Χίλιοι τετρακόσιοι μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού θα παρουσιάσουν 150 επιλεγμένες εργασίες στην κεντρική εκδήλωση του 4ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής. Το μαθητικό συνέδριο διεξάγεται στις 8 και 9 Μάη 2012 στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ στην Θέρμη.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με τους Σχολικούς Σύμβουλους Πληροφορικής και Συμβούλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Κ. Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ και το Σωματείο «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης».

Θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο «Καθηγητή Ν. Οικονόμου» του ΝΟΗΣΙΣ.

Στις διαδικασίες του συνεδρίου λαμβάνουν μέρος μαθητές σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους 7 νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας.

Βασικός σκοπός του συνεδρίου είναι:
•   Η ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να ασχοληθούν με μία εργασία με – όσο το δυνατόν – επιστημονική προσέγγιση.
•   Η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής σε συνέδρια,  με όλες τις τυπικές τους διαδικασίες, σε περιβάλλον υψηλού επιπέδου.

Επιπρόσθετα, σκοπούς του συνεδρίου αποτελούν:
•   Η ενίσχυση των προσπαθειών διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων.
•   Η ανάπτυξη της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.
•   Η βιωματική εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην πράξη.
•   Η απόκτηση δεξιοτήτων μέσω της εκπαιδευτικής αξιοποίησης των  Τ.Π.Ε.
•   Η δημιουργία παραδειγμάτων και καλών πρακτικών για τις επερχόμενες σχολικές χρονιές (για μαθητές και εκπαιδευτικούς)

Θεματολογία
Το θέμα των εργασιών είναι ελεύθερο και επιλέχθηκε από τους ίδιους τους μαθητές με τη συνεργασία και την καθοδήγηση των καθηγητών Πληροφορικής του σχολείου τους, για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, και των δασκάλων τους για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ενδεικτικά, οι εργασίες έχουν τη μορφή:
•   Απλής παρουσίασης με λογισμικό Παρουσιάσεων
•   Ψηφιακών εντύπων (Σχολική εφημερίδα, Σχολικό Λεύκωμα , κ.ά.)
•   Ιστοσελίδας, διαδικτυακών τόπων
•   Προγράμματος, σε γλώσσα προγραμματισμού που διδάσκεται στο σχολείο
•   Κατασκευής τρισδιάστατων μοντέλων
•   Πειραματικών διατάξεων
•   Διατάξεις Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Φέτος λαμβάνουν μέρος στο Συνέδριο 4.000 συνολικά μαθητές και 250 εκπαιδευτικοί, με 350 εργασίες, από σχολεία των Νομών της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι μαθητές παρουσίασαν, το τελευταίο δίμηνο, τις  εργασίες τους σε προσυνέδρια που οργανώθηκαν στις έδρες των Νομών. Οι τοπικές Επιστημονικές Επιτροπές επέλεξαν τις πιο αντιπροσωπευτικές μαθητικές εργασίες, οι οποίες παρουσιάζονται στο Κεντρικό Συνέδριο στις 8 και 9 Μαΐου 2012 στο ΝΟΗΣΙΣ. Σ΄ αυτήν την τελική εκδήλωση λαμβάνουν μέρος  1.400 μαθητές, με 150 επιλεγμένες εργασίες.

Οι εργασίες του Κεντρικού Συνεδρίου θα παρουσιασθούν αποκλειστικά από τους ίδιους τους μαθητές – προφορικά (εισήγηση-παρουσίαση) ή σε μορφή  αφίσας (poster) – θα μεταδοθούν on line από το Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο και θα συμπεριληφθούν μαζί με την παρουσίασή τους σε ένα ψηφιακό δίσκο (DVD) που θα μοιραστεί στα σχολεία.

Ο θεσμός του Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής, το οποίο ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια με πρωτοβουλία των τότε Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής, Θεόδωρου Καρτσιώτη και Δήμητρας Ανανίδου, καταξιώνεται για μια ακόμη χρονιά στον εκπαιδευτικό και μαθητικό κόσμο της Κεντρικής Μακεδονίας και δημιουργεί εκπαιδευτική προστιθέμενη αξία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.