έχουν εξαντληθεί οι δωροεπιταγές

Παίρνει παράταση η εξαιρετική προσφορά του Payzy που σου δίνει 40 ευρώ δωροεπιταγή για το Γερμανό και συγκεκριμένα η ενέργεια πλέον ισχύει μέχρι 18/12. Ο χρήστης  το μόνο που έχει να κάνει είναι να εγγραφεί στο Payzy και θα του έρθει μέσω email. Αν πάρεις κάτι μέχρι 40 ευρώ δεν δίνεις τίποτα, αν το προϊόν στοιχίζει παραπάνω πληρώνεις την διαφορά.

Αποδέξου εδώ την πρόσκληση βάζοντας το email σου και κάνε εγγραφή στο Payzy εδώ

Παράλληλα στα πλαίσια εορταστικής προσφοράς σου δίνει 2% cashback σε οποιαδήποτε συναλλαγή με κάρτες Payzy.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE PAYMENTS – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «COSMOTE Payments» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει  στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 99), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο «Δώρο Εγγραφής – 40€ δωροεπιταγή» (εφεξής «Προωθητική Ενέργεια»), στο πλαίσιο της οποίας όσοι εγγραφούν για πρώτη φορά στην Εφαρμογή «payzy by COSMOTE» (εφεξής «Εφαρμογή») ανταμείβονται με 40 δωροεπιταγή, για εξαργύρωση σε αγορές προϊόντων αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα των εταιρειών «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»«COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», καθώς και τα καταστήματα των εμπορικών συνεργατών τους (δικαιοδόχων) που χρησιμοποιούν το σήμα ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή COSMOTE (εφεξής «Καταστήματα»).

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που είναι ικανοί για δικαιοπραξία, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής εγγραφή στην Εφαρμογή (εφεξής «Συμμετέχων/-οντες»).

2. Η διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται από την 04/12/2023, ώρα 00:00:01 έως και την 18/12/2023, ώρα 22:59:59 ή μέχρι εξαντλήσεως των δωροεπιταγών, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

3. Ο Συμμετέχων που θα ολοκληρώσει την εγγραφή του στην Εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ταυτοποίησης-επαλήθευσής του) εντός της ως άνω διάρκειας, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης E-Wallet της COSMOTE Payments (δες τους όρους εδώ), θα λάβει άμεσα σε ηλεκτρονική μορφή έναν μοναδικό κωδικό δωροεπιταγής αξίας σαράντα (40) ευρώ (εφεξής «Δωροεπιταγή») μέσω e-mail και sms, στην ηλεκτρονική διεύθυνση και στον αριθμό σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας που έχει γνωστοποιήσει στην COSMOTE Payments κατά την εγγραφή του.

4. Η Δωροεπιταγή θα αποδίδεται αποκλειστικά στον Συμμετέχοντα που θα εγγραφεί για 1η φορά στην Εφαρμογή, εντός της σύμφωνα με τα ανωτέρω διάρκειας της Προωθητική Ενέργειας.

5. Ο Συμμετέχων μπορεί να εξαργυρώσει την Δωροεπιταγή αποκλειστικά στα Καταστήματα έως την 31/01/2024. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, η Δωροεπιταγή απενεργοποιείται και δεν είναι εφικτή η εξαργύρωση ή η αντικατάστασή της.

6. Κάθε Δωροεπιταγή εξαργυρώνεται σε μία μόνο συναλλαγή και αποκλειστικά για αγορές προϊόντων που πραγματοποιούνται στα Καταστήματα. Οι Δωροεπιταγές δεν ισχύουν για ηλεκτρονικές (online) αγορές, ακόμη κι αν έχει επιλεγεί παραλαβή του προϊόντος/ων από τα Καταστήματα. Οι Δωροεπιταγές δεν εξαργυρώνονται με μετρητά ή με υπηρεσίες, όπως, ενδεικτικά, εξόφληση λογαριασμών, εξόφληση εγγυήσεων, service, ανανέωση χρόνου (άυλος χρόνος ή voucher), κ.λπ

7. Σε περίπτωση που η αξία της συναλλαγής είναι μικρότερη από την αξία της Δωροεπιταγής, το υπόλοιπο της αξίας της χάνεται και δεν πραγματοποιείται οποιαδήποτε επιστροφή του σε μετρητά. Σε περίπτωση επίσης που η αξία της συναλλαγής είναι μεγαλύτερη από την αξία της Δωροεπιταγής, τότε ο Συμμετέχων θα κληθεί να εξοφλήσει τη διαφορά που προκύπτει.

8. Η Δωροεπιταγή αφαιρείται από την τελική αξία της συναλλαγής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Συμμετέχοντα στα Καταστήματα σε συνδυασμό και με οποιαδήποτε άλλη προσφορά ή/και προωθητική ενέργεια ή/και έκπτωση ή/και εκπτωτικές κάρτες προγράμματος επιβράβευσης ή/και κουπόνια ή/και επιδότηση συσκευής.

9. Η Δωροεπιταγή προορίζεται για αυστηρά προσωπική χρήση και απαγορεύεται ρητά η μεταβίβασή της σε οποιονδήποτε τρίτο.

10. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας, η Δωροεπιταγή δεν αντικαθίσταται, δεν ακυρώνεται, ούτε με οποιονδήποτε τρόπο επιστρέφεται η αξία της και η Διοργανώτρια ή/και τα Καταστήματα δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη.

11. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και εντός των πλαισίων των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και των παρόντων όρων. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οποιουδήποτε Συμμετέχοντα θεωρηθεί, κατά την κρίση της COSMOTE Payments, ως παράνομη, καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα, μεταξύ άλλων, να αποκλείσει τον Συμμετέχοντα αυτόν από την Προωθητική Ενέργεια και να ακυρώσει την Δωροεπιταγή.

12. Η Διοργανώτρια, κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, διατηρεί το δικαίωμα να την τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει, να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ή οποιονδήποτε άλλο όρο της, ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της τρόπο (π.χ. μέσω της ιστοσελίδας της) τον Συμμετέχοντα.

13. Η Διοργανώτρια δεν υπέχει καμία ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία, καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική με την υλοποίηση της Προωθητικής Ενέργειας.

14. Υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Διοργανώτρια, δηλ. η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE PAYMENTS – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 99).

Για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συλλέγονται και καθίστανται αντικείμενο επεξεργασίας τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων:
– Ημερομηνία και ώρα εγγραφής
– Αριθμός κινητού που έχει δηλωθεί κατά την εγγραφή
– Email εγγραφής

15. Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό τη διενέργεια της Προωθητικής Ενέργειας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους καθώς και για την εξυπηρέτηση της σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ των Συμμετεχόντων και της COSMOTE Payments, βάσει της οποίας οι Συμμετέχοντες διατηρούν λογαριασμό πληρωμών στην COSMOTE Payments, σύμφωνα με τους όρους της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, που μπορείτε να βρείτε εδώ. Σύμφωνα με τους ως άνω όρους, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία λήξης της επιχειρηματικής σχέσης ή υποβολής της σχετικής αίτησης ταυτοποίησης. Κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τα δεδομένα διαγράφονται, εκτός αν επιβάλλεται από άλλη διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη η φύλαξή τους για μακρότερο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη (π.χ. για φορολογικούς σκοπούς).

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στην Προωθητική Ενέργεια είναι επίσης οι ακόλουθες τρίτες εταιρίες :

– η NEXI GREECE PROCESSING SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία παρέχει υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών και έκδοσης καρτών και εδρεύει στην Ελλάδα.
– η NETCOMPANY-INTRASOFT S.A., η οποία παρέχει και υποστηρίζει τη λειτουργία των τραπεζικών συστημάτων της COSMOTE Payments και εδρεύει στην Ελλάδα.
– η Cognity S.A, η οποία υποστηρίζει τη λειτουργία της Εφαρμογής και εδρεύει στην Ελλάδα.

Οι ως άνω τρίτες εταιρείες είναι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της COSMOTE Payments, είναι δηλαδή συνεργάτες της COSMOTE Payments, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου, ακολουθώντας τις οδηγίες της και εφαρμόζοντας τις αυστηρές διαδικασίες του Ομίλου ΟΤΕ αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Η COSMOTE Payments εξακολουθεί να έχει την ευθύνη αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στην οποία προβαίνουν οι συνεργάτες της. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς από τους συνεργάτες της COSMOTE Payments πραγματοποιείται, κυρίως εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε).

16. Πέραν των προαναφερόμενων εταιρειών, η COSMOTE Payments δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η κοινοποίηση /διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

17. Οι Συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:
• Δικαίωμα πρόσβασης: το δικαίωμα να λάβουν ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που καθίστανται αντικείμενο επεξεργασίας (π.χ. τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους τύπους δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιούνται, το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούνται) και να τους χορηγηθούν αντίγραφα αυτών.
• Δικαίωμα διόρθωσης: το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση των δεδομένων τους (π.χ. διόρθωση στοιχείων επικοινωνίας).
• Δικαίωμα διαγραφής: το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή σε περίπτωση που ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους.
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: το δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας για συγκεκριμένο σκοπό.
• Δικαίωμα εναντίωσης: το δικαίωμα να εναντιωθούν, στις περιπτώσεις που δεν επιθυμούν, στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

18. Η Διοργανώτρια έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Privacy Officer- DPO) με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Για την επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, οι Συμμετέχοντες μπορούν να αποστείλουν e-mail στο [email protected].

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι Συμμετέχοντες μπορούν να:
α. στείλουν e-mail στο [email protected] ή
β. fax στο 2102511888 ή
γ. επιστολή στη διεύθυνση Εξυπηρέτηση Πελατών COSMOTE Payments, Λ. Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων»
αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου τους.

19. Οι Συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.
Η Διοργανώτρια θα απαντήσει δωρεάν στα αιτήματα χωρίς καθυστέρηση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται η προθεσμία αυτή να παραταθεί για δύο (2) μήνες, εάν αυτό απαιτείται λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματος. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια θα ενημερώνει για την εν λόγω παράταση και για τον λόγο της καθυστέρησης. Εάν κριθεί ότι το αίτημα είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή εύλογου τέλους για την ικανοποίησή του λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την εκτέλεσή του ή ακόμα και να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

20. Η Διοργανώτρια λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

21. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων από την εκ μέρους τους κοινοποίηση τυχόν δεδομένων τους μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

22. Η συμμετοχή στη Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων. Περαιτέρω, η COSMOTE Payments δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της Προωθητικής Ενέργειας.

23. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε είδους διαφορά σε σχέση με την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή τους επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας, κατά ρητή παρέκταση κάθε άλλης τοπικής αρμοδιότητας.

Ακολουθήστε το Techmaniacs.gr στο Google News για να διαβάζετε πρώτοι όλα τα τεχνολογικά νέα. Ένας ακόμα τρόπος να μαθαίνετε τα πάντα πρώτοι είναι να προσθέσετε το Techmaniacs.gr στον RSS feeder σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο: https://techmaniacs.gr/feed/.

3 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Στους επίσημους όρους της Payzy γράφει “” Η διάρκεια της ενέργειας «Δώρο Εγγραφής – 40€ δωροεπιταγή» καθορίζεται από 04/12/2023, ώρα 00:00:01 έως και 16/12/2023, ώρα 22:59:59 “” , πραγματικά αυτά που γράφετε τα διασταυρώνετε κάπου ή έτσι απλά τα πετάτε για να κάνουμε κλικς? Έλεος δηλαδή …

  2. καλημέρα, σημερα εκανα εγγραφη και δωροεπιταγη τζιφος.. το βρήκατε κάπου δημοσιευμένο;

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.