Η ΔΕΗ με απλά λόγια προσπαθεί να εξηγήσει τις αλλαγές που έχουν συμβεί και που θα μεταπέσει η παροχή σου αν δεν επιλέξεις κάποιο πρόγραμμα

Για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης η κυβέρνηση έλαβε μια σειρά από έκτακτα μέτρα τα οποία λήγουν στις 31.12.2023. Mε τη λήξη των έκτακτων μέτρων, βάσει νομοθετικής ρύθμισης από την Πολιτεία, κάθε Προμηθευτής καθορίζει Ειδικό Τιμολόγιο Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τους πελάτες Χαμηλής Τάσης ανά κατηγορία χρήσης, στο οποίο μεταπίπτουν υποχρεωτικά όλοι οι Πελάτες από 01.01.2024.

Αυτό σημαίνει ότι από 01.01.2024 οι πελάτες θα τιμολογούνται με το Ειδικό Τιμολόγιο στο οποίο μεταπίπτουν, όπως αυτό έχει καθορισθεί από τον Προμηθευτή.

Για την έγκυρη ενημέρωση των πελατών από 01.01.2024 η Τελική Τιμή Προμήθειας κάθε μήνα ανακοινώνεται εκ των προτέρων, έως την 1η ημέρα του μήνα στο παρόντα ιστότοπο.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πώς θα διαμορφωθούν τα τιμολόγια από 01.01.2024 θα βρείτε παρακάτω, στις ερωτήσεις που ακολουθούν.

Από 1η Ιανουαρίου 2024 θα εφαρμοστούν τα νέα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές χαμηλής τάσης. Μεταξύ αυτών καθορίζεται από την Πολιτεία Ειδικό Τιμολόγιο, στο οποίο θα μεταπέσουν αυτόματα την 1η Ιανουαρίου 2024.

Στο Ειδικό Τιμολόγιο δεν μεταπίπτουν αυτόματα όσοι καταναλωτές έχουν συνάψει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για προϊόν σταθερής τιμολόγησης ορισμένου χρόνου, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η σύμβαση αυτή.

Οι πελάτες έχουν δικαίωμα να προβάλλουν αντίρρηση και να μην μεταπέσουν στο ειδικό τιμολόγιο έως την 31η Ιανουαρίου 2024. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν να παραμείνουν στο τιμολόγιο που έχουν ήδη ή οποιοδήποτε άλλο επιθυμούν από τα εμπορικά διαθέσιμο.

Δημιουργούνται από την Πολιτεία τέσσερις διακριτές κατηγορίες προϊόντων, οι οποίες θα προσφέρονται από όλους τους προμηθευτές ανεξαιρέτως.

Σταθερά Προϊόντα με μπλε σήμανση και σταθερή τιμή προμήθειας (€/kWh) για όλη την περίοδο ισχύος της σύμβασης.

Κυμαινόμενα Προϊόντα με κίτρινη σήμανση, στα οποία περιλαμβάνονται τα προϊόντα ρεύματος με κυμαινόμενη χρέωση προμήθειας (€/kWh), όπου η τιμή μεταβάλλεται σύμφωνα με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Δυναμικά Προϊόντα με πορτοκαλί σήμανση. Περιλαμβάνονται τα τιμολόγια των οποίων η τιμή μεταβάλλεται, με βάση τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εντός της ημέρας. Προϋπόθεση για να προσφερθούν τα συγκεκριμένα τιμολόγια είναι η λειτουργία ευφυούς μετρητή (smart meter).

Στα παραπάνω προστίθεται το Ειδικό Τιμολόγιο με πράσινη σήμανση, στο οποίο ο προμηθευτής θα ανακοινώνει την Τελική τιμή προμήθειας έως την πρώτη ημέρα του μήνα εφαρμογής, δηλαδή οι καταναλωτές θα γνωρίζουν κάθε 1η του μηνός την τιμή που θα πληρώνουν για τον μήνα κατανάλωσης. Σε αυτό θα μεταπέσουν όλοι οι καταναλωτές την 1η Ιανουαρίου του 2024.

Πίνακας προϊόντων μετάβασης

Τιμολόγιο πριν από τη μετάπτωσηΕιδικό Τιμολόγιο
Γ1/Γ1Ν ΟικιακόΓ1/Γ1Ν Οικιακό
Γ21 ΕπαγγελματικόΓ21 Επαγγελματικό
Γ23 ΕπαγγελματικόΓ23 Επαγγελματικό
Φωτισμός Οδών και ΠλατειώνΦωτισμός Οδών & Πλατειών
ΑγροτικόΑγροτικό
ΔΕΗ myHome 4ΑllΓ1/Γ1Ν Οικιακό
ΔΕΗ myBusiness 4ΑllΓ21 Επαγγελματικό

Σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση από την Πολιτεία και με σκοπό την ομαλή μετάβαση της αγοράς, όλοι οι Προμηθευτές υποχρεούνται τη δημιουργία Ειδικού Τιμολογίου, στο οποίο θα εμπίπτουν όλοι οι πελάτες από 01.01.2024. Οι πελάτες θα ενημερωθούν αναλυτικά με επιστολή που θα σταλεί από κάθε Προμηθευτή με τον οποίο έχουν ενεργή σύμβαση.

Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό. Στην περίπτωση που αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να παραμείνετε στο Ειδικό Τιμολόγιο έχετε το δικαίωμα υποβολής αντίρρησης και να επιλέξετε το προϊόν που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Καλέστε μας στο 800-900-1000 ή επισκεφθείτε ένα κατάστημα ΔΕΗ από 01.12.2023 έως 31.01.2024 για να δηλώσετε την αντίρρησή σας να μεταπέσετε στο Ειδικό Τιμολόγιο. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να μεταπέσετε στο Ειδικό Τιμολόγιο έχετε το δικαίωμα είτε να παραμείνετε στο προϊόν που έχετε είτε να επιλέξετε νέο Προϊόν προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε κάθε περίπτωση θα ενημερωθείτε για τους όρους που θα ισχύσουν στο προϊόν που θα επιλέξετε.

Η Χρέωση προμήθειας των παραπάνω προϊόντων θα προκύπτει από ένα σταθερό σκέλος (Βασική Τιμή Προμήθειας) και από ένα κυμαινόμενο σκέλος (Μηχανισμός Διακύμανσης) και θα αποτυπώνεται στον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ως μια ενιαία τιμή (Τελική Τιμή Προμήθειας). Η τελική τιμή κάθε μήνα θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα μας www.dei.gr έως την 1η ημέρα κάθε μήνα κατανάλωσης και θα συνοδεύεται από αναλυτικό αρχείο με πληροφορίες ως προς τον τρόπο επαλήθευσης της τιμής.

Αναλυτικά στα Ειδικά Τιμολόγια οι χρεώσεις αποτελούνται από:

  • To μηνιαίο πάγιο
  • Τελική Χρέωση Προμήθειας, η οποία θα περιλαμβάνει τη Βασική Χρέωση Προμήθειας και τον Μηχανισμό Διακύμανσης

Στους λογαριασμούς κατανάλωσης που αφορούν το Ειδικό Τιμολόγιο οι προμηθευτές υποχρεούνται να αποτυπώνουν ενιαία την Τελική Τιμή Προμήθειας, ανά μήνα τιμολόγησης.

  • Βασική Χρέωση Προμήθειας: Η Βασική Χρέωση Προμήθειας παραμένει σταθερή για τουλάχιστον έξι (6) μήνες, μετά την πάροδο των οποίων μπορεί να τροποποιηθεί. Σε περίπτωση τροποποίησης οι πελάτες ενημερώνονται δύο (2) μήνες νωρίτερα με ατομική ενημέρωση και μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ.
  • Πάγιο: Το πάγιο μπορεί να τροποποιείται κάθε μήνα. Η ενημέρωση των πελατών θα γίνεται με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα την 1η μέρα του μήνα κατανάλωσης, καθώς και με ενημερωτικό μήνυμα στον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα εκδίδεται μετά την τροποποίηση.
  • Έκπτωση στη Βασική Χρέωση Προμήθειας: Η έκπτωση μπορεί να τροποποιείται κάθε μήνα. Η ενημέρωση των πελατών θα γίνεται με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα την 1η μέρα του μήνα κατανάλωσης καθώς και με ενημερωτικό μήνυμα στον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα εκδίδεται μετά την τροποποίηση.
  • Παράμετροι Μηχανισμού Διακύμανσης (Συντελεστές και Όρια Διακύμανσης): Οι παράμετροι του Μηχανισμού Διακύμανσης παραμένουν σταθεροί για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες. Η ενημέρωση των πελατών θα γίνεται με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα ένα (1) μήνα πριν από την εφαρμογή των νέων παραμέτρων, καθώς επίσης και με ενημερωτικό μήνυμα στον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα εκδίδεται μετά την τροποποίηση.

Ναι, μπορείτε. Η αλλαγή προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας γίνεται οποτεδήποτε και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του προμηθευτή λόγω της πρόωρης αποχώρησης του πελάτη, εκτός των περιπτώσεων διακοπής σύμβασης τιμολογίου σταθερής τιμής.

Ακολουθήστε το Techmaniacs.gr στο Google News για να διαβάζετε πρώτοι όλα τα τεχνολογικά νέα. Ένας ακόμα τρόπος να μαθαίνετε τα πάντα πρώτοι είναι να προσθέσετε το Techmaniacs.gr στον RSS feeder σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο: https://techmaniacs.gr/feed/.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.