Ανακοινώνεται ότι για όλους τους συνδρομητές Frog από 24/06/2024 :
I. διατίθεται εμπορικά το νέο πακέτο «National Combo XXL Combo» με τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:

Οι συνδρομητές μπορούν να αγοράσουν μέχρι τέσσερα (4) πακέτα κατά τη διάρκεια
ενός ημερολογιακού μήνα.

Ο ελάχιστος χρόνος χρέωσης είναι 3 λεπτά για κλήσεις ομιλίας ενώ στη συνέχεια η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο. Σε περίπτωση κλήσης με διάρκεια μικρότερη των τριών (3) λεπτών, ο χρόνος που αφαιρείται από το σύνολο του χρόνου ομιλίας του πακέτου , είναι τρία (3) λεπτά.

Vodafone: Απεριόριστο internet για 15 ολόκληρες ημέρες

 Η ογκοχρέωση για την πλοήγηση στο διαδίκτυο γίνεται ανά KByte, με ελάχιστη χρέωση το
1 ΚΒyte ανά σύνδεση (1 MByte = 1.024 KBytes).

Τα λεπτά ομιλίας που συμπεριλαμβάνονται στη δωρεάν χρήση, αφορούν κλήσεις ομιλίας
εντός Ελλάδος προς όλα τα εθνικά δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας), εξαιρουμένων των κλήσεων προς μη γεωγραφικούς αριθμούς (εκτός των αριθμών κινητής τηλεφωνίας).

Τα λεπτά ομιλίας & τα MB που δεν καταναλώνονται εντός της διάρκειας ισχύος του πακέτου δε μεταφέρονται, εκτός εάν ενεργοποιηθεί ίδιο πακέτο πριν την ημερομηνία λήξης τους. Στην περίπτωση αυτή, τα λεπτά ομιλίας και τα δεδομένα του πακέτου μπορούν να καταναλωθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης του πακέτου με τη μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης.

 Οι συνδρομητές μπορούν να ενημερώνονται για τα διαθέσιμα λεπτά/MB του πακέτου,
στέλνοντας μήνυμα με το λεκτικό Υ στο 1330, με κλήση στο 1314, και μέσω των
εφαρμογών FROG app και Cosmote app.

 Η ενσωματωμένη χρήση του χρόνου ομιλίας προς τα κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα,
ισχύει και κατά την περιαγωγή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Τα ενσωματωμένα ΜΒ του πακέτου είναι διαθέσιμα και κατά την περιαγωγή εντός . Εφαρμόζεται 19GB όριο στη χρήση δεδομένων εντός ΕΕ/ΕΟΧ. Πέραν του ορίου αυτού και μέχρι την κατανάλωση των διαθέσιμων ΜΒ, θα εφαρμόζεται επιπλέον χρέωση περιαγωγής 0,00192€/ΜΒ για την οποία θα ενημερώνονται οι συνδρομητές με γραπτό μήνυμα.

Η ενεργοποίηση του πακέτου γίνεται μέσω γραπτού μηνύματος στο 1330, και εφόσον υπάρχει χρηματικό υπόλοιπο στη σύνδεση του συνδρομητή, με το λεκτικό “24700” στο 1330 ή μέσα από το frog application ή με κλήση στο 1330 και ακολουθώντας τις ηχογραφημένες οδηγίες του IVR.

 Τροποποιούνται τα ακόλουθα εμπορικά διαθέσιμα πακέτα για υφιστάμενους και νέους
συνδρομητές Frog:

Το πακέτο Giga Combo που παρέχει 13GB Internet, 200 λεπτά ομιλίας προς όλα τα
κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα, 400 λεπτά προς αριθμούς Frog για 30 ημέρες,
μετονομάζεται σε National Combo M και θα παρέχει πλέον 14GB Internet, 200 λεπτά
ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα, 400 λεπτά προς αριθμούς Frog για
30 ημέρες, ενώ η τιμή του αυξάνεται από 10,90€ σε 11,80€.

Το πακέτο National Combo XL που παρέχει 15GB Internet, 500 λεπτά ομιλίας προς όλα
τα κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα, 500 λεπτά προς αριθμούς Frog για 30 ημέρες, θα
παρέχει πλέον 16GB Internet, 500 λεπτά ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά εθνικά
δίκτυα, 500 λεπτά προς αριθμούς Frog για 30 ημέρες, ενώ η τιμή του παραμένει ίδια
(13,5€).

 Οι συνδρομητές που έχουν ενεργά τα παραπάνω πακέτα τα διατηρούν ως έχουν μέχρι
την κατανάλωση ή τη λήξη τους.

 Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των πακέτων παραμένουν ως έχουν.
Μετά τη λήξη τής διάρκειας ισχύος των πακέτων ή την κατανάλωση της ενσωματωμένης
χρήσης τους, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, ισχύουν οι χρεώσεις τού εκάστοτε δημοσιευμένου τιμοκατάλογου COSMOTE.
Οι συνδρομητές FROG που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις του πακέτου Giga Combo
έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβασή τους εντός 30 ημερών από τη θέση σε ισχύ των
ανωτέρω τροποποιήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα της καταγγελίας
επέρχονται όχι νωρίτερα από την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα ενεργοποίησης των
ανωτέρω τροποποιήσεων. Οι συνδρομητές που θα καταγγείλουν τη σύμβασή τους σύμφωνα
με τα ανωτέρω, μπορούν να αιτηθούν την επιστροφή του χρηματικού τους υπολοίπου το οποίο
θα τους επιστραφεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προβεί σε ανανέωση χρηματικού
υπολοίπου μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, εντός τριάντα (30)
ημερών από την αίτησή τους
Στους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας από το χρηματικό ποσό της ανανέωσης
αφαιρείται τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας 10%. Εφαρμόζεται μηδενικό τέλος (0%) για φυσικά πρόσωπα δεκαπέντε (15) έως και είκοσι εννέα (29) ετών, αφού εγγραφούν σε ειδική εφαρμογή του gov.gr, για ένα αριθμό ανά δικαιούχο, στην επόμενη ανανέωση στη καρτοκινητή .

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Τέλος Συνδρομητών Κινητής τηλεφωνίας στην
ιστοσελίδα www.cosmote.gr/fk

Η καρτοκινητή FROG είναι προϊόν COSMOTE. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε
με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών FROG στο 1299 από κινητό FROG (χρέωση 0,19
€/κλήση) ή στο (+30) 697 100 1299 από σταθερό ή άλλο κινητό τηλέφωνο.
Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.