Ίσως είναι το κλίμα της Μεσογείου, όμως πέντε μεσογιακές χώρες κατηγορούνται από την Google πως μοιράζουν spywares που προσβάλουν τηλέφωνα σε όλο τον κόσμο. Τις εταιρίες αποκάλυψε η ίδια η Google και επειδή δεν λείπει ο Μάρτης από την Σαρακοστή, μία από αυτές είναι ελληνική.

Ο τεχνολογικό γίγαντας αποκάλειψε 5 εταιρίες από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και το Ισραήλ, που μοιράζουν λογισμικό παρακολουθήσεων στα σε κινητά πολιτών, πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων εδώ και μία δεκαετία. Ο κλάδος έχει έρθει αντιμέτωπος με αυξάνόμενο έλεγχο, από τότε που το Pegasus της ισραηλινής NSO, βρέθηκε σε συσκευές αρκετών ανθρώπων παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων και πολιτών που μάχονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Την περασμένη Τρίτη η Google δημοσίευσε μια έκθεση πως η NSO είναι μεν ο δημιουργός του Pegasus, όμως υπάρχουν μικρότερες εταιρίες που έχουν αναλάβει τον διαμοιρασμό του spyware, ώστε να παρακολουθούνται οι εκάστοτε στόχοι. Τα ευρήματα της Alphabet (Google) είναι σημαντικά, καθώς η Google έχει τα περισσότερα δεδομένα για την κίνηση στο διαδίκτυο και είναι σίγουρα τα πιο αξιόπιστα.

«Η ζήτηση από κυβερνητικούς πελάτες παραμένει ισχυρή και τα ευρήματά μας υπογραμμίζουν τον βαθμό στον οποίο οι εμπορικοί πωλητές spyware έχουν πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες hacking και spyware που αποδυναμώνουν την ασφάλεια του Διαδικτύου για όλους», ανέφεραν στην έκθεση ερευνητές από την ομάδα TAG της Google για το κυνήγι απειλών.

«Ο ιδιωτικός τομέας είναι πλέον υπεύθυνος για ένα σημαντικό μέρος των πιο εξελιγμένων εργαλείων που εντοπίζουμε».

Οι ΗΠΑ και αρκετοί σύμαχοί της έχουν δεσμευτεί από πέρσι να δουλέψουν πάνω στον περιορισμό της βιομηχανίας λογισμικού παρακολούθησης, καθώς 50 κυβερνητκοί υπάλληλοι των ΗΠΑ σε 10 χώρες, έγιναν στόχοι spyware.

Πάμε τώρα στα του οίκου μας. Η εταιρία που κατονόμασε η Google σαν υπεύθυνη για τον διαμοιρασμό spyware, είναι η Intellexa, με έδρα την Αθήνα. Κατονόμαστε και τις ιταλικές Cy4Gate, NEG Group και RCS Labs, καθώς και την Ισπανική Variston.

Οι περισσότερες από αυτές τις εταιρίες δρουν κατά αποκλιστικές εντολές από κυβερνήσεις, θεωρητικά για την εθνική ασφάλεια. Όπως έχουμε δει όμως, μόνο για αυτό δεν χρησιμοποιείται, αφού το Pegasus έχει βρεθεί σε συσκευές πολιτών και πολιτικών αντιπάλων.

Η ιστοσελίδα της ελληνικής Intellexa δεν υπάρχει πλέον, όμως δήλωνε πως είναι μια εταιρία που προσφέρει υπηρεσίες ΙΤ.

Η ελπίδα για καλύτερα δρομολόγια λεωφορείων μπορεί να είναι η τεχνητή νοημοσύνη

Με βάση την καταχώρισή της στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, έχουμε τα παρακάτω.

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι: α) Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές β) Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα γ) Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού δ) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών ε) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού στ) Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας ζ) Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου η) Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή θ) Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού ι) Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων ια) Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής ιβ) Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού ιγ) Κατασκευή άλλων μονάδων αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων ιδ) Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών ιε) Υπηρεσίες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού ιστ) Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού ιζ) Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού. 2. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, να μεταφέρει την έδρα της Εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, να συμμετέχει ή να κοινοπρακτεί με οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε τύπου ή κοινοπραξία και να αποκτά μετοχές ή εταιρικά μερίδια σ' άλλες εταιρείες στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων και εταιρειών σχετικών με τον πιο πάνω σκοπό και να προβαίνει σε αγορά ή μίσθωση κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου, κινητού ή ακινήτου.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔΠεριγραφήΤύπος δραστηριότητας
62011100ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΚύρια
26200000ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΔευτερεύουσα
26203000ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΔευτερεύουσα
26204000ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝΔευτερεύουσα
26209100ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΔευτερεύουσα
26209900ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΔευτερεύουσα
46511000ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥΔευτερεύουσα
62011200ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔευτερεύουσα
62012900ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥΔευτερεύουσα
62021000ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΔευτερεύουσα
62022000ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥΔευτερεύουσα
62023000ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΔευτερεύουσα
62031100ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥΔευτερεύουσα
62031200ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΔευτερεύουσα
62091000ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΔευτερεύουσα
63111100ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΔευτερεύουσα
63111300ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔευτερεύουσα

Ακολουθήστε το Techmaniacs.gr στο Google News για να διαβάζετε πρώτοι όλα τα τεχνολογικά νέα. Ένας ακόμα τρόπος να μαθαίνετε τα πάντα πρώτοι είναι να προσθέσετε το Techmaniacs.gr στον RSS feeder σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο: https://techmaniacs.gr/feed/.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.