Αυτό ακριβώς αναφέρει η πρόσφατη έκθεση της ΕΕΤΤ, η οποία αφορά την πορεία της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα για το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Συγκεκριμένα αναφέρεται:

Τα μέγιστα ποσοστά πληθυσμιακής κάλυψης δικτύων νέας γενιάς που παρείχαν οι πάροχοι κινητής ευρυζωνικής πρόσβασης, στο τέλος του 2017, παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 10. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του ποσοστού πληθυσμιακής κάλυψης δικτύων 4G κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κατά τη διάρκεια του 2017 (98% στο τέλος του 2017 έναντι 93% στο τέλος του 2016). Η αντίστοιχη πληθυσμιακή κάλυψη των δικτύων 2G και 3G εξακολουθεί να παραμένει στο ίδια υψηλά επίπεδα (ποσοστά άνω του 99%).

Η εξέλιξη της διαδικτυακής κίνησης μέσω κινητών δικτύων 3G και 4G κατά τα τρία τελευταία έτη (2015, 2016 και 2017), παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 11. Παρατηρείται ότι η πλειονότητα της κίνησης πραγματοποιείται πλέον μέσω των δικτύων 4G (ενώ μέχρι το 2016 η πλειονότητα της κίνησης πραγματοποιούνταν μέσω δικτύων 3G), γεγονός που αποδίδεται στην αύξηση της κάλυψης των δικτύων 4G (πληθυσμιακής και γεωγραφικής).

Πηγή: ΕΕΤΤ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.