Το 112 έχει αποδειχθεί σωτήριο για όλους μας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και πλέον αναβαθμίζεται σημαντικά με νέες λειτοργίες. Όπως αναφέρει σε σημερινό του άρθρο το Πρώτο Θέμα θα αποκτήσει σύντομα νέες δυναότητες για ακόμη καλύτερες υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμένα, θα παρέχει από βιντεοκλήσεις και επικοινωνία σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου κινητής μέχρι ένα βελτιστοποιημένο και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον επικοινωνίας προσαρμοσμένος στις Ανάγκες των ΑμεΑ. Επίσης θα έχει Silent Button για την σιωπηλή αναγγελία περιστατικού σε περιπτώσεις ομηρίας αλλά και οδηγίες προστασίας ακόμη και αν ο χρήστης βρίσκεται εκτός δικτύου.

Το χρονοδιάγραμμα αναφέρει ότι θα εφαρμοστεί σε περίπου δυο χρόνια, ενώ πρόκειται για ένα σύνθετο και απαιτητικό εγχείρημα για το οποίο τρέχει ήδη διαγωνισμός από την Κοινωνία της Πληροφορίας.  Το σύστημα του 112 χρήζει αναβάθμισης καθώς βασίζεται σε παραχημένες τεχνολογίας. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, παραμετροποίηση και εγκατάσταση σύγχρονου Συστήματος Διαχείρισης Κλήσεων Εκτακτης Ανάγκης Επόμενης Γενιάς (NG-ECMS-112) για 400 χρήστες.

Θα αποτελείται από λογισμικό διαχείρισης κλήσεων 112 Επόμενης Γενιάς, από τηλεφωνικό κέντρο IP-PBX, από λογισμικό γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών και από γεωγραφικά δεδομένα και θα παρέχει τη δυνατότητα σε τηλεφωνητές πρώτου και δευτέρου επιπέδου να πραγματοποιούν συνδιαλέξεις φωνής, βίντεο, επικοινωνία με άμεσα μηνύματα σε πραγματικό χρόνο με πολίτες και ΑμεΑ (Real-Time Text – RTT), επικοινωνία με SMS, λήψη δεδομένων eCall και ταυτόχρονο γεωεντοπισμό, όπου αυτό είναι εφικτό. Το εν λόγω σύστημα θα εγκατασταθεί στα δύο υφιστάμενα Κέντρα Δεδομένων (Data Center) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι κλήσεις σε πρώτο επίπεδο προς το ύστημα θα απαντώνται από χειριστές τηλεφωνητές, ενώ σε περίπτωση που δεν διαθέσιμος κάποιος χειριστής κλήσεων θα απαντάει αυτόματο σύστημα τον οποίο θα τον καθοδηγεί ανάλογα με το περιστατικό που αντιμετωπίζει. Αν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τότε ο καλών θα αναμένει να περάσει στον επόμενο χειριστή.
Στο δεύτερο επίπεδο εκτελείται η επιχειρησιακή διαχείριση των περιστατικών έκτακτης ανάγκης και μέσω των κατάλληλων ασφαλών διεπαφών με τους εμπλεκόμενους φορείς δίνονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας κλήσεων έκτακτης ανάγκης δυνατότητες εμφάνισης πληροφοριών γεωγραφικής θέσης σε GIS, χαρακτηρισμού και διαβάθμισης συμβάντος, καθώς και δυνατότητες εφαρμογής προκαθορισμένων σεναρίων και προώθησης της κλήσης στον αρμόδιο κατά περίπτωση Φορέα Αντιμετώπισης Κλήσεων Εκτακτης Ανάγκης (ΦΑΚΕΑ). Για να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε κλήση, πρέπει να συγκεντρώνονται τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα από τον καλούντα και από τα υποσυστήματα αυτόματου γεωεντοπισμού και να παρουσιάζονται προς τους χειριστές τόσο του πρώτου (PSAP 1) όσο και του δευτέρου επιπέδου (PSAP 2 – ΦΑΚΕΑ).

Για τον σκοπό αυτό το Σύστημα θα διασυνδέεται με τρίτα πληροφοριακά συστήματα μέσω κατάλληλων και ασφαλών διεπαφών προκειμένου να συλλέγει και να προωθεί τα απαραίτητα δεδομένα. Το σύνολο της πληροφορίας θα είναι διαθέσιμο προς παρουσίαση στον χειριστή ή στον υπεύθυνο επεξεργασίας κλήσεων έκτακτης ανάγκης, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με προκαθορισμένα πρότυπα σενάρια ώστε να διαβαθμίσουν, χαρακτηρίσουν και προωθήσουν κατάλληλα την κάθε κλήση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.