Το Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας (BANCAPP) θα ενεργοποιήσει μέσα στο προσεχές διάστημα η ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό της αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας που στην ουσία κρύβουν την διάπραξη αδικημάτων εκτεταμένης και μεγάλης φοροδιαφυγής.

Η εφορία εν ολίγοις θα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση με διαδικασία εξπρές σε πληροφορίες από τα πιστωτικά ιδρύματα για το ύψος των καταθέσεων, τους επενδυτικούς λογαριασμούς, τις πιστωτικές και προπληρωμένςς κάρτες, τις θυρίδες αλλά και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια.

Τα στοιχεία αυτά θα αντιπαραβάλλονται με τις φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να μπορέσει η εφορία να διαπιστώσει αν το ύψος της κινητής περιουσίας και οι δαπάνες διαβίωσης δικαιολογούναι.

Τα στοιχεία που θα δίνουν οι τράπεζες

Τα στοιχεία που θα αποστέλλουν τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσδιορίζονται αναλυτικά στην απόφαση και αφορούν:

1.  Καταθέσεις πρώτης ζήτησης και προθεσμιακές

2. Χορηγήσεις

3. Επενδυτικούς λογαριασμούς με παντός είδους χαρτοφυλάκια επενδυτικών προϊόντων και αξιογράφων, όπως αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές, τραπεζοασφάλιστρα, παράγωγα, Repos κ.λπ.

4. Πιστωτικές κάρτες

5. Τραπεζικές θυρίδες

6. Λογαριασμούς Πληρωμών

7.  Προπληρωμένες Κάρτες

8.  Ηλεκτρονικά πορτοφόλια

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται, δύναται να ανατρέχουν στην τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία υποβολής κάθε αιτήματος παροχής πληροφοριών ενώ κάθε αίτημα πρέπει να απαντηθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.