οι τροποποιήσεις των σημείων Α1 & Β1 ισχύουν από 01/04/2022 (και από 15/3/2022 για τα προϊόντα «Νέο Σταθερό»), με ημερομηνία εφαρμογής -για κάθε συνδρομητή- την αντίστοιχη ημερομηνία μηνιαίας τιμολόγησης της σύνδεσής του μετά τις ανωτέρω ημερομηνίες & μόνο εφόσον έχει παρέλθει η ορισμένη διάρκεια του χρόνου της σύμβασής του. Δυνάμει των ανωτέρω αλλαγών οι υφιστάμενοι συνδρομητές που επηρεάζονται έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως (εξαιρούνται τυχόν επιδοτήσεις εξοπλισμού ή συσκευής), οποτεδήποτε & έως δύο (2) μήνες από την ημερομηνία εφαρμογής των τροποποιήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται όχι νωρίτερα από την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας εφαρμογής των νέων
τιμολογίων.

Η ελάχιστη διάρκεια χρέωσης & το βήμα χρέωσης κλήσεων & όγκου δεδομένων δεν μεταβάλλονται. Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες χρεώσεις περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% & φόρο κινητής τηλεφωνίας 10%. Εφαρμόζεται απαλλαγή φόρου σε δικαιούχους, κατόπιν επιτυχούς εγγραφής στο Gov.gr. Ο φόρος κινητής υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ χωρίς έξτρα χρεώσεις ή επιπρόσθετες υπηρεσίες.

2 ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.