Αν είστε μεταξύ 15 και 29 ετών δικαιούστε απαλλαγή από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας. Μέσω του Μη.Δ.Α.Τε. γίνεται η καταχώριση των δικαιούχων και η σχετική ενημέρωση των παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Μπορείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης TAXISnet και να υποβάλετε την αίτησή σας. Για δικαιούχους που είναι ανήλικοι, η αίτηση γίνεται από τον έχοντα την επιμέλεια.

Για την υποβολή της αίτησης εγγραφής σας θα χρειαστεί να δηλώσετε:

τον δικό σας ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ,
τον ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του δικαιούχου σε περίπτωση ανηλίκου υπό την επιμέλεια σας,
τον αριθμό κινητού τηλεφώνου προς απαλλαγή τελών,
τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, στο δίκτυο του οποίου λειτουργεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου προς απαλλαγή τελών.

Για την επαλήθευση χρήσης του αριθμού κινητού τηλεφώνου που δηλώσατε θα λάβετε κωδικό μιας χρήσης με SMS σε αυτόν τον αριθμό.

Για την αντικατάσταση του δηλωθέντος αριθμού κινητού τηλεφώνου θα πρέπει να προβείτε σε διαγραφή της υποβληθείσας αίτησής σας και καταχώριση νέας αίτησης.

Η δήλωση των στοιχείων επικοινωνίας στο Μη.Δ.Α.Τε. επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Κατά τις δέκα πρώτες ημέρες λειτουργίας του Μη.Δ.Α.Τε, η πρόσβαση θα είναι διαθέσιμη στα φυσικά πρόσωπα ανάλογα με το καταληκτικό ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:

Πρώτη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 0
Δεύτερη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 1
Τρίτη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 2
Τέταρτη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 3
Πέμπτη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 4
Έκτη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 5
Έβδομη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 6
Όγδοη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 7
Ένατη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 8
Δέκατη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 9
Στη συνέχεια η πρόσβαση θα είναι δυνατή σ’ όλους ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Μπορείς να συνδεθείς στην υπηρεσία από εδώ

Γιατί οι δονήσεις καταστρέφουν τις κάμερες των iPhones και Androids

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.